Kontakty:

Koło:

Do czasu wyboru nowego Prezesa kontakt z KT poprzez Sekretarza kol. Antoniego

 

Oddział: http://zamosc.pttk.pl/

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Zamościu

ul. St. Staszica 31, 22-400 Zamość, tel. 84 639 31 43,  84 627 15 64, tel. fax. 84 638 56 87
 
 
 
 
LINKI:
 
Przewodnik po Roztoczu i Ziemi Janowskiej