Koło PTTK Ziemia Janowska w Janowie Lubelskim
                                                      Oddział PTTK w Zamościu

 

Zapraszamy na spotkania w Domu Nauczyciela

we środy o 11 godzinie.

25 listopad 2023r.  Członkowie KT PTTK "Ziemia Janowska" na odnowionym Janowskim Rynku Starego Miasta
 

W mglisty i zimny poranek (- 2 oC), w środę 22.11.2023 r. grupa członków Koła Terenowego PTTK "Ziemia Janowska" odwiedziła zabytkowy Janowski Rynek Starego Miasta. Zamiarem było obejrzenie efektu tegorocznej, materialnej rewitalizacji północno - wschodnich kwartałów: wyburzenie Domu Towarowego a w to miejsce nowe klomby, alejki, parkingi ale też ozdoba w postaci pomnika założycielki naszego miasta - Katarzyny Zamoyskiej.
Wcześniej, też w ramach rewitalizacji, zmieniono architekturę kwartałów po zachodniej stronie ul. Jana Zamoyskiego: budowa placu z fontannami oraz wyburzenie poprzedniego i budowa nowego Dworca Autobusowego.
Autorskie zmiany teraz umożliwiają panoramiczne obejrzenie całego Rynku, szczególnie z odsłoniętym widokiem zabytkowego kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela. Objawia się to szczególnie na przestrzeni pór roku a także kolejnym rankiem, południem, zmierzchem czy nocą. Wiedzą to mieszkańcy, użytkownicy lokali handlowych czy usługowych oraz klienci na których ten Rynek zawsze z nadzieją zysku oczekiwał i nadal oczekuje.
Taki był też zamiar Ordynacji Zamoyskiej i działającej w jej imieniu naszej dobrodziejki - Katarzyny, wówczas wdowy po II Ordynacie Tomaszu w imieniu małoletniego syna Jana (później zwanego Sobiepanem).
Nasz Janów, pierwotnie miasto Biała, budowano od 1618 r. na gruntach wsi Biała a zamiarem Ordynatów było utworzenie etapu z Zamościa do nabytego w 1595 r. Kraśnika. Miasto posiada datowane założenie na 21.07.1640 r. - to jest królewskiego przywileju potwierdzającego przywilej Ordynata. Od 10.06.1653 r. w efekcie kolejnego królewskiego przywileju potwierdzającego nosi nazwę Janów.
Bynajmniej nie był to pusty gest pański, ale chęć pomnażania majątku Ordynacji w postaci inwestycji w budowę miasta prywatnego. Później Ordynaci zawsze wspomagali miasto poprzez nadawanie uprawnień czy starań o przywileje królewskie. Janów się rozwijał ale bywały też okresy stagnacji czy klęsk.
Czy tak jest obecnie, czy miasto spełnia ambitne oczekiwania założycieli? Należy mieć nadzieję, że teraz nie tylko władze miejskie będą czuwały nad pomyślnością miasta i mieszkańców ale też ze swego piedestału zwróci na to uwagę założycielka Katarzyna.
Tak rozmawiając o historii i dniu dzisiejszym Rynku jako serca miasta, nasza grupa obejrzała pomnik w śnieżnej scenerii, otoczenie i wartościową wystawę z epoki założenia tej substancji przygotowaną przez nasze Muzeum Regionalne.
Jeszcze na Rynku i później w siedzibie KT przy kawie i gorącej herbacie, pojawiły się pytania o rewitalizację społeczną, o prace nad odszukaniem miejsca po Ratuszu skąd Rajcowie z Burmistrzem zarządzali miastem oraz o wyraźny brak Punktu IT na Dworcu Autobusowym.
Warto dodać, że pomnik założycielki został uroczyście odsłonięty w poprzednią niedzielę 19.11.2023 r. Wtedy w liturgii naszego kościoła Rzymsko - Katolickiego była czytana Ewangelia wg. Św. Mateusza, gdzie Jezus opowiedział uczniom przypowieść o powierzeniu talentów przez Pana w ręce trzech zarządzających, z których dwóch umiejętnie pomnożyło środki a jeden je zmarnotrawił, czym zawiódł naturalne oczekiwanie Pana.
Uznajmy tę zbieżność za znak i dbajmy o roztropność gospodarzy, by trud założycieli i naszych przodków był umiejętnie pożytkowany.
Antoni Sydor - Przewodnik Turystyczny, KT PTTK "Ziemia Janowska". Foto: Jarosław Lalik

 

23 październik 2023r.  Członkowie KT PTTK "Ziemia Janowska" w Muzeum Regionalnym w Janowie Lubelskim - październik 2023 r.
 

W słoneczny i mroźny poranek (- 2 oC), w środę 18.10.2023 r. grupka członków Koła Terenowego PTTK "Ziemia Janowska" odwiedziła Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim. Celem było zwiedzenie opisanej w Gazecie Janowskiej (sierpień - wrzesień 2023 r.) wystawy "W świecie bezkręgowców dawnych mórz".
Warto nadmienić, że Muzeum aktualnie ma swoją siedzibę na II piętrze zabytkowego budynku przy ul. Jana Zamoyskiego 52. Wystawę zaprezentowano w zabytkowym budynku dawnego więzienia przy ul. Ogrodowej, usytuowanym za budynkiem administracyjnym d. więzienia, który zajmuje obecnie Przychodnia Zdrowie. Te obiekty i bliska zabudowa powstały w latach 20 - tych XIX wieku stanowiąc Rynek Nowego Miasta. Przeznaczona była na potrzeby Obwodu Zamojskiego z siedzibą w naszym Janowie, wówczas Ordynackim. Obwód Zamojski wchodził w skład Województwa Lubelskiego w pokongresowym Królestwie Polskim.
Wystawę, w wartym doinwestowania budynku tworzą gabloty ze zbiorami skamieniałości bezkręgowców dawnych mórz sprzed kilkuset milionów lat: amonitów, belemnitów - jakie znajdowano na tutejszym terenie. Są też znacznie młodsze okazy skamielin, tym razem lądowych - liczące kilkanaście tysięcy lat kości i zęby mamuta. Wystawę uzupełniają plansze z fotogramami.
Jak wyjaśniła w interesującej pogadance archeolog Muzeum Regionalnego, Pani Agnieszka Fac - tereny morskie i przybrzeżne ciągnęły się od lądowego wówczas Batorza.
W dyskusji rozmawiano o dotychczasowych, lokalnych badaniach archeologicznych w miejscowościach: Pikule, Biała, Janów Lubelski, Batorz, Chrzanów oraz o potrzebie prezentacji pozyskanych a często rozproszonych okazów i artefaktów. Nawiązano też do tegorocznej, popularno - naukowej konferencji "Archeologia powiatu biłgorajskiego, jej historia i perspektywy", zorganizowanej przez Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju, jaka odbyła się w Liceum im. ONZ w Biłgoraju w dniu 27.04.2023 r. Ciekawe referaty, dyskusja i okazjonalne wydawnictwo dały uczestnikom możliwość poznania historii, technik archeologicznych, wyników badań i zamierzeń na terenie Powiatu Biłgorajskiego a nawet Województwa Lubelskiego.
Jak wynika z prezentowanej wystawy, okazy już teraz budzą zainteresowanie okolicznych paleontologów i archeologów a czas pokaże, czy takie wystawy i konferencje będą organizowane w naszym Janowie.

Antoni Sydor - Przewodnik Turystyczny, KT PTTK "Ziemia Janowska"
Foto: Jarosław Lalik (2023 r. + 2018 r.)

 

26 sierpnia 2023r.  Sesja krajoznawcza w 160 rocznicę Powstania Styczniowego i 80 rocznicę powstania Zamojskiego.

Z samego rana w sobotę 26 sierpnia wybraliśmy się do Zamościa aby wziąć udział w objazdowej sesji historycznej zorganizowanej prze Oddział PTTK Zamość. Po przybyciu na miejsce przesiedliśmy się do Busa czekającego na nas przy Lunecie w Zamościu.
Trasa wyprawy wiodła przez: Józefów – kwatery partyzantów oraz powstańców styczniowych na cmentarzu parafialnym, gdzie pochowany min poeta romantyczny Mieczysław Romanowski, poległy pod Józefowem w24 kwietnia 1863 roku. Poeta idąc do Powstania napisał w liście do ukochanej:
"Aniołeczku, dziewczę moje
Na rozstanie rączkę daj -
Grają trąbki, czas na boje-
Za rodzinny kraj!"
Na cmentarzu w Józefowie pochowany jest też kapelan oddziału "Lelewela" - ks. Michał Żółtowski. Odwiedziliśmy też punk widokowy w kamieniołomach gdzie pamiątkowy kamień wyznacza miejsce śmierci dowódcy oddziału AK "Korsarza" Dzięki uprzejmości i zezwoleniu udzielonym przez Nadleśnictwa Józefów mogliśmy zagłębić się w nieprzebyte i normalnie zamknięte dla turystów dzikie ostępy leśne i wykonać przejazd przez Puszczę Solską by odwiedzić: Fryszarke nad Sopotem, Bykową Droge, Borowe Młyny, Borowiec, gdzie byliśmy min na miejscu bitwy w Lesie Kobylówka oraz lasach Łukowsko-Józefowskich.
Następnie udaliśmy się do Zamchu, gdzie odwiedziliśmy piękny kościółek pod wezwaniem św. Jozafata oraz wzgórze zamkowe gdzie dawno temu był zamek.
Jako że była już pora obiadowa udaliśmy się do niedalekiej Obszy, gdzie odpoczęliśmy i zjedliśmy pyszne pierogi ruskie.
Po odpoczynku wyruszyliśmy w stronę Zamościa wstępując na cmentarz w Łukowej i tam cmentarz z kwaterą powstańców i żołnierzy września, następnie udaliśmy się do Osuch by odwiedzić cmentarz partyzancki partyzantów poległych w Puszczy Solskiej w czerwcu 1944 niestety zastaliśmy cmentarz w remoncie. Do Zamościa powróciliśmy około godz. 18-tej.
Sumarycznie busem przebyliśmy ok 130 km w tym ok 7 km pieszo. Bardzo ciekawie i rzeczowo oprowadzał nas kolega Darek z Nadleśnictwa Józefów, dziękujemy. Całą wyprawę prowadził kolega Edward z PTTK Zamość. Otrzymaliśmy okolicznościowe wydawnictwa.
Wycieczka będzie częściowo sfinansowana przez Województwo Lubelskie.
Ale to nie był dla nas koniec, w drodze powrotnej spotkała nas burza z piorunami i ulewnym deszczem. Do Janowa wróciliśmy już w ładnej pogodzie.
Jarosław Lalik - przodownik tp, przewodnik po Roztoczu i Zamościu
Skan mapki bitew pochodzi z publikacji Nadleśnictwa Józefów
Zdjęcia: Jarosław Lalik

