Koło PTTK Ziemia Janowska w Janowie Lubelskim
                                                      Oddział PTTK w Zamościu

 

Zapraszamy na spotkania w Domu Nauczyciela

we środy o 11 godzinie.

 

 

31 styczeń 2024r.  Plastikowe opakowania i sztućce jednorazowe - czy koniec zagrożenia środowiskowego? Pogadanka w KT PTTK "Ziemia Janowska" w Domu Nauczyciela.

W chmurną, bezśnieżną środę 31.01.2024 r. w Kole Terenowym PTTK "Ziemia Janowska" z siedzibą w Domu Nauczyciela odbyła się pogadanka na temat zagrożeń środowiskowych ze strony odpadów w postaci zużytych plastikowych opakowań i sztućców jednorazowych.
Rozmawiano co zrobić by środowisko było czyste a nadrzeczny krajobraz zachęcał do odpoczynku, rekreacji i turystyki. Stwierdzono, że wraz z rozwojem cywilizacji odpady plastikowe zdominowały zagrożenia środowiskowe i stały się problemem społecznym.
Dyskutowano, dlaczego wysprzątany w ubiegłym roku teren nad rzeką Białką znów jest zaśmiecony i czy należy tam ponownie sprzątać. Wskazano, że na niektórych terenach są zainstalowane kosze na odpady, które są systematycznie opróżniane.
Podkreślono, że zużyty i niezagospodarowany plastik, zwłaszcza w drobinach zwanych mikro i nanoplastikiem, jest śmiertelnym zagrożeniem dla flory i fauny - w tym dla człowieka. Czynnikami ułatwiającymi rozkład cząstkowy plastiku są zmiany temperatury, słońce i tlen (wiatr) a środowiskiem ułatwiającym transport - woda a zwłaszcza jej nurt.
Stwierdzono, że pomimo starań organizacji ponadnarodowych (UE), Rządu RP, instytucji i organizacji pozarządowych odpady plastikowe nadal w sposób niekontrolowany zalegają w środowisku lądowym, wodnym i powietrznym.
Otóż kilka lat temu, po wprowadzeniu tzw. pakietu odpadowego (2018 r.) i dyrektywy plastikowej (2019 r.) UE, notatka prasowa w tej sprawie była optymistycznie zatytułowana: "Koniec z jednorazówkami!" *. Jednak w RP przepisy wprowadzające uchwalono dopiero w 2023 r. a ich wejście w życie zakończy się aż w 2025 r.
Dla poprawy oceny świadomości przytoczono informacje medialne, że niektóre samorządy (np. Zamość) nie zwlekają a w trosce o środowisko i w celu obniżenia kosztów utylizacji już od początku 2024 r. zakazały używania plastikowych jednorazówek podczas imprez organizowanych przez miasto i podległe jednostki.
W celu zwrócenia uwagi na te problemy od kilku lat organizowane są przez nasze KT obchody Światowego Dnia Wody w Janowie Lubelskim a w ub. roku (wspólnie z OSP w Janowie Lubelskim i Nadzorem Wodnym) wysprzątano tereny nad Białką w ramach akcji Wód Polskich "woda to nie śmietnik".
Podsumowaniem spotkania było pytanie: czy powyższe regulacje i działania spowodują, że znikną zagrożenia środowiskowe a nadrzeczny krajobraz zachęci do odpoczynku, rekreacji i turystyki?

Załącznik: *scan Angora Nr 3, 17.01.2021 r.
Foto: J. L. (28.12.2023 r.)
Pogadankę prowadził : Antoni Sydor - Przewodnik Turystyczny, Sekretarz KT PTTK "Ziemia Janowska".

 

24 styczeń 2024r.  Wizyta Pani Anny Jaremek - Inspektora z Referatu Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim

W dniu 24.01.2024 r. (środa), na zaproszenie Zarządu naszego KT gościliśmy Panią Annę Jaremek Inspektora ds. Promocji i Rozwoju z Referatu Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim. Spotkanie odbyło się w naszym lokalu, w Domu Nauczyciela.
Pani Inspektor opowiedziała o zadaniach i działaniach Referatu, w szczególności w zakresie turystyki. Gromadzone i rozprowadzane są materiały promujące walory miasta, gminy i całej Ziemi Janowskiej; organizowane są imprezy i wydarzenia tematyczne. Poinformowała o prezentacji oferty produktów turystycznych na forum Lokalnej Organizacji Turystycznej "Zamość i Roztocze" (do której należy nasza Gmina) a także o przyznanym wyróżnieniu za organizację Festiwalu Kaszy "Gryczaki".
Członkowie KT w dyskusji przedstawili historię naszego Koła i PTTK w Janowie Lubelskim oraz poinformowali, jak realizujemy statutowe zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa. Wskazali, że są one zbieżne z niektórymi zadaniami Referatu Promocji a dla oczekiwanych efektów jest potrzebna współpraca, w tym okresowe spotkania koordynujące.
Wyjaśnili zalety turystyki kwalifikowanej w odniesieniu do wyniszczającej środowisko przyrodnicze i substancję miejską turystyki masowej.
Zapytali o możliwość uznania za produkt turystyczny miejscowych zabytków i pomników przyrody oraz przyznania środków z budżetu Gminy na ich odnowę.
Zwrócili uwagą na możliwość poprawy obsługi ruchu turystycznego poprzez cykliczne wydawanie map całej Ziemi Janowskiej (na mapce w wydawnictwie LOT "Z i R" nie ma Batorza gdzie funkcjonuje wartościowe Muzeum Wiejskie), organizację kursu Przewodnik Turystyczny oraz uruchomienie Punktu IT w Janowskim Rynku.
Pani Inspektor poinformowała, że czynione są starania o rozwój produktu turystycznego i organizację obsługi ruchu turystycznego, że zwiększane są nakłady inwestycyjne na budowę bazy turystycznej. W telefonie (wobec braku projektora) przedstawiła kilka krótkich filmów promujących wybrane miejsca w naszym Janowie.
Zaprosiła Członków KT do uczestnictwa w organizowanych spotkaniach branży turystycznej.
Dziękujemy za wizytę i pozdrawiamy !

