Nasze trasy i szlaki

 

 

WIENIEC JANOWSKI – 2020 r.


Wokół Janowa Lubelskiego: trasa piesza - rowerowa – narciarska Koła Terenowego PTTK Ziemia Janowska w Janowie Lubelskim.
Poszczególne 4 odcinki (ćwiartki) po 10 – 15 km (3 – 5 godz.), razem 40 – 60 km (12 – 20 godz.), ale połączone w 1 duży odcinek ( z 1 dojściem i 1 powrotem z kręgu) to ok. 40 – 50 km (12 – 15 godz.).

1/ S – W: Janów Lubelski Rynek – ul. Jana Zamoyskiego – Cmentarz Rosyjski – Cmentarz Żydowski – ul. Wojska Polskiego - Gościniec Biłgorajski kapliczka 1992 r. - Wiata OEE Nadleśnictwa Janów Lubelski – Osada Cegielnia – Uroczysko Kruczek – Przystań KŻ ZEFIR n/Zalewem Janowskim (zakończenie) - Janów Lubelski Rynek.

2/ N – W : Janów Lubelski Rynek - ul. Świerdzowa – Kruczek – Widły – Jonaki – Kobyla Góra – Ruda – Sachalin – Rzeczka Żytniówka - Gróbka – krawędź Roztocza Góra Zaolszynie - ul. Okopowa – ul. Podlipie - Błonie (zakończenie) – ul. Szewska - Janów Lubelski Rynek.

3/ N – E: Janów Lubelski Rynek – ul. Szewska – Stoki k. Browaru – Stoki Biała I – Wygon Biała I – Kapliczka – Zbocze Przepaść – Przysiężny Dołek – Staw Matuszyniec – Podlaski/Laski – k. Lasu Laski – k. Lasu Bielsko – Wierzchowska Droga – Góra Dwóch Krzyży - Wygon Zakotule – Kapliczka 2009 r. – Biała I – Plac Koronacyjny k. dawnego Kościoła w Białej - Błonie (zakończenie) - ul. Bialska - Janów Lubelski Rynek.

4/ S – E: Janów Lubelski Rynek – ul. Bialska – Cmentarz Rzymsko – Katolicki – ul. Kamienna (lub ul. Bialska – ul. Kamienna) – krawędzią Roztocza od Boiska przez Górkę Narciarską PSP do Ujęcia Wody – Dolinka Śmierci (Cmentarz Austriacki) – Wąwóz Wąsowiec – Kamienna Góra – ew. Wyżyna Las Choiny – Zofianka Górna / OSP Centrum Kulturalno – Sportowe – Majdan – Przyborowie – Park Misztalec – (lub: Zofianka Górna/OSP Centrum Kulturalno – Sportowe - most na rzece Trzebęsz - Gościniec Biłgorajski - ul. Wojska Polskiego - Park Misztalec (zakończenie) – ul. Jana Zamoyskiego - Janów Lubelski Rynek.

Opracował: 2011 - 2013 r., Antoni Sydor - Sekretarz KT PTTK Ziemia Janowska. Skrót schematyczny: grudzień 2020 r., Antoni Sydor - Przewodnik Turystyczny.
Opis całościowy na stronie internetowej KT PTTK Ziemia Janowska.