 

19 sierpnia 2023r.  160. Rocznica Powstania Styczniowego w Janowie Lubelskim. Członkowie KT PTTK ZJ przy mogiłach Powstańców na Cmentarzu i na Obrówce - sierpień 2023 r.

W całym kraju obchodzimy 160. Rocznicę tragicznego Powstania Styczniowego. Trwają spotkania i konferencje, składane są znicze w miejscach pamięci, odbywają się rekonstrukcje wydarzeń i walk o niepodległość.
Upalnym (ok.30 o C) porankiem 18.08.2023 r. grupa członków Koła Terenowego PTTK "Ziemia Janowska" wybrała się do mogił Powstańców Styczniowych na Cmentarzu w Janowie Lubelskim: Franciszka Rzymskiego (1840 - 1913 r.) i Wacława Ołtarzewskiego (1842-1922 r.).
O mogiłach dowiedziano się z książki Zenona Baranowskiego "Sztafeta Pokoleń Ziemi Janowskiej" wydanej przez Janowskie Stowarzyszenie Regionalne w 2012 r.
Odszukanie mogił umożliwiła załączona mapka.
O życiu Wacława Ołtarzewskiego, Jego związku z Janowem i mogile dowiedziano się z opracowania Muzeum Regionalnego w Janowie Lubelskim sporządzonego w 2020 r z okazji 380 - lecia Janowa Lubelskiego: "urodził się w polskiej rodzinie na terenie Ukrainy. Jako młody chłopiec brał czynny udział w Powstaniu Styczniowym." Później ukończył studia prawnicze i pracował jako sędzia a następnie adwokat. Zawsze wspomagał Polskie organizacje oświatowe i dobroczynne. Gdy Polska odzyskała niepodległość zamieszkał w Warszawie a później w Janowie Lubelskim, gdzie mieszkała jego córka. Tutaj zmarł 28 kwietnia 1922 roku.
Napisano też o historii pomnika: "Społeczeństwo Janowa Lubelskiego dzięki staraniom Janowskiego Stowarzyszenia Regionalnego w 2013 roku odrestaurowało zaniedbany grób Wacława Ołtarzewskiego. W miejsce skromnego grobu, zwieńczonego starym brzozowym krzyżem, stanął nowy - wykonany z piaskowca i ozdobiony pięknym krzyżem. Pod nim jest godło powstańczego orła oraz oryginalna tabliczka nagrobna z 1922 roku. Na pomniku znajduje się również inskrypcja okolicznościowa oraz krótka informacja o życiu zmarłego." - co jest godnym uczczeniem pamięci Powstańca i z czym zapoznała się nasza grupa.
Natomiast brak jest dostępnego życiorysu Franciszka Rzymskiego a napis na pomniku z omszałego piaskowca jest zupełnie nieczytelny.
Jeszcze gorzej przedstawiła się sprawa miejsca domniemanej mogiły mjr. Władysława Englerta (1805 - 1863 r.) na Obrówce, za blokiem mieszkalnym Nadleśnictwa Janów Lubelski. W dniu wyprawy, pomimo rozmów z mieszkańcami bloku nie odszukano jakichkolwiek oznak miejsca grobowca, krzyża, mogiły czy tablicy pamięci.
Wiedzę o tym bohaterze walk o Niepodległość gromadzimy w naszym KT PTTK już od ponad 10 lat. Otóż Władysław Englert urodził się w Kurowie. Wykształcenie wojskowe zdobył w Szkole Podchorążych w Warszawie. Był członkiem sprzysiężenia Piotra Wysockiego a w Powstaniu Listopadowym dosłużył się stopnia oficerskiego i Złotego Krzyża Virtuti Militari za waleczność. Na emigracji należał do Centralnego Towarzystwa Demokratycznego Polskiego. W Powstaniu Węgierskim, w Legionie Polskim jako major dowodził III batalionem. W czasie kampanii włoskiej Garibaldiego dowodził oddziałem, co umożliwiło później organizację i pracę w Polskiej Szkole Wojskowej w Genui i Cuneo, jako Zastępca Komendanta i profesor praktycznej części taktyki piechoty.
Po wybuchu Powstania Styczniowego wrócił do kraju a w oddziale Pułkownika Leona Czechowskiego w stopniu majora został dowódcą Batalionu.
Z dostępnych informacji oraz opisów Powstania Styczniowego Haliny Matławskiej (Lasy - nasze fortece, Zwierzyniec, 1993 r.) wynika, że pod Potokiem (teraz Gmina Potok Górny, Powiat Biłgoraj), w dniu 20 marca 1863 r. w czasie zaciętej bitwy został śmiertelnie ranny: "Właśnie z konia wydawał rozkazy, gdy ugodziła go kula, przeniesiono go na wóz. …umierał w niewoli, Rosjanie pochowali go z honorami".
W dniu 21.05.2013 r., w czasie rajdu rowerowego, na spotkaniu przy ognisku w Ostoi Konika Biłgorajskiego w Szklarni p. Zbigniew Butryn, pracownik Parku Krajobrazowego "Lasy Janowskie" opowiedział o wydarzeniu z 1973 r., gdy przy Nadleśnictwie rozmawiano i wskazano miejsce grobu "pułkownika z Powstania Styczniowego".
W dniu 21.10.2020 r. Członkowie Klubu Aktywnych Ruchowo "Rekreo - Styl" w Janowie Lubelskim na Cmentarzu w Hucie Krzeszowskiej wspominali Powstańców Styczniowych przy Pomniku z tablicami, gdzie na jednej z nich znajduje się inskrypcja: "mjr Władysław Englert l. ok. 60 z Kurowa + 23 III 1863 Janów Lub."
Na początku 2023 r. w ramach obchodów 160. rocznicy Powstania Styczniowego, w KT PTTK "Ziemia Janowska" Kol. Marek Ryszko opowiedział o dawnych obchodach rocznicy Powstania Styczniowego przy "krzyżu na grobie uczestnika Powstania Styczniowego 1863 r." za Nadleśnictwem na Obrówce oraz sporządził szkic lokalizacyjny a swoje opracowanie zamieścił w majowym wydaniu Janowskich Korzeniach - Nr 40 / 2023 r.
Wobec tego należy sformułować pytanie czy "pułkownik z Powstania Styczniowego" to mjr Władysław Englert i czy miejsce grobu znajduje się za Nadleśnictwem na Obrówce? Warto to wyjaśnić w rocznicę Powstania Styczniowego.
Gdy będziemy w miejscach pamięci, przystańmy choć chwilę i pomyślmy o bohaterach którzy walczyli o Niepodległość a nieraz oddali życie za Ojczyznę.

Antoni Sydor - Sekretarz KT PTTK "Ziemia Janowska", Przewodnik Turystyczny

Foto: Zuzanna Skoczyńska, Małgorzata Tatko (pomnik w Hucie Krzeszowskiej - 2020 r.)

10 sierpnia 2023r.  80. rocznica Niemieckiej Akcji Werwolf w Momotach Górnych i Momotach Dolnych - lipiec 2023 r.
 

