Koło PTTK Ziemia Janowska w Janowie Lubelskim
                                                      Oddział PTTK w Zamościu

Zapraszamy na Rajdy w 2017r.

         

 

29 listopada 2017r.   Sprawozdanie z prelekcji 

 

22 listopada 2017r.   Zaproszenie  na prelekcję                 

Zapraszamy wszystkich członków Koła i osoby zainteresowane historią Janowa na prelekcję pt:" Gdy mówią kamienie”. Werbalny spacer po dziejach pomnika z janowskiego parku realizowany w ramach obchodów Roku Tadeusza Kościuszki ". Prelekcja odbędzie sięw ramach cotygodniowego spotkania KT PTTK w Domu NAuczyciela na Auli o godzinie 12 dnia 29 listopada 2017 roku. Zapraszamy.

 

 

2 listopada 2017r.   Zaproszenie                   

 

Zarząd Oddziału PTTK w Zamościu oraz Wojskowe Koło PTTK “Iskra” zapraszają  przewodników oraz członków PTTK na podsumowanie sezonu turystycznego wraz z potańcówką w dniu 17 listopada 2017 r. w Klubie 3 Batalionu Zmechanizowanego ul. Piłsudskiego 36 w Zamościu.

Koszt udziału 55 zł.

Zgłoszenia przyjmujemy w  Biurze Oddziału.

Więcej informacji tel. 516 148 522

 

 

 

 

29 maja 2017r.   1 Rajd Partyzancki

Z powodu małej liczby zainteresowanych osób zdecydowaliśmy
się anulować sobotni rajd. Dziękujemy wszystkim którzy starali się nam pomóc.

12 kwietnia 2017r.   1 Rajd Partyzancki

Proszę o kontakt członków KT chcących pomóc przy organizacji 1 Pieszego Rajdu Partyzanckiego, który odbędzie się3 czerwca 2017.

 

10 kwietnia 2017r.   Kurs na uprawnienia organizatora turystyki 2017

PTTK Oddział w Zamościu

REGULAMIN KURSU NA ORGANIZATORA TURYSTYKI  PTTK

 Celem kursu jest przygotowanie kadry wolontariuszy dla organizacji i prowadzenia imprez turystycznych kół i klubów Oddziału PTTK w Zamościu.

Kurs przygotowuje do złożenia egzaminu na Organizatora Turystyki PTTK przed Komisją Egzaminacyjną Oddziału.

Organizatorem kursu jest Klub Turystyczno Krajoznawczy im. Michała Pieszki O/PTTK w Zamościu

Kurs jest prowadzony w ramach realizacji celów statutowych Oddziału PTTK O/PTTK w Zamościu

Kurs odbywa się od 19.04 do 14.10 2017 r.

Więcej Informacji na stronie www Oddziału.

 

 

2 kwietnia 2017r.   Wiosna

Wiosna w pełni, w najbliższym czasie opublikujemy informację o Pieszym Rajdzie jaki organizujemy w czerwcu.

 

 

1 luty 2017r.   XXXV Zjazd Oddziału PTTK w Zamościu

Informacje zjazdowe

XXXV Zjazd Oddziału PTTK w Zamościu, który odbędzie się w dniu
25 lutego 2017 r. o godz. 10-tej
w Zamojskim Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej
w Zamościu  „Luneta” ul. Łukasińskiego 2 E

(planty-zrewitalizowany budynek dawnych koszar  kozackich za Bastionem VII dojazd od ul. Peowiaków 90B)

Na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych Klubu i Kół wybrano 37 delegatów.

  1. Klub Turystyczno-Krajoznawczy im. Michała Pieszki                    –  25 delegatów
  2. Koło Przewodników Terenowych im. R.J. Zamoyskich                   –   8 delegatów
  3. Koło PTTK “Ziemia Janowska”                                                 –   1 delegat
  4. Koło PTTK “Iskra”                                                                  –  3 delegatów