PILATES

 

 

Jesienne zajęcia w Klubie Aktywnych Ruchowo "Rekreo - Styl" JL: pilates, nauka pływania - 2023 r.
 

   Pod koniec niebywale upalnego września członkowie Klubu Aktywnych Ruchowo "Rekreo - Styl" w Janowie Lubelskim rozpoczęli jesienne zajęcia w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz w Sali Sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Janowie Lubelskim. Zajęcia są częścią zadania publicznego z dofinansowaniem Gminy Janów Lubelski "Rekreacja ruchowa seniorów w zdrowym stylu życia - 2023".
Znana w Janowie już od 10. lat gimnastyka Pilates prowadzona jest w sąsiadującej z obiektami MOSiR Sali Sportowej PSP. Z uwagi na dużą ilość chętnych uczestnicy są podzieleni na grupy. Na zajęciach są wprowadzani do rozgrzewki oraz serii ćwiczeń Pilates - rozciągających, napinających i rozluźniających; również na specjalnych, dużych piłkach.
Dużym zainteresowaniem cieszą się również zajęcia nauki pływania, prowadzone na Pływalni Otylia MOSiR, gdzie chętnych też podzielono na grupy. W rozmowach z uczestnikami okazało się, że tylko nieliczni pływali wiele lat temu a teraz sporadycznie pływa tylko kilka osób. Jednak są to osoby stawiające sobie ambitny cel nauczenia się samodzielnego poruszania się w środowisku wodnym - czyli pływania. W planie zajęć na płytkim torze najpierw są ćwiczenia oswajania z wodą i zrozumienia zasad wyporności, co warunkuje możliwość stosowania mechaniki pływania statycznego i dynamicznego. Cały czas trwają też ćwiczenia nabycia umiejętności regulacji oddechu. Kolejnym etapem jest nauka korzystania z przyborów, jakimi są bardzo przydatne deski i makarony. Dopiero później są zajęcia postępujące związane z nauką pływania różnymi stylami. Trudne dla początkujących zajęcia są urozmaicane zeskokami i nurkowaniem.
Jak zwykle, w grupie są osoby szybko uczące się kolejnych technik, ale i potrzebujące wielokrotnych powtórzeń a nawet wspomagania żmudnego procesu eliminacji lęku przed wodą.
Po nauce wszystkich cieszy nawet krótka relaksacja w ciepłym basenie jacuzzi czy w brodziku z prądami wodnymi.
Zarówno w Pilates jak i w pływaniu zakłada się nabycie umiejętności ruchowych, poprawę zdrowia a poprzez kontakty z innymi osobami - wzrost aktywności społecznych uczestników. Jednak trzeba ponownie podkreślić, że dla uzyskania oczekiwanego efektu potrzebny jest ukierunkowany i wspomagany rozwój wybranych cech motorycznych uczestników: siły, skoczności, szybkości, gibkości, wytrzymałości i koordynacji ruchowej.
Aby to nastąpiło potrzebna jest promocja zdrowego stylu życia a głównie lepsza dostępność bazy oraz zajęć sportu i rekreacji dla rosnącej grupy zainteresowanych.

Do kolejnych spotkań zachęca prowadzący zajęcia Pilates i nauki pływania -
Antoni Sydor - Instruktor PILATES, Instruktor Rekreacji Ruchowej, Instruktor Sportu
Foto: Małgorzata Tatko (Pilates-2022 r.), Maria Skakowska (pływanie- 2022 r.)

 

Podsumowanie X sezonu (2022 - 2023 r.) i 10. lecia (2013 - 2023 r.) Pilates w Janowie Lubelskim.
 