80. lat temu w Momotach Górnych i Momotach Dolnych (teraz Gmina Janów Lubelski w Powiecie Janowskim a wtedy Gmina Huta Krzeszowska w Powiecie Biłgorajskim) okupant Niemiecki przeprowadził Akcję Werwolf (Wilkołak) wymierzoną w ludność cywilną.
O działaniach okupanta w tych śródleśnych wioskach można dowiedzieć się z opracowania Czesława Plachy zamieszczonego w Janowskich Korzeniach Nr 23 / 2014 r., "Represje okupanta w stosunku do mieszkańców Momot Górnych i Momot Dolnych w latach 1939 - 1944". Według opisu akcja przebiegała następująco: "W dniu 8 lipca1943 roku około godziny 13 - tej na gościńcu Janów - Krzeszów pojawili się Niemcy. Przerażona ludność zaczęła masowo uciekać w stronę lasu. Uciekającym odcięto drogę. Rozpoczęło się dosłownie polowanie na ludzi. Strzelano do wszystkich, kto się ukazał, nie oszczędzano nawet dzieci." Autor podaje, że w tym dniu zamordowano 14 mieszkańców Momot Górnych i opisuje kolejne akcje okupanta: "…w następnych dniach tj. 9 lipca w Momotach Dolnych i 10 lipca w Momotach Górnych hitlerowcy zorganizowali masowe łapanki. Miały one następujący przebieg. Niemcy przyjechali na kilkudziesięciu samochodach w godzinach popołudniowych. Okrążono wieś, a następnie powyciągano z domów wszystkich mężczyzn na punkt zborny celem rzekomego sprawdzenia dowodów osobistych. Tam zwolniono starców i robotników leśnych, a pozostałych następnego dnia rankiem wywieziono do obozu przejściowego  na Budzyniu - obecny Kraśnik Fabryczny. W czasie łapanki w Momotach Dolnych został zamordowany na własnym podwórku Andrzej Flis - lat 22. Zginął za to, że ukrył się w stodole w słomie. Po trzech tygodniach pobytu w obozie w Budzyniu, mieszkańcy Momot zostali przetransportowani do Niemiec, Austrii i Czech na przymusowe roboty". Jak podaje Autor łącznie wywieziono 59 osób.
Wyjaśnienie, że nie była to typowa akcja pacyfikacyjna można było znaleźć na konferencji "Ludność cywilna w powiecie biłgorajskim w latach II Wojny Światowej" zorganizowanej w dniu 02.06.2022 r. w Liceum im. ONZ w Biłgoraju przez Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju. Miejsce, czas, rozmiar i typową metodykę akcji przedstawiła Dorota Skakuj z Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju w swym referacie i publikacji "Akcja Werwolf w powiecie biłgorajskim. Kalendarium wydarzeń" - wymieniając, że teren akcji obejmował Powiat Biłgorajski, w tym Gminy: Huta Krzeszowska i Kocudza. Autorka przedstawiła też relacje o akcji spisane przez Czesława Plachę i ks. Kazimierza Pińciurka. W swych "Wspomnieniach" ks. K. Pińciurek zanotował o Momotach: "Dopiero w lipcu 1943 r., gdy partyzanci coraz wyraźniej prowadzili swoją działalność, paraliżując działania Niemców, okupant zorganizował najazd na Momoty w dniu 8.VII. 1943 r. Wtedy to od Huty Krzeszowskiej oddziały niemieckie najechały na wieś i rozpoczęły dosłownie polowanie na ludzi. Kogo spotkali na drodze, na podwórku, mordowali. Żyjący świadek stwierdza, że ludzie leżeli jak snopki pozrzucane na polu, a ziemia nasycona był krwią zabitych. Wtedy też spalili 27 gospodarstw od strony wschodniej, a 61 osób wywieźli na roboty do Niemiec."
W XXX rocznicę zbrodni ufundowano pomnik usytuowany przed Momotami Dolnymi. Na 4 tablicach upamiętniono 68 pomordowanych, z których 10 jest wymienionych w opracowaniu Cz. Plachy.
W ogólnym skrócie warto dodać, że od początku III Rzeszy Niemcy na terenie Europy Środkowo - Wschodniej zamierzali realizować swój Generalny Plan Wschodni - Grossaktion, jakim miały być wysiedlania ludności cywilnej mające na celu zdobycie przestrzeni życiowej. Mając taką podstawę ideologiczną ściśle zaplanowane akcje prowadzili zbrojnie, wyniszczająco, okrutnie. Na wsiach wyłapywali całą ludność a opornych (na przykład uciekających, kryjących się) mordowali, podpalali gospodarstwa.
Od 1941 r. tak było na tzw. Zamojszczyźnie (Powiaty: Biłgorajski, Tomaszowski, Zamojski i Hrubieszowski). Ujętych transportowali do obozów przejściowych w Zamościu, Zwierzyńcu i Budzyniu (teraz Dzielnica Fabryczna Kraśnika). Po selekcji rasowej osadzeni trafiali do obozów koncentracyjnych, na roboty do III Rzeszy a dzieci przekazywano do niemieckich rodzin adopcyjnych.
Warto podkreślić, że główną podstawą tych akcji był Generalny Plan Wschodni a nie działania partyzantki, nieoddawanie kontyngentu, czy jakikolwiek opór ludności cywilnej - jak głosiła propaganda okupacyjna a nawet jak powszechnie spotykamy w aktualnych, również Polskich opracowaniach i przekazach.
Systemowo wolny teren zasiedlany był Niemcami a jego okolica - współpracującymi z Niemcami Ukraińcami, w ten sposób budowano strefę ochronną od Polskich partyzantów. W latach 1941 - 1943 z terenów około 300 wsi wysiedlono ponad 100 tys. ludności. W 1942 r. spowodowało to zorganizowane działania odwetowe Polskiego podziemia, co zostało nazwane Powstaniem Zamojskim.
Pomimo braku oczekiwanego efektu, Niemcy nie rezygnowali ze swego priorytetu ideologicznego a oczekując sukcesu wyciągnęli wnioski z poprzednich akcji. Nowe działania nazwane Akcją Werwolf przygotowali starannie, jak do walk frontowych. Na początku lata 1943 r. zgrupowali około10 tys. żołnierzy Wehrmachtu, policji oraz sił zbrojnych sojuszników i współpracujących z III Rzeszą. Wsparciem dla piechoty były oddziały konne, zmotoryzowane i lotnictwo.
Dla upamiętnienia tragedii ludności cywilnej oraz uzyskania zadośćuczynienia od Państwa Niemieckiego oraz sojuszników warto zadbać o identyfikację zbrodniarzy i określać bardziej szczegółowo poszczególne represje oraz ich sprawców.

Antoni Sydor, Przewodnik Turystyczny, Koło Terenowe PTTK "Ziemia Janowska" w Janowie Lubelskim
Foto: Maria Skakowska - pomnik pomordowanych, Momoty Dolne, 2022 r.

 

27 kwietnia 2023r.  160. Rocznica Powstania Styczniowego. Wyjazd z KT PTTK ZJ na spotkanie w Liceum im. ONZ w Biłgoraju

