Koło PTTK Ziemia Janowska w Janowie Lubelskim
                                                      Oddział PTTK w Zamościu

 

Zapraszamy na spotkania z uwzględnieniem wymagań sanitarnych.

Spotkania odbywają się we środy o godzinie 11 w Domu Nauczyciela.

 

 

17 Luty 2021r.  Spotkanie i pogadanka w Bibliotece.

Głównym tematem spotkania w Bibliotece była pogadanka z okazji 190. rocznicy Powstania Listopadowego 1830 – 1831 r. - jaką wygłosił Sekretarz KT, kol. Antoni Sydor. Swe opowieści kol. Sekretarz oparł na własnych opracowaniach: „190. rocznica Powstania Listopadowego 1830 – 1831 r. Wspomnienie o Powstaniu w Królestwie Polskim, w Województwie Lubelskim, w Twierdzy Zamość i w Obwodzie Zamojskim – 2021 r.” oraz „190. rocznica Powstania Listopadowego 1830 -1831 r. Wspomnienie o majorze Dominiku Bulewskim - Kawalerze Orderu Virtuti Militari - 2021 r.”.
Warto podkreślić, że nasz Janów, ówcześnie nazywany Ordynackim – był wtedy siedzibą władz Obwodu Zamojskiego. Natomiast mjr. Bulewski dowodząc oddziałem 400 żołnierzy z Twierdzy Zamojskiej, w dniu 26 lutego 1831 r. wyzwolił nasz Janów w tej wojnie Polsko – Rosyjskiej.
Odpowiedni nastrój uczestników budowały pieśni z okresu Powstania: Warszawianka 1830 r. i Mazur wojenny 1830 – 1831 r.
Szkoda, że z uwagi na remont w Domu Nauczyciela niemożliwe było skorzystanie z ekranu do prezentacji mapy Królestwa Polskiego otrzymanej od dr Jacka Feduszki z Muzeum Zamojskiego oraz zeskanowanych rycin z książki „Dzieje Powstania Listopadowego 1830 – 1831”, Augusta Sokołowskiego, Kraków – 1907 r., nakł. Franciszka Bondego, Wiedeń.
Rozmawiano o:
1/ upamiętnieniu Powstania Listopadowego w Janowie Lubelskim,
2/ jazdach na nartach biegowych – są to działania KAR „Rekreo – Styl” JL, ale przy dobrych warunkach śniegowych potrzebne są trasy turystki narciarskiej i sprzęt,
3/ przygotowaniach do 3 – go działania z okazji Światowego Dnia Wody – już w marcu 2021 r.
Zebranie odbyło się zgodnie z wymogami bezpieczeństwa sanitarnego stanu korona wirusa.
Zał.: scan ryc. „ułan” z w/w książki „Dzieje Powstania Listopadowego 1830 – 1831”.

Na kolejne zebrania zaprasza -
Sekretarz KT PTTK ZJ
Antoni Sydor

 

27 stycznia 2021r.  Spotkanie w Bibliotece.

W środowe (27.01.2021 r.) śnieżne przedpołudnie w Bibliotece Pedagogicznej w Janowie Lubelskim odbyło się spotkanie członków naszego KT PTTK ZJ.
Z uwagi na obfite (ok. 40 cm) opady śniegu i mróz (ok.- 5 o C) na początku dominowała tematyka jazdy na nartach biegowych i kuligu konnego.
Następnie Kol. Prezes omówił tematykę składek członkowskich.
Rozmawiano o Planie Działania na 2021 r. i propozycji wyjazdów.
W ramach szkolenia wewnętrznego przeprowadzono zgadywankę o zabytkach Zamościa – wg materiału ze strony internetowej Muzeum Zamojskiego (foto - załącznik). Tu lektorem był Kol. Sekretarz a sędzią Kol. Prezes. Odpowiadali zebrani Członkowie naszego Koła. Wszystkie odpowiedzi były trafne. Wszyscy byli zadowoleni ze zdobytej / poszerzonej wiedzy o Stolicy Ordynacji Zamojskiej – do której należał też nasz Janów Lubelski (dawniej Ordynacki).
Zebranie odbyło się zgodnie z wymogami bezpieczeństwa sanitarnego stanu korona wirusa.
Na kolejne zebrania zaprasza -
Sekretarz KT PTTK ZJ  Antoni Sydor

 

 

14 stycznia 2021r.  Spotkanie, spotkanie i po spotkaniu

Na wczorajszym spotkaniu w wąskim granie omawialiśmy sprawy związane z działalnością, opisałem nowy system organizowanych wycieczek oraz miało premierę

 wydawnictwo wewnętrzne. Wstępnie planowane na kwartalnik.

 

12 stycznia 2021r.  Zapraszamy na spotkanie

Zapraszamy na spotkanie , jutro, w środę o godzinie 11 w Bibliotece Pedagogicznej (lub gdzy będzie więcej osób ) w naszej siedzibie (po sąsiedzku biblioteki)