   Zakończenie X sezonu Pilates w Klubie Aktywnych Ruchowo "Rekreo - Styl" w Janowie Lubelskim odbyło się przy Wiacie Zoom Natury w m. Belki, wietrznym popołudniem w środę 28.06.2023 r.
W koleżeńskiej atmosferze, na początek wypróbowano kilka dietetycznych potraw ale zgodnie z tradycją nie zrezygnowano z bigosu i kiełbasek z ogniska. Rozmawiano o wakacyjnych zajęciach: wiosłowaniu na Przystani KŻ ZEFIR JL, marszach Nordic Walking, wyjazdach rowerowych i na Senioriadę do Frampola. Następnie odbyło się wręczenie certyfikatów uczestnictwa w zajęciach Pilates, co stało się okazją do gratulacji i podziękowań. Ważną częścią spotkania były wieczorne śpiewy, tańce i rozmowy przy ognisku.
Spotkanie było okazją do podsumowania X sezonu 2022- 2023 r. Pilates w Janowie Lubelskim. Należał on do wyjątkowo udanych, bowiem lista uczestników w Klubie Aktywnych Ruchowo "Rekreo - Styl" w Janowie Lubelskim przekroczyła 30 osób - w tym 20 trenujących systematycznie.
Na początku sezonu, od września do października 2022 r. - w ramach zadania publicznego z dofinansowaniem Gminy Janów Lubelski "Rekreacja ruchowa seniorów w zdrowym stylu życia-2022" przeprowadzono kurs 20 godz. Natomiast od października 2022 r. do czerwca 2023 r. przeprowadzono stałe zajęcia, jako działanie własne KAR "Rekreo - Styl" JL, w ilości 96 godzin.
Warto podkreślić, że obserwuje się nie tylko wzrost ilościowy uczestników grupy ale też rozwój świadomości zdrowotnej, wzbudzającej potrzebę stałego uprawiania tej formy aktywności ruchowej.
Od początku Pilates w Janowie, od 2013 r. zajęcia były prowadzone 2 x w tygodniu, po 2 godz. w Małej Sali przy Sali Sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Janowie Lubelskim. W początkowym okresie stanu korona wirusa, w 2020 r. zajęcia prowadzono na siłowni terenowej i na Placu Fontann w Parku Rekreacji Zoom Natury nad Zalewem Janowskim a w czasie deszczowej pogody w Sali Domu Pielgrzyma przy Parafii św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim.
Zorganizowane zajęcia pod marką "Fitness Klub Pilates JL" w ciągu 10 lat przeprowadzono dla: Stowarzyszenia Kobiet Powiatu Janowskiego, Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Janowie Lubelskim, Szkoły Superbabć z Lublina, Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP w Janowie Lubelskim, Środowiskowego Domu Samopomocy w Janowie Lubelskim a od 2019 r. dla Klubu Aktywnych Ruchowo "Rekreo - Styl" w Janowie Lubelskim.
W 2014 r. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Janowie Lubelskim przeprowadził akcję promocyjną i zajęcia zapoznawcze pod hasłem "Pilates zdobywa Janów"
Natomiast zajęcia zapoznawcze przeprowadzono też w Gminnym Ośrodku Kultury w Modliborzycach, Domu Dziennego Pobytu "Wigor" w Modliborzycach, Centrum Kulturalno - Rekreacyjnym w siedzibie OSP w Białej II.
Za przychylność dla grupy Pilates w KAR "Rekreo - Styl" JL organizatorzy i uczestnicy składają podziękowania dla władz Miasta i Gminy, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Publicznej Szkoły Podstawowej oraz dla współpracujących instytucji i organizacji pozarządowych.
Więcej informacji - na stronie internetowej Klubu.
Antoni Sydor - Instruktor PILATES, Instruktor Rekreacji Ruchowej i Sportu
Foto z zakończenia X sezonu: Maria Skakowska, Krystyna Łukasiewicz, Anna Żuraw - Łopata

 

 

25.10.2022r. Jesienne zajęcia w Klubie Aktywnych Ruchowo "Rekreo - Styl" JL: pilates, nauka pływania - 2022 r.
 