Chłodnym ale słonecznym porankiem 27.04.2023 r. wyjechano komunikacją publiczną - Busem z nowego Dworca Autobusowego na Janowskim Rynku do Liceum im. ONZ w sąsiednim Biłgoraju. Pojechano na spotkanie "Archeologia Powiatu Biłgorajskiego", również z tematyką 160. Rocznicy Powstania Styczniowego.
Archeologia ułatwia nam poznanie przeszłości a jej wyniki są przedmiotem zainteresowania historyków, regionalistów, uprawiających turystykę aktywną ale też planujących zagospodarowanie terenu czy prace polowe i leśne.
Na terenie Ziemi Janowskiej posiadamy liczne, warte zainteresowania miejsca wskazujące na wydarzenia w historii. Pisze o tym Zenon Baranowski w książce "Między Lasami Janowskimi a wzgórzami Roztocza Gorajskiego" (Zamość, 2011 r.): "Najstarsze ślady osadnictwa na terenie ziemi janowskiej pochodzą ze schyłkowego paleolitu (10 000 - 8 300 lat p.n.e) i są pozostałością po łowcach reniferów." Dalej wymienia miejsca istotne w rozwoju miejscowej cywilizacji: Chrzanów, Pikule, Krzemień, Białą, Janów Lubelski, Batorz.
Chcąc choć w cząstce spojrzeć na miejsca wskazane przez Z. Baranowskiego, do Biłgoraja pojechano szosą DK 74, ale dłuższą trasą i w Krzemieniu skręcono w lewo, w górę rzeki Branew w kierunku krawędzi Roztocza Zachodniego. Za m. Branew droga prowadzi stromo na wyżynę. Po obu stronach widać wąwozy lessowe a liczne odnogi teraz wyróżniają się bielą kwiatów dzikich czereśni i naturalnej tu tarniny. Już z wyżyny popatrzono na rozległą dolinę z początkami rzeki Biała Łada (dawniej Łada Polska) w Chrzanowie. Warto dodać, że Biała Łada zasilona za Biłgorajem przez Czarną Ładę (dawniej Łada Ruska) staje się rzeką Ładą. Przejechano przez znany kiedyś z upraw lnu Chrzanów, Malinie i Ładę - graniczną tu placówkę Powiatu Janowskiego. Za Gorajem, dawnym miastem Ordynacji Zamojskiej wjechano na ruchliwą szosę Lublin - Biłgoraj i przez Frampol szybko dojechano do celu, jakim był przystanek dla wysiadających przed kościołem św. Jerzego przy ul. Kościuszki w Biłgoraju. Stamtąd do Liceum im. ONZ, też przy ul. Kościuszki, już tylko krótki spacer.
Konferencja z podtytułem "Historia i perspektywy" była zorganizowana przez Muzeum Ziemi Biłgorajskiej. Zgromadziła referentów tematów, liczne grono uczniów miejscowych szkół, przedstawicieli władz i gości zaproszonych.
Prowadzący spotkanie Dyrektor MZB Marek Majewski przedstawił plan spotkania i poinformował, że 160. rocznicę Powstania Styczniowego podkreśli jeden z wykładów. Ogłosił, że każdy uczestnik otrzyma okazjonalne wydawnictwo MZB "Archeologia Powiatu Biłgorajskiego - Historia i perspektywy" pod redakcją Konrada Grocheckiego, archeologa MZB.
W referatach przedstawiono historię i dorobek miejscowych, zatrudnionych w Muzeum Ziemi Biłgorajskiej i Muzeum Zamojskim archeologów oraz badań zewnętrznych na terenie Powiatu Biłgorajskiego z uwzględnieniem opisów dawnych i najnowszych metod badawczych. Przedstawiono też strukturę i rolę Urzędu Konserwatora Zabytków w ochronie i udostępnianiu materiałów badawczych, uznanych za obiekty zabytkowe. Referenci wyjaśnili zasady uzyskania zezwolenia na poszukiwania; wskazali na gradację zniszczeń stanowisk w historii: rolnictwo (najwięcej), budownictwo, leśnictwo. Przedstawili też opisy konkretnych stanowisk badawczych: bitwy pod Panasówką, drewnianego traktu w Tarnogrodzie i archeologii lasów biłgorajskich.
Każdy wykład był wartością samą w sobie, ale teraz trzeba zaznaczyć wykład i prezentację Seweryna Kosmali "Archeologia bitwy pod Panasówką 3 września 1863 r". Prelegent uczestniczył tam w badaniach archeologicznych MZB w 2003 r., realizując też tematykę jako pracę magisterską na angielskim uniwersytecie w Sheffield. Krótko przedstawił epokę pod względem techniki wojennej, okoliczności i głównych uczestników oraz rozstrzygnięcie bitwy - zwycięstwo Powstańców. Oprócz wyników w postaci artefaktów zaprezentował też metody poszukiwań i prezentacji stosowanych na polach bitew USA z okresu Wojny Secesyjnej (1861 - 1865 r.). Wyjaśnił, że w odróżnieniu od praktyki europejskiej, gdzie prezentuje się zachowany teren np. okopy, w USA wyjaśnia się taktykę, ruchy wojsk oraz chronologię bitwy.
Jak napisał w opracowaniu: "Taktyka i ruchy wojsk wyjaśniane są w miejscu gdzie dokładnie miały miejsce, a broń i inne znaleziska eksponowane są w muzeum zlokalizowanym w pobliżu miejsca bitwy. Specjalne tablice informacyjne, korespondującymi z danymi fazami bitwy, rozmieszczone są po całym polu starcia."
Stwierdził, że teren pod Panasówką ma wielu właścicieli, co uniemożliwia obecnie wprowadzenie stosowanych w USA rozwiązań a więc zaproponował jedynie budowę platformy widokowej na wzgórzu.
Trzeba dodać, że wszystkie prezentacje i przekazane książki wzbudziły zainteresowanie uczestników i były przedmiotem dyskusji pokonferencyjnej.
A więc, do Biłgoraja warto pojechać a dowiemy się jak wiele nas łączy z miastem nad Ładą.
W drogę powrotną wybrano się słonecznym popołudniem, też zalecaną komunikacją publiczną. Po niewielkim marszu NW wyjechano z malutkiego przystanku Busów znajdującego się obok dużego, pustawego Dworca Autobusowego, położonego dość daleko od Rynku. Trasa wiodła bliższą drogą, przez Frampol, Kocudzę, Dzwolę i Krzemień. Od Frampola obserwowano tereny przyszłej inwestycji rozbudowy DK 74 w postaci obwodnicy Dzwoli i Janowa a także nowej linii kolejowej od Szastarki przez Janów do Biłgoraja. Zwrócono uwagę na wybudowaną w ub. roku ścieżkę rowerową z Janowa do Zofianki, co zapewnia bezpieczny dojazd do miejsc gdzie "woda jest czysta a trawa zielona" ……

Antoni Sydor - Sekretarz KT PTTK "Ziemia Janowska", Przewodnik Turystyczny
Foto: Internet - Liceum im. ONZ w Biłgoraju i pomnik poległych pod Panasówką w Zwierzyńcu.
Scan: Antoni Sydor:
1/ okładki, spis treści i noty redakcyjne książki "Archeologia Powiatu Biłgorajskiego - Historia i perspektywy" pod redakcją Konrada Grocheckiego, wyd. Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju, Biłgoraj 2023 r.
2/ okładka książki "Kurhany na Roztoczu" pod redakcją Grzegorza Mączki, wyd. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie, Lublin 2021 r.
 

24 kwietnia 2023r.  Z historii janowskiego PTTKu.

Zdjęcie z 3 Sympozjum Przewodnickiego województwa tarnobrzeskiego w Baranowie Sand. dn 13-14.10.1979r. Z Janowa byli min: Maria Liwak, Ewa Mucha, Anna Lenart, Maria Ryszko, Maryla Pijanowska, Jerzy Pijanowski.

 

18 kwietnia 2023r.  160. Rocznica Powstania Styczniowego. Wyjazd z KT PTTK ZJ na spotkanie w Bibliotece "U Kazimierza" w Modliborzycach

W słoneczne, wietrzne popołudnie 18.04.2023 r. wyjechano Busem z nowego Dworca Autobusowego na Janowskim Rynku do Miejsko - Gminnej Biblioteki "U Kazimierza" w odległych o 8 km Modliborzycach, na spotkanie z okazji 160. Rocznicy Powstania Styczniowego.
Po drodze, jeszcze w Janowie obserwowano rozkwitające w ogrodach magnolie a w dolince rzeczułki Borownica w m. Kopce zwrócono uwagę na kapliczkę św. Wincentego, wybudowaną ku pamięci tragicznej potyczki oddziału Powstańców pod dowództwem Ignacego Solmana w noc 22 stycznia 1863 r. Popatrzono też na pole bitewne zarastające krzakami a w części zajęte przez farmę fotowoltaiczną, jedną z wielu skutecznie wypierających rodzimy krajobraz. Już w położonych nad rzeką Sanną Modliborzycach zwrócono uwagę na pustawy Rynek oraz urokliwe uliczki ("zatyłki"), niektóre z domami i podwórkami okolonymi murami ale też ze śladami zniszczeń II Wojny Światowej.
Spotkanie w okazałym budynku Biblioteki (za Urzędem Miejskim) składało się z historycznej opowieści Autora książki "Powstanie Styczniowe na terenie Ziemi Modliborzyckiej" - Marka Mazura, rozstrzygnięcia konkursu plastycznego dla uczniów oraz wystawy rycin M. Mazura. W spotkaniu wzięli udział uczniowie z nauczycielami, władze Miasta i Gminy, goście zaproszeni.
Znany też w Janowie (po spotkaniu w Domu Nauczyciela, w dniu 08.02.2023 r.) Pan M. Mazur zwięźle przedstawił wydarzenia Powstania w Modliborzycach i okolicy. Wskazał przyczyny i skutki działań oddziału Ignacego Solmana z Wolicy oraz wielopłaszczyznowe związki ziemiaństwa z kadrą dużego, przygranicznego garnizonu w Janowie Ordynackim, będącym siedzibą władz Powiatu Zamojskiego. Zwrócił uwagę na represje zaborcy i upamiętnienie bezpośrednio po starciach zbrojnych i obecnie. Jako historyk - nauczyciel zachęcił zebranych do zadawania pytań, co przekształciło się w tak pożądaną debatę rozwijającą. Między innymi rozważano czy mieszkańcy Janowa uczestniczyli w Powstaniu oraz co byłoby gdyby I. Solman jednak zajął Janów?
Ważną częścią spotkania było rozstrzygnięcie konkursu plastycznego, wskazującego na dbałość o rozwój zainteresowań lokalną historią w szkołach.
Dopełnieniem całości było zwiedzanie wystawy realistycznych rycin wojowników autorstwa M. Mazura oraz wystawy towarzyszącej w postaci fotografii z przeszłości Modliborzyc.
Warto dodać, że wystawy zaprezentowano w obszernej Sali na II piętrze, po wyjściu z której warto przysiąść w hollu na wygodnych kanapach i przez duże okno kontemplować widok na miasto i kościół pw. Św Stanisława.
Warto też ułożyć plan kolejnych odwiedzin bliskiego, założonego w 1631 r. miasta o bardzo ciekawej historii.

Antoni Sydor - Sekretarz KT PTTK "Ziemia Janowska", Przewodnik Turystyczny.
Foto: Miejsko - Gminna Biblioteka "u Kazimierza" w Modliborzycach.
Scan: Antoni Sydor, "Wieści Gminne", kwartalnik wydawany przez Urząd Miejski i Bibliotekę u Kazimierza w Modliborzycach, marzec 2023 r.- Program obchodów 160. Rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego w Gminie Modliborzyce.
 

 

12 kwietnia 2023r.  Pożegnanie

W dniu dzisiejszym złożyłem na ręce Zarządu Koła rezygnację z pełnienia obowiązków Prezesa Koła. Do czasu wyboru nowego Prezesa kontakt z Kołem poprzez Sekretarza, kolegę Antoniego.

Dziękuję za współpracę i długie bo 12 letnie prezesowanie Koła.

