Z powodu małej liczby zainteresowanych osób zdecydowaliśmy
się anulować  rajd. Dziękujemy wszystkim którzy starali się nam pomóc.

 

 

1 RAJD PARTYZANCKI

2017.06.03

  

PRACE TRWAJĄ:

1. Meta rajdu dzięki uprzejmości Spółki Zalew będzie na terenie Parku Zoom Natury, Sp. Zalew udostępniła na potrzeby Rajdu Wiatę, zorganizuje ognisko. Oraz umożliwi uczestnikom Rajdu zwiedzenie Laboratoriów z 50% ulgą, Dziękujemy.

 

Cele Rajdu:
Poznanie walorów turystyczo-krajobrazowych Roztocza Zachodniego i Lasów Janowskich,
zdobywanie punktów do odznak krajoznawczych (w tym Siedmiomilowe Buty)
i turystyki kwalifikowanej, popularyzacja odznak krajoznawczych,
propagowanie wiedzy ekologicznej i historycznej,
integracja braci turystycznej.


Termin i miejsce Rajdu:
Rajd odbędzie się w dn. 3 czerwca 2017 r. (sobota)
Meta Rajdu zlokalizowana będzie na Terenie kompleksu Zoom Natury nad janowskim zalewem.


Warunki uczestnictwa:
W Rajdzie uczestniczą drużyny zgłoszone przez szkoły (1 opiekun na 10 uczestników). Opiekunowie uczestniczą w Rajdzie bezpłatnie.
Listy zgłoszeń powinni potwierdzić: Dyrektor i Opiekun.
Zapraszamy również turystów indywidualnych, młodzież do lat 18 z opiekunami.
Obowiązuje kolejność zgłoszeń i wpisowego w terminie.
Osoby nie zgłoszone (dot. to również kadry) nie mogą brać udziału w Rajdzie.
Obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu w czasie Rajdu.
Ilość miejsc ograniczona.

Obowiązki uczestników Rajdu:
Podporządkowanie się zarządzeniom Kierownictwa Rajdu, przestrzeganie przepisów ppoż., ochrony przyrody i Karty Turysty. Uczestnicy powinni posiadać apteczkę, odpowiedni ubiór stosowny do warunków atmosferycznych oraz kubeczek na napój.
Prosimy rodziców o nie zaopatrywanie uczestników Rajdu w drogi sprzęt elektroniczny - smarfony itp. Telefony komórkowe powinny być na smyczach.
Interpretacja regulaminu należy do Kierownictwa Rajdu.

Zgłoszenia i opłatę za organizację do 25 maja br. przyjmuje:
Dorota Lalik ARiMR ul. Ulanowska 62 , Janów Lubelski oraz


Opłata za organizację Rajdu wynosi - 10 zł
W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: ubezpieczenie NW, opiekę kadry PTTK, znaczek rajdowy, nagrody w konkursach, oraz 50% zniżkę na zwiedzanie laboratoriów Zoom Natury!
W przypadku nie wzięcia udziału w Rajdzie opłata nie będzie zwracana.