opracował: Sekretarz KT PTTK ZJ - Antoni Sydor, Przewodnik Turystyczny.
Foto: Jarosław Lalik

12 stycznia 2024r.  Wizyta Pani Dyrektor Muzeum Regionalnego w Janowie Lubelskim - styczeń 2024 r.

W dniu 10.01.2024 r. (środa) w naszym KT gościliśmy Panią Justynę Flis - Dyrektora Muzeum Regionalnego w Janowie Lubelskim. Spotkanie przy stwarzających jeszcze świąteczny nastrój ciasteczkach oraz kawie i herbacie odbyło się w naszym lokalu, w Domu Nauczyciela.
Pani Dyrektor opowiedziała na wstępie o zarządzanej przez nią od jesieni ub r. placówce, jej historii, dniu dzisiejszym i zamiarach. Muzeum realizuje swoje zadania w działach: historycznym, etnograficznym i archeologicznym. Organizowane są wystawy, spotkania, lekcje muzealne, konkursy, dwa razy w roku wydawane jest "Pismo Regionalne Ziemi Janowskiej - Janowskie Korzenie".
Członkowie KT w dyskusji poinformowali, że od kilku lat w ramach turystyki historycznej systematycznie odwiedzają okoliczne Muzea: w Zamościu, w Biłgoraju, w Kraśniku, w Stalowej Woli - Rozwadowie, w Rudniku nad Sanem a mają zamiar wyjazdu do Krasnegostawu i Lubaczowa. Dodali, że z organizowanych konsultacji wiedzą że Organ Zarządzający, Gmina Janów Lubelski od lat poszukuje koncepcji dla Muzeum. Być może o decyzjach świadczą informacje na stronie internetowej UM, że budżet Gminy na 2024 r. został uchwalony, w tym: "W ramach Rządowego Programu Ochrony Zabytków planowany jest remont budynku dawnej Kancelarii Obwodu Ordynacji Zamoyskiej na kwotę 520 000 zł" i "Gmina zamierza wykonać projekt budowlany na modernizację budynku po byłym carskim więzieniu na kwotę 159 000 zł".
Zapytali o planowane nakłady na ochronę zabytków oraz o możliwość założenia strony internetowej Muzeum, co usprawniłoby prezentację dorobku i komunikację.
Pani Dyrektor poinformowała, że czynione są starania o rozwój Muzeum, w tym dostosowanie warunków do gromadzenia, ekspozycji i udostępniania zbiorów oraz uczestniczenie w upamiętnieniu wydarzeń związanych z historią Ziemi Janowskiej.
Zaprosiła Członków KT do zwiedzania wystaw i uczestnictwa w organizowanych spotkaniach.
Dziękujemy za wizytę i pozdrawiamy !
P.s.
Należy dodać, że Muzeum, Oddział Muzeum Okręgowego w Sandomierzu, powstało w 1986 r. jako Muzeum Czynu Zbrojnego dla upamiętnienia Bitwy na Porytowym Wzgórzu a od 1996 r. jest Muzeum Regionalnym, jako jednostka Gminy Janów Lubelski. W swej historii miało siedzibę w Janowskim Ośrodku Kultury, w Domu Nauczyciela a od kilku lat jest na II piętrze zabytkowego budynku przy ul. Jana Zamoyskiego 52, w tzw. Starej Poczcie, gdzie znajduje się również Bank, ZUS i Kancelaria Adwokacka. W tej sytuacji wystawy prezentowane są nadal w części zabytkowego budynku dawnego więzienia przy ul. Ogrodowej, usytuowanego za budynkiem administracyjnym tegoż więzienia, który zajmuje obecnie Przychodnia Zdrowie. Te obiekty i bliska zabudowa powstały w latach 20 - tych XIX wieku stanowiąc Rynek Nowego Miasta. Zabudowa przeznaczona była na potrzeby administracji Obwodu Zamojskiego z siedzibą w naszym Janowie, wówczas Ordynackim. Obwód Zamojski wchodził w skład Województwa Lubelskiego w pokongresowym Królestwie Polskim.

opracował: Sekretarz KT PTTK ZJ - Antoni Sydor, Przewodnik Turystyczny.

 

1 stycznia 2024r.  Nowy Rok

Wszystkiego Najlepszego w Nowym Roku.