Jarosław Lalik

12 kwietnia 2023r.  160. Rocznica Powstania Styczniowego. Członkowie KT PTTK ZJ na wystawie w Domu Nauczyciela w Janowie Lubelskim

W stylowym hollu Domu Nauczyciela w Janowie Lubelskim, od lutego 2023 r. z okazji 160. Rocznicy Powstania Styczniowego jest prezentowana wystawa plansz z reprodukcjami obrazów malarza Artura Grottgera. Przy niezwykle realistycznych obrazach zatrzymują się koneserzy sztuki, ale też pamiętający o Powstaniu Styczniowym a wśród nich Członkowie Koła Terenowego PTTK "Ziemia Janowska" w Janowie Lubelskim.
Trzeba nadmienić, że Artur Grottger (1837 - 1867 r.) znany jest jako ilustrator epoki zniewolenia Polski a szczególnie wielu scen obrazujących wydarzenia Powstania Styczniowego. Urodził się na Podolu w rodzinie ziemiańskiej o tradycjach patriotycznych (ojciec uczestnik Powstania Listopadowego) i artystycznych - malarskich. Rodzice dostrzegając talent malarski swego syna zadbali o jego kształcenie we Lwowie a szczęśliwy los zapewnił mu dalsze nauki w Krakowie i w Wiedniu. Pomimo sukcesów, podejrzenie o wspieranie uchodźców z Powstania Styczniowego w Wiedniu spowodowało cofnięcie protekcji samego Cesarza Franciszka Józefa a w następstwie konieczność powrotu w rodzinne strony. Tam utrzymywał się z okazjonalnych malunków ale tworzył też dzieła patriotyczne, o wiekopomnym znaczeniu, jak cykle: "Polonia", "Lithuania" i "Wojna".
Wtedy też poznał swoją narzeczoną i muzę, Wandę Monne. Latem 1866 r. przebywali w Dyniskach koło Tomaszowa, we dworze Wandy i Juliana Skolimowskich. Tam właśnie powstał jego obraz "Duch" z cyklu "Lithuania". Znakomicie opisała to Halina Matławska w swej książce "Lasy - nasze fortece" (Zwierzyniec, 1993 r.): "Dom pełen był wspomnień o powstaniu. Dwaj synowie gospodarzy Władysław i Józef uczestniczyli w walkach powstańczych, we dworze Skolimowskich zatrzymywali się kurierzy, dowódcy oddziałów, w bliskich lasach ćwiczyli się ochotnicy do powstania. Miejscowy kowal, rymarz i sprowadzony rusznikarz szykowali broń i rynsztunek żołnierski, kobiety szyły bieliznę i mundury. W dworskich zabudowaniach umieszczono lazaret. Służba znająca wszystkie ścieżki organizowała przejścia przez bliską granicę. Kiedy Grottger przyjechał do Dynisk, ludzie wciąż opowiadali o niedawnych walkach"……"Bohater cyklu, leśnik zjawił się tu w swojej chacie jako mglista postać z otwartą na piersi raną. Żona leśniczego zajęta wytapianiem kul, odłożyła na chwilę swe niekobiece zajęcie, a ogarnięta niepokojem i tęsknotą za mężem, wyjęła z koszyka dziecko i tuląc je, zamyśliła się nad nieznanymi losami powstańca. Obrócona plecami do drzwi, nie widziała zjawy, dostrzegł ją wierny pies, swym zwierzęcym instynktem odczuwający śmierć swego pana. Leśniczyna - to portret Wandy Monne ubranej w wiejskie, lniane suknie, pożyczone od dworskiej służby, chata leśnika - to kuchnia dworska w Dyniskach, nawet pies - to podwórzowy Zagraj. A opowieść dla mieszkańca Zamojszczyzny, to los bohatera - leśnika Hugona Gramowskiego, o którym artysta musiał słyszeć. Leśniczy Hugo Henryk Gramowski w pamiętnym dniu 31 stycznia 1863 r. zginął pod Tomaszowem i tak jak leśnik z obrazu "Duch" zostawił młodą wdowę i osierocił nowo narodzone dziecko.".
Warto dodać, że Hugo Henryk Gramowski, leśniczy z Klucza Krzemińskiego Ordynacji Zamoyskiej, w Zwierzyńcu (siedzibie Zarządu Ordynacji) został dowódcą małego (9 Powstańców) oddziałku. W dniu 24 stycznia uderzył na Józefów a nocna akcja na dość słabo chronione przez 15 kozaków nadzorujących brankę miasto, dobrze przemyślana i przeprowadzona zakończyła się pełnym sukcesem: zginęło 2 kozaków a reszta uciekła; zdobyto 8 koni, karabiny i szable.
Oddział H. H. Gramowskiego szybko powiększył się do 200 ludzi i nocą z 30/31 stycznia uderzył na Tomaszów, w zaplanowanym przez władze wojewódzkie działaniu. Jednak słabe rozpoznanie miasta, oczekujące na atak Rosyjskie wojsko w koszarach i w domu zajezdnym, przyczyniły się do klęski Powstańców w chaotycznej walce. Odwrót przy niewielkich stratach, zarządzony przez rannego dowódcę zamienił się w ucieczkę. Szali goryczy dopełniła zdrada miejsca ukrycia dowódcy i jego śmierć z rąk kozaków. Powstańcy uszli do obozu we Floriance a Rosjanie przy niewielkich stratach wycofali się do Twierdzy Zamość.
Sam mistrz Artur, marzący o sukcesie udał się do Paryża. Tam wśród emigracyjnej Polonii zyskał uznanie, odniósł też sukces finansowy poprzez korzystną sprzedaż cyklu "Wojna" ale podupadł na zdrowiu i zmarł w 1867 r. Pozostał w pamięci swej muzy Wandy Monne, która sprowadziła zwłoki i zadbała o pogrzeb w bliskim mu i zawsze pięknym Lwowie, na Cmentarzu Łyczakowskim.
O Powstaniu i losach Polskiej elity można było usłyszeć na spotkaniu KT PTTK ZJ w powielkanocną środę 12.04.2023 r., w gościnnym Domu Nauczyciela w Janowie Lubelskim.
Po wyjściu z budynku wszyscy zwrócili uwagę na piękne, wiosenne kwiaty w starannie utrzymanych przydomowych ogródkach oraz na rozkwitające bujnie w wielu zakątkach śnieżnobiałe mirabelki, które w ciepłe popołudnie roztaczały swój jedyny w roku aromat.
Zwrócili też uwagę na wracającą ze szkół beztroską młodzież, ciekawe czy zapoznaną o daninie krwi i życia, jaką złożyli w ofierze 160. lat temu nasi bohaterscy przodkowie.
O powstańczych losach opowiadał a teraz opisał,
Antoni Sydor - Sekretarz KT PTTK "Ziemia Janowska", Przewodnik Turystyczny
Foto: Jarosław Lalik
Foto: Wikipedia, Dyniska na Równinie Bełskiej koło Tomaszowa Lubelskiego -
miejsce pamięci Artura Grottgera i Wandy Monne
scan: Antoni Sydor, okładka książki Lasy - nasze fortece, Halina Matławska, Zwierzyniec, 1993 r

 

29 marca 2023r.  Bohaterstwo Kobiet Polskich, wspomnienia czasu wojny.

Bohaterstwo polskich kobiet z Armii Krajowej to temat, który zasługuje na uwagę i pamięć. W czasie II wojny światowej, kobiety w Polsce były często równie zaangażowane jak mężczyźni w walkę o wolność i niepodległość kraju. Wiele z nich brało udział w działaniach Armii Krajowej, tajnej organizacji wojskowej, która działała przeciwko okupantom niemieckim.

Kobiety pełniły różne role w Armii Krajowej. Niektóre działały jako kurierki, przewożąc ważne dokumenty i informacje między różnymi oddziałami AK. Inne były łączniczkami, utrzymując łączność między różnymi grupami oporu i koordynując działania. Jeszcze inne kobiety były sanitariuszkami, udzielając pierwszej pomocy rannym partyzantom.

Bohaterstwo polskich kobiet z Armii Krajowej zostało docenione przez władze Polski po wojnie. Wiele z nich zostało odznaczonych orderami i medalami za swoje zasługi. Jedną z najbardziej znanych kobiet, która brała udział w działaniach AK, była Wanda Rutkiewicz, która po wojnie stała się jedną z największych polskich himalaistek.

Nie można zapomnieć o wkładzie polskich kobiet w walkę o wolność i niepodległość kraju. Ich bohaterstwo i poświęcenie zasługuje na pamięć i uznanie.

Podczas dzisiejszego spotkania które prowadził kolega Marek kontynuowaliśmy temat kobiet. Ich bohaterstwo podczas wojny. Wywiązała się bardzo ciekawa dyskusja w której uczestniczyli wszyscy obecni uczestnicy spotkania. kto wie może to spotkanie zaowocuje jakąś poważniejszą notatka czy może nawet książką, bo warto pamiętać. Poniżej skany udostępnione przez kolegę Marka. Zdjęcie ze szkolenia sanitariuszek AK oraz wspomnienie pośmiertne wnuka jednej z nich.

 

 

24 marca 2023r.  160. Rocznica Powstania Styczniowego. Członkowie KT PTTK ZJ w Muzeum 24. Pułku Ułanów w Kraśniku

Wiosennym i ciepłym, choć mokrawym porankiem 24.03.2023 r. grupa członków Koła Terenowego PTTK "Ziemia Janowska" pojechała samochodem do Muzeum 24. Pułku Ułanów w Kraśniku.
W kilka osób, zainteresowanych turystyką historyczną, wybrano się tam na wystawę "Bohaterowie Powstania Styczniowego na Lubelszczyźnie", zorganizowaną z okazji 160. Rocznicy Powstania Styczniowego.
Pojechano starą DK 19: przy Kopcach znanych z potyczki oddziału Powstańców Ignacego Solmana z wojskiem Rosyjskim z Janowa w dniu 22 stycznia 1863 r. i przez Modliborzyce znane z carskich represji popowstaniowych.
Za Polichną, w Struskim Lesie przy wyjeździe z głębokiego wąwozu, zatrzymano się po prawej stronie szosy, w miejscu zwanym Mosty. Jadący szosą uważny poszukiwacz dostrzega w małej zatoce krzyż, głaz i tablicę wykonaną przez Nadleśnictwo Kraśnik. Z treści opisu wyłania się obraz bitwy jaka się tu rozegrała 18 lipca 1863 r. Otóż na Rosyjską kolumnę 4 rot piechoty i sotni kozaków podążających z Lublina do Janowa Ordynackiego uderzył 350 - cio osobowy oddział Powstańców pod dowództwem płk Tomasza Wierzbickiego. Rosjanie, po stracie 28 zabitych i 50 rannych wycofali się. W krwawej walce zginęło 18 Powstańców a 29 zostało rannych.
Muzeum 24 Pułku Ułanów w Kraśniku znajduje się w obrębie Rynku Starego Miasta, na dawnym wzgórzu zamkowym. Od 2020 r. mieści się w stylowym dworku z dobudowanym blokiem. W porównaniu do poprzedniej lokalizacji są teraz nowe powierzchnie i nowoczesne formy ekspozycji a całość poprzez dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych (toalety, windy, krzesełka) spełnia standardy dostępności komunikacyjnej. Placówka wchodzi w skład Muzeum Regionalnego w Kraśniku, które jest w strukturze Muzeum Narodowego w Lublinie a wystawą stałą jest ekspozycja tytułowa dotycząca historii 24. Pułku Ułanów.
Ekspozycja Powstania Styczniowego zawiera duże plansze z fotogramami oraz opisami dokonań dowódców Powstania na Lubelszczyźnie. Pokazani są też uczestnicy Powstania, uhonorowani awansami oficerskimi już po Odzyskaniu Niepodległości w 1918 r. Całość uzupełniają gabloty z oryginalnym uzbrojeniem..
Po ekspozycji Janowską grupę oprowadzał znany już p. Zdzisław Winkler, który jest pasjonatem swej pracy. Oprócz informacji o ekspozycji były też wzajemne opowieści o nieznanych dziejach Powstania. Ponadto delegacja KT PTTK ZJ opowiedziała o wydarzeniach rocznicowych na Ziemi Janowskiej oraz wręczyła p. Zdzisławowi Winklerowi książkę "Powstanie Styczniowe na terenie Ziemi Modliborzyckiej" - autorstwa znanego w Modliborzycach i w Janowie historyka Marka Mazura.
Zakończeniem wizyty było zaproszenie na wydarzenie muzealne w 2024 r. - na 110. Rocznicę wybuchu I Wojny Światowej oraz Bitwy Kraśnickiej 1914 r.
Słonecznym, wręcz upalnym popołudniem droga powrotna nowoczesną i pustawą S 19 przebiegła szybko. Poranna wilgoć i ciepło zachęciły roślinność do pokazania swej wiosennej urody. Teraz celowały w tym krzewy forsycji, gdzie żółte pąki oznajmiały o bliskim, okazałym rozkwicie. Z ciekawością oglądano mało znany dotychczas krajobraz, niejako "od podszewki". Z pewnością takie wrażenie odnoszą też mieszkańcy tych okolic, w organizmie których zaistniała nić komunikacyjna, będąca zarazem nową barierą w delikatnej strukturze wielorakich powiązań.
Antoni Sydor - Sekretarz KT PTTK "Ziemia Janowska", Przewodnik Turystyczny

Foto:
Zuzanna Skoczyńska

 

22 marca 2023r.  Światowy Dzień Wody w Janowie Lubelskim. Spotkanie w Domu Nauczyciela.

Światowy Dzień Wody jest wydarzeniem ustanowionym przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z dnia 22.12.1992 r., przyjętą na konferencji Szczyt Ziemi w Rio de Janeiro w Brazylii a obchodzonym corocznie w dniu 22 marca.
Dzień Wody od kilku lat cieszy się powodzeniem również w naszym Janowie, nad Białką.
W słoneczną środę 22.03.2023 r., w Małej Sali Domu Nauczyciela odbyło się spotkanie dyskusyjno - podsumowujące "Światowy Dzień Wody w Janowie Lubelskim - 2023 r.":
Na wstępie uczestnicy wysłuchali interesującej prelekcji o wodach i gospodarce wodnej, którą wygłosiła Pani Katarzyna Tokarz z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Na ekranie wyświetlono prezentację w tym zakresie.
Po prelekcji aktywne środowisko naszego Janowa w osobach przedstawicieli instytucji, organizacji, jednostek przedstawiło informacje o inicjatywach jakie zrealizowano w ramach obchodów ŚDW.
1/ w dniu 11.03.2023 r. wysprzątano tereny nad rzeką Białką (Białą), na odcinku od mostu ul. Okopowa (k. Browaru) do mostu ul. Lubelska (k. Biedronki) w Janowie Lubelskim, gdzie zgromadzono 33 worków odpadów w postaci zużytych butelek, słoików, kartoników, kapsli, torebek i worków foliowych, styropianu a nawet opon. Tam pracę wykonali Członkowie OSP w Janowie Lubelskim, Członkowie KT PTTK "Ziemia Janowska" w Janowie Lubelskim oraz pracownicy PGW WP RZGW w Rzeszowie - Nadzór Wodny w Janowie Lubelskim.
2/ nastąpiła aktywizacja działalności Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody przy Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnym w Janowie Lubelskim. Na spotkaniu odczytano szczegółową informację, w tym o obchodach Światowego Dnia Wody - 2023 r.
3/ KT PTTK "Ziemia Janowska" zaprezentowało okazjonalne własne wydawnictwo a na spotkaniu odczytano zamieszczone tam opracowanie "Rowerem do żabiej krainy na przedmieściach Janowa Lubelskiego".
4/ Biblioteka Pedagogiczna Filia w Janowie Lubelskim pod patronatem Burmistrza Janowa Lubelskiego Krzysztofa Kołtysia, we współpracy z Publiczną Szkołą Podstawową z Oddziałami Integracyjnym w Janowie Lubelskim przeprowadziła działania edukacyjne, konkurs fotograficzny oraz wyjście nad Stoki i nad Białkę połączone ze sprzątaniem terenu.
Następnie w ramach dyskusji zgłoszono informacje, uwagi i propozycje mające na celu poprawę środowiska nadrzecznego i wodnego.
Pani Anna Szkup z Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim poinformowała o zasadach utylizacji nieczystości płynnych, gromadzonych w szambach i przydomowych oczyszczalniach ścieków a na ekranie wyświetlono informację o
wzorach druków zamieszczonych na stronie internetowej Urzędu. Poinformowała też o nowej inwestycji, budowie kanalizacji ściekowej w m. Biała II, co poprawi dostępność mieszkańców Gminy Janów do kanalizacji ścieków
Uczestnicy dyskusji wskazali, że na terenach nadrzecznych warto byłoby ustawić kosze na odpady i systematycznie je opróżniać; w miejscach gromadzenia odpadów nad Białką należałoby prowadzić kontrole a nawet monitoring - analogicznie jak na terenach Lasów Państwowych; należałoby poprawić dostępność komunikacyjną terenów nad Białką poprzez renowację istniejących alejek i budowę nowych chodników; należałoby prowadzić edukację ekologiczną budującą wrażliwość i świadomość społeczeństwa Janowa na czystość wód i dobrostan przyrody.
Wskazano też o konieczność ograniczenia ilość opakowań jednorazowych, które po konsumpcji zawartości podlegają kosztownej utylizacji, nawet są porzucane, część zalega w środowisku przyrodniczym.
Wobec braku na spotkaniu odpowiedzialnych instytucji, dyskusja o jakości wody w Białce była niepełna. Widoczna często mętność wody daje sygnał o nieznanych zanieczyszczeniach. Teraz nie widać licznych kiedyś ryb i raków będących bioindykatorami środowiskowymi. Zwrócono uwagę, że rzeka Białka według oceny Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie, w jej górnym odcinku (Gmina Godziszów) na Obszarze Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu nie ma dobrych wyników czystości. Wymaga to szczególnej uwagi w postaci kontroli i monitoringu czystości wody oraz starań o inwestycje poprawy gospodarki wodno - ściekowej. Wg zaprezentowanych aktualnych danych z Urzędu Statystycznego w Lublinie, dostępność ludności do kanalizacji w Gminie Godziszów w 2021 r. wynosiła 0,0%, gdy w Gminie Janów Lubelski to 78,6% a średnia w Powiecie Janowskim to 30,6%.
Uczestnicy akcji sprzątania i mieszkańcy okolicznych terenów, dla których rzeka Białka jest miejscem odpoczynku i rekreacji w podsumowaniu postulowali, aby zadbać o porządek i czystą wodę w Białce, aby kolejny Światowy Dzień Wody w Janowie Lubelskim odbył się nad czystą, rybną rzeką i bez akcji usuwania zalegających odpadów.
Czy tak będzie? Czas pokaże….

Ps
Polecane są informacje o Światowym Dniu Wody w Janowie Lubelskim - 2023 r. na stronie internetowej PGW WP RZGW w Rzeszowie:
"Sprzątamy tereny nad rzeką Białką w Janowie Lubelskim"
https://rzeszow.wody.gov.pl/aktualnosci/1513-sprzatamy-tereny-nad-rzeka-bialka-w-janowie-lubelskim
"22 marca Światowy Dzień Wody - podsumowanie działań na terenie RZGW w Rzeszowie"
https://rzeszow.wody.gov.pl/aktualnosci/1522-22-marca-swiatowy-dzien-wody-na-terenie-rzgw-w-rzeszowie

Antoni Sydor -
Sekretarz KT PTTK "Ziemia Janowska"
Foto: Jarosław Lalik

 

 

10 marca 2023r.  160. Rocznica Powstania Styczniowego. Pogadanka KT PTTK ZJ w Momotach Górnych

W Publicznej Szkole Podstawowej w Momotach Górnych, w dniu 10.03.2023 r. Członkowie Koła Terenowego PTTK Ziemia Janowska wygłosili pogadankę o Powstaniu Styczniowym 1863 r.
Inspiracją wyjazdu i pogadanki były potyczki Powstania Styczniowego, gdy zmierzający z Podlasia przez Zaklików do Galicji 150 - cio osobowy oddział Powstańców został rozbity przez wojsko Rosyjskie z Janowa nocą 30 listopada 1863 r. w bliskiej Hucie Krzeszowskiej. Oddział odnalazł się, sformował i nocą 1 grudnia 1863 r. zbrojnie odpowiedział pokonując zaborców właśnie w Momotach Górnych.

Relacja ze spotkania, sporządzona przez Nauczycielkę PSP w Momotach Górnych, Panią Lucynę Świta znajduje się na stronach internetowych PSP w Momotach Górnych i Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.

Link strony PSP Momoty Górne:
http://www.psp.momoty.webd.pl/index.php/praca-szkoly/wydarzenia/852-z-historia-za-pan-brat

Link strony UM Janów Lubelski:
https://www.janowlubelski.pl/aktualnosci/publiczna-szkola-podstawowa-w-momotach-gornych-z-historia-za-pan-brat

Antoni Sydor
Sekretarz KT PTTK "Ziemia Janowska"

 

 

11 marca 2023r.  Światowy Dzień Wody w Janowie Lubelskim. Sprzątanie terenów nad Białką

W ramach obchodów Światowego Dnia Wody w Janowie Lubelskim, w zimną i deszczową sobotę 11.03.2023 r. wykonano sprzątanie terenów nad rzeką Białką (Białą), na odcinku od mostu ul. Okopowa (k. Browaru) do mostu ul. Lubelska (k. Biedronki) w Janowie Lubelskim.
Warto nadmienić, że Światowy Dzień Wody jest wydarzeniem ustanowionym przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z dnia 22.12.1992 r., przyjętą na konferencji Szczyt Ziemi w Rio de Janeiro w Brazylii a obchodzonym corocznie w dniu 22 marca.
Sprzątanie odbyło się w uzgodnieniu i współpracy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie i Urzędem Miejskim w Janowie Lubelskim.
Pracę wykonali Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim, Członkowie Koła Terenowego PTTK "Ziemia Janowska" w Janowie Lubelskim oraz pracownicy PGW WP RZGW w Rzeszowie - Nadzór Wodny w Janowie Lubelskim.
Działanie obserwowali okoliczni mieszkańcy, jeden z nich odpady z rzeki wydobył bosakiem przeciwpożarowym.
Efekt pracy był zdumiewający: 33 worków odpadów w postaci zużytych butelek, słoików, kartoników, kapsli, torebek i worków foliowych, styropianu a nawet opon.
Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom za wykonaną pracę z podkreśleniem, że wykonana była w niesprzyjających warunkach atmosferycznych.
Teraz kraina nad Białką nabrała estetycznego wyglądu, zachęca do spacerów i osiedlania się nadlatujących wiosną ptaków.
Organizatorzy zapraszają grupy zorganizowane do pracy na rzecz środowiska nad Białką, teraz wiosennego sprzątania na pozostałych odcinkach tej ozdoby Ziemi Janowskiej.
Czy odwiedzający ten zakątek uszanują przyrodę i pracę naszych wolontariuszy a odpady będą utylizowali w sposób cywilizowany? Czas pokaże….

W imieniu Organizatorów -
Antoni Sydor -
Sekretarz KT PTTK "Ziemia Janowska"
Foto: Grzegorz Flis, Elżbieta Pezda - Chmiel

 

 

22 luty 2023r.  Pogadanka o majorze Dominiku Bulewskim.

W pierwszym dniu wielkopostnej atmosfery, w wietrzną Środę Popielcową - w przytulnym lokalu naszego KT PTTK ZJ w Domu Nauczyciela odbyło się cotygodniowe spotkanie przy kawie i herbacie.
Jednym z tematów była pogadanka kol. Sekretarza Antoniego Sydora o majorze Dominiku Bulewskim, dowódcy akcji "na Janów Ordynacki" jaka miała miejsce w dniu 26.02.1831 r., w czasie Powstania Listopadowego.
Na wstępie kol. Sekretarz przedstawił zwięzły opis epoki porozbiorowej, wojen napoleońskich i Kongresu Wiedeńskiego w 1815 r. - w odniesieniu do Królestwa Polskiego, Ordynacji Zamoyskiej i naszego Janowa Ordynackiego.
Wspomniał, że od 1820 r., po decyzji Rządu Królestwa Polskiego o rozbudowie Twierdzy Zamojskiej i wykupie miasta - stolicy Ordynacji Zamojskiej, znaczenie Janowa wzrosło, bowiem z uwagi na centralne położenie, dobrze urządzoną zabudowę i odpowiednie zaludnienie (2 562 osób w 1807 r. a 3 199 osób w 1827 r.) ulokowano tu siedzibę Władz Obwodu Zamojskiego.
W Powstaniu Listopadowym, które rozpoczęło się 29.11.1830 r. od ataku Podchorążych na Belweder, dużą rolę militarną spełniły największe ówcześnie twierdze: Modlin i Zamość, gdyż wiązały znaczne siły Rosyjskie i podtrzymywały na duchu powstańców w całym kraju.
Po ewakuacji z Lublina zajętego przez Rosjan, właśnie w Janowie ulokowała się Komisja Wojewódzka i od 15 lutego 1831 r. nasz Janów stał się centrum Powstania w Województwie Lubelskim.
W często obleganej przez wojska Rosyjskie Twierdzy Zamojskiej dowódcą piechoty był właśnie major Dominik Bulewski (ur. 1790 r. w Słonimiu nad Issą - zm. po 1887 r.). Tam wyróżnił się jako uczestnik i dowódca w czasie udanych wypadów na Stary Zamość (17 lutego 1831 r.), Janów Ordynacki (26 lutego 1831 r.), Uściług (4-5 marca 1831 r.), Skierbieszów (maj 1831 r.). Brał udział w potyczkach: pod Krynicami, Wólką Łabuńską, Jarosławcem, Majdanem, za Bramą Szczebrzeską. Za męstwo na polu walki 12 marca 1831 r. odznaczony krzyżem złotym orderu VM (Nr 670).
Celem akcji "na Janów Ordynacki" było przywrócenie połączenia z Zawichostem i dalej z Warszawą. Z Twierdzy Zamojskiej do zajętego przez Rosjan Janowa został wyprawiony liczący 400 żołnierzy oddział mjr. Bulewskiego w składzie: batalion piechoty, dwa plutony saperów, pluton konny "Krakusów zamojskich" i 2 działa. Odsiecz podążała trasą z Zamościa przez Szczebrzeszyn, Frampol. Pod Janów Powstańcy sprawnie podeszli jeszcze tego samego dnia w nocy. Ostrzeżeni Rosjanie nie przyjęli walki i w nieładzie wycofali się z miasta a oddział mjr. Bulewskiego zajął Janów nie ponosząc żadnych strat. To wpłynęło na bezpieczeństwo licznej grupy rozproszonych pod Turobinem Powstańców. Po tej akcji Powstańcy wrócili do Twierdzy, zostawiając w mieście mały oddział saperów por. Józefa Wincentego Giedroycia.
Już po kapitulacji Twierdzy (21/22 października 1831 r.) i upadku Powstania mjr. Bulewski schronił się, jak wielu powstańców w Galicji. Od 1832 r. przebywał na emigracji: po misji w Galicji i aresztowaniu przez Austriaków (1833 r.), ucieczce w Trieście (z transportu deportowanych emigrantów do Ameryki Północnej), zamieszkaniu we Francji z synem Ludwikiem (od 1837 r. w Bourges , od 1844 r. w Paryżu), udziale w wypadkach Wiosny Ludów, próbie wyruszenia do Kraju i aresztowaniu we Francji (Paryż - 1848 r.), wyjściu z więzienia (1850 r.) - ostatecznie pozostał we Francji - nadal pisząc i wydając wspomnienia.

Po historycznej opowieści, oglądając rycinę z wizerunkiem strzelca z Powstania omawiano barwny i mało znany życiorys naszego bohatera. W dyskusji rozmawiano o potrzebie upamiętnienia tamtych wydarzeń, choćby w formie pamiątkowej tablicy na istniejących w Rynku Nowego Miasta zabytkowych budynkach z epoki.
Wygłoszoną pogadankę kol. Sekretarz oparł na własnych opracowaniach: "190. rocznica Powstania Listopadowego 1830 - 1831 r. Powstanie w Królestwie Polskim, w Województwie Lubelskim, w Twierdzy Zamość i w Obwodzie Zamojskim - 2021 r."
opublikowanym w Janowskich Korzeniach (Nr 37, 11 listopada 2021 r.) oraz
"Wspomnienie o majorze Dominiku Bulewskim, dowódcy akcji "na Janów Ordynacki" w czasie Powstania Listopadowego, w dniu 26.02.1831 r.", opublikowanym w Janowskich Korzeniach (Nr 39, 11 listopada 2022 r.).

opracował: Sekretarz KT PTTK ZJ - Antoni Sydor, Przewodnik Turystyczny.

 

\10 luty 2023r.  160. Rocznica Powstania Styczniowego.

Spotkanie z Autorem książki " Powstanie Styczniowe na terenie Ziemi Modliborzyckiej" Markiem Mazurem w Domu Nauczyciela w Janowie Lubelskim w dniu 08.02.2023 r.
W całym kraju obchodzimy 160. Rocznicę tragicznego Powstania Styczniowego. Trwają spotkania i konferencje, składane są znicze w miejscach pamięci, odbywają się rekonstrukcje wydarzeń i walk o niepodległość. Tak było też na terenie Ziemi Janowskiej - w Batorzu, w Modliborzycach, w Otroczu.
Natomiast w naszym Janowie Lubelskim było złożenie zniczy a w środę 08.02.2023 r., o godz. 17.oo w Sali Konferencyjnej Domu Nauczyciela odbyło się spotkanie z Autorem książki "Powstanie Styczniowe na terenie Ziemi Modliborzyckiej" - Markiem Mazurem. Spotkanie zgromadziło około 50 osób zainteresowanych lokalną historią, wśród których była znacząca grupa z Modliborzyc, miasta szczególnie dotkniętego represjami za patriotyczną postawę w Powstaniu.
Autor, historyk i regionalista a przy tym znakomity mówca, w wystąpieniu oparł się na swej książce wydanej przez Stowarzyszenie Sanna w Modliborzycach w 2018 r. ale też na dalszych badaniach zasobów archiwalnych i poszukiwaniach środowiskowych, co uczyniło nasze spotkanie aktualnym. Zwięźle przedstawił rys historyczny epoki i przyczyny wybuchu Powstania. Szerzej omówił okoliczności prowadzące do zawiązania zbrojnej grupy dziedzica Wolicy Ignacego Solmana, rolę Naczelnika Powiatu Janowskiego, Dowódcy Garnizonu w Janowie Ordynackim, zamierzony cel powstańców jakim było zajęcie Janowa oraz ich porażkę w potyczce pod Kopcami, osadzenie pojmanych w więzieniu w Janowie oraz represje wobec uczestników i ziemian. Przedstawił hipotezę o rzeczywistej przyczynie zabicia dziedzica Gorzkowskiego w Słupiu i dziedzica Solmana w Wolicy.
W drugiej części spotkania Autor odpowiadał na pytania uczestników, również dotyczące wydarzeń w naszym Janowie. Warta odnotowania jest wypowiedź Burmistrza Modliborzyc Pana Witolda Kowalika, który nawiązał do represji obejmujących odebranie praw miejskich Modliborzycom w 1864 r. i odzyskanych dopiero w 2014 r. Poinformował też o uroczystościach rocznicowych, których terminarz zamieszczony jest na stronie internetowej UM w Modliborzycach.
Pamiątką edukacyjną spotkania były egzemplarze książki "Powstanie Styczniowe na terenie Ziemi Modliborzyckiej" z dedykacją Autora - nieodpłatnie rozdane na zakończenie spotkania. Warto nadmienić, że książki pochodzące z Biblioteki u Kazimierza w Modliborzycach przekazała Pani Małgorzata Tatko ze Stowarzyszenia Sanna w Modliborzycach.
Organizatorami spotkania byli : Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Janowie Lubelskim, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie Filia w Janowie Lubelskim, Koło Terenowe PTTK "Ziemia Janowska" w Janowie Lubelskim.
Organizatorzy dziękują Autorowi - Panu Markowi Mazurowi za interesującą opowieść o Powstaniu Styczniowym, uczestnikom za przybycie i aktywność a Zakładowi Obsługi Szkół i Przedszkoli w Janowie Lubelskim za udostępnienie lokalu.
Zapraszamy na kolejne spotkania w gościnnym Domu Nauczyciela.

Antoni Sydor - Sekretarz Koła Terenowego PTTK "Ziemia Janowska" w Janowie Lubelskim, Przewodnik Turystyczny
Scan: Antoni Sydor
Foto: Jarosław Lalik

 

4 luty 2023r.  Wizyta Pani Prezes Zarządu Oddziału PTTK Zamość.

W dniu 01.02.2023 r. (środa) w naszym Kole była z wizytą Prezes Zarządu Oddziału PTTK w Zamościu - Pani Agnieszka Linek.
Spotkanie przy aromatycznej kawie i herbacie odbyło się naszym lokalu w Domu Nauczyciela a regionalną wizytówką był poczęstunek gryczakiem janowskim, o co zadbała kol. Elżbieta, Skarbnik naszego KT.
Najpierw były wzajemne przedstawienia się, z informacjami o przynależności do PTTK i zainteresowaniach turystyką. Zebrani zgłosili problemy naszego Koła a także uwagi i propozycje do współpracy z Oddziałem w Zamościu.
Otóż nasze Koło, nie posiadające osobowości prawnej nie może ubiegać się o realizację zadań zleconych na rzecz Samorządów: Miejskiego i Powiatowego; a więc nie może otrzymywać dotacji na realizację takich zadań - mających na celu rozwój turystyki, w tym turystyki historycznej. W KT są chętni do zwiedzania Zamościa i Roztocza, do poznawania historii Ordynacji Zamojskiej.
Pani Prezes z uwagą wysłuchała naszych wypowiedzi; również opowiedziała o pracy Zarządu i Organizacji PTTK w Zamościu, gdzie problemów też nie brakuje. Wyraziła zainteresowanie historią Janowa, miasta założonego przez Zamoyskich.
Rozmowy przebiegały w koleżeńskiej atmosferze, co rokuje dobrą współpracę na przyszłość.
W czasie pożegnania Pani Prezes stwierdziła, że Janów wart jest większego zainteresowania w Zamościu i wstępnie zapowiedziała wizytę z Koła Przewodników przy ZO.
Po spotkaniu Prezes KT - kol. Jarosław i Sekretarz KT -kol. Antoni zaprosili Gościa na krótki spacer po Rynku Nowego Miasta i na zwiedzenie Sanktuarium Matki Boskiej Janowskiej Łaskawej w kościele Parafialnym p.w. św. Jana Chrzciciela usytuowanym przy Rynku Starego Miasta. Jako Przewodnik Turystyczny Pani Prezes zainteresowała się historią dwóch Rynków, Parafii a w kościele trwającymi pracami przy elewacji, wystrojem wnętrz, obchodami w dawnym klasztorze Dominikanów, kaplicą Zjawienia, Placem Maryjnym, budynkiem Muzeum i Domem Pielgrzyma z Plebanią.
Będąca pod wrażeniem wartości historycznej i artystycznej obejrzanych obiektów Pani Prezes potwierdziła zapowiedzianą współpracę a Członków KT zaprosiła do Zamościa.
Dziękujemy za wizytę i pozdrawiamy !

opracował: Sekretarz KT PTTK ZJ - Antoni Sydor, Przewodnik Turystyczny.

 

 

25 stycznia 2023r.  Plan Działania KT PTTK "Ziemia Janowska" na 2023 r.

Plan Działania KT PTTK "Ziemia Janowska" na 2023 r. przyjęto Uchwałą Walnego Zebrania Członków w dniu 04.01.2023 r.
Spotkania będą jak dotychczas 1 x tydzień, w środę o godz. 11.oo w lokalu KT na parterze Domu Nauczyciela. Wyjątkowo, 1 x w miesiącu będą organizowane we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Janowie Lubelskim, jako spotkania uroczyste z oprawą muzyczną i ze śpiewem. Będą pogadanki, prezentacje, występy, wystawy. Będą zaproszenia i obecność obowiązkowa. Spotkania przygotują i poprowadzą kolejno Członkowie Koła.
Tematyka spotkań comiesięcznych została wpisana w formie tabelarycznej z określeniem miesiąca pogadanki, tematyki, prowadzącego i uwag (dokładna data pogadanki).
Natomiast w wakacje będą spotkania też 1 x tydzień, we wtorki o godz. 16.oo - na Przystani Klubu Żeglarskiego "ZEFIR" w Janowie Lubelskim nad Zalewem Janowskim.
Ramowy Plan obejmuje turystykę kwalifikowaną: pieszą, rowerową i narciarską. Turystyka ma rozwijać krajoznawstwo i odbywać się w czasie wyjazdów.
W zakresie spraw programowych ponownie zaplanowano powołanie Sekcji Regionalnej i Sekcji Historycznej.
Realizację zadań statutowych oraz Planu Działania winny wspomagać pozyskane środki finansowe na wydawnictwa własne oraz na realizację poszczególnych zadań. Zalecana jest współpraca z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami i samorządem lokalnym.
Uchwalono składkę członkowską na 2023 r. - taką jaką przewidywała Uchwała ZG PTTK.
PLAN przyjęto Uchwałą Walnego Zebrania Członków w dniu 04.01.2023 r.

Sekretarz KT PTTK ZJ
Antoni Sydor

 

 

1 stycznia 2023r.  Nowy Rok

Wszystkiego Najlepszego w Nowym Roku.