W dobrej kondycji, pełni wakacyjnych wrażeń członkowie Klubu Aktywnych Ruchowo "Rekreo - Styl" w Janowie Lubelskim już we wrześniu rozpoczęli jesienne zajęcia w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz w Sali Sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Janowie Lubelskim. Zajęcia są częścią zadania publicznego z dofinansowaniem Gminy Janów Lubelski "Rekreacja ruchowa seniorów w zdrowym stylu życia - 2022".
Znana w środowisku Janowa gimnastyka Pilates prowadzona jest w sąsiadującej z obiektami MOSiR Sali Sportowej PSP. Uczestnicy, w tym kilka nowych osób, są chętni do wysiłku; po kilku spotkaniach wrócili do formy pozwalającej na wprowadzanie kolejnych ćwiczeń specjalistycznych Pilates i na sprzęcie (piłki).
Natomiast w nauce pływania, prowadzonej na Pływalni Otylia MOSiR chętnych podzielono na grupy. Są to osoby stawiające sobie ambitny cel nauczenia się samodzielnego poruszania się w środowisku wodnym - czyli pływania. W instruktorskim planie zajęć na płytkim torze najpierw zwracana jest uwaga na potrzebę oswajania się z wodą, zrozumienia zasad mechaniki pływania statycznego i dynamicznego, nabycia umiejętności regulacji oddechu. Kolejnym etapem jest nauka korzystania z przyborów, jakimi są deski i makarony. Dopiero później są ćwiczenia wypornościowe i związane z nauką pływania różnymi stylami. Trudne dla początkujących zajęcia są urozmaicane zeskokami i nurkowaniem. Wszystkich cieszy relaksacja po nauce w ciepłym basenie jacuzzi oraz w brodziku z prądami wodnymi.
W rozmowach z uczestnikami okazało się, że tylko nieliczni pływali wiele lat temu a teraz sporadycznie pływają tylko niektórzy. Jak zwykle, w grupie są osoby szybko uczące się kolejnych technik, ale i potrzebujące wielokrotnych powtórzeń a nawet wspomagania żmudnego procesu eliminacji lęku przed wodą.
Zarówno w Pilates jak i w pływaniu zakłada się nabycie umiejętności ruchowych, poprawę zdrowia a poprzez kontakty z innymi osobami - wzrost aktywności społecznych uczestników. Jednak trzeba podkreślić, że dla uzyskania oczekiwanego efektu potrzebny jest ukierunkowany i wspomagany rozwój wybranych cech motorycznych: siły, skoczności, szybkości, gibkości, wytrzymałości i koordynacji ruchowej.
Czy i kiedy to nastąpi? Z pewnością jest to zadanie dla uczestników, dla Instruktora i dla Zarządu Klubu.

Do kolejnych spotkań zachęca prowadzący zajęcia Pilates i pływania -
Antoni Sydor - Instruktor PILATES, Instruktor Rekreacji Ruchowej, Instruktor Sportu
Foto: Małgorzata Tatko (Pilates), Maria Skakowska (pływanie), MOSiR Janów Lubelski.
Scan: Antoni Sydor, okładka książki "Nauka pływania w weekend", Sharron Davies, wyd. Wiedza i Życie, Warszawa 1993 r.

 

18.10.2022r. Zaproszenie do PILATES w Janowie Lubelskim - X sezon 2022 - 2023 r


Po 10 sesjach poczujesz różnicę,
Po 20 sesjach zobaczysz różnicę,
Po 30 będziesz miał całkiem nowe ciało.
(Joseph Pilates - twórca metody pilates)


Chcesz poprawić swoją kondycję fizyczną i równocześnie uzyskać lepsze samopoczucie?
Składamy propozycję uczestnictwa w zajęciach gimnastycznych z zakresu rekreacji ruchowej metodą PILATES.
Zapraszamy na zajęcia X sezonu, gdzie formą zajęć jest kurs podstawowy 20 - to godzinny lub 10 - cio godzinny (godzina lekcyjna = 45 min), prowadzony pod marką Fitness Klubu PILATES Janów Lubelski.
Na zajęcia można się zapisać w Klubie Aktywnych Ruchowo "Rekreo - Styl" w Janowie Lubelskim (ul. Ogrodowa 16 - Dom Nauczyciela) oraz w MOSiR Janów Lubelski.
Zajęcia w KAR "Rekreo - Styl" JL prowadzone są w Małej Sali Publicznej Szkoły Podstawowej w Janowie Lubelskim: 2 razy w tygodniu (wtorek godz. 16.oo i czwartek godz. 16.oo), po 2 godziny dziennie.
Więcej o PILATES na stronach internetowych: Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim (Rekreacja ruchowa), MOSiR w Janowie Lubelskim i KAR "Rekreo - Styl" JL.
Zapraszamy!
Z upoważnienia KAR "Rekreo - Styl" JL oraz MOSiR JL,
Antoni Sydor - Instruktor PILATES
 

 

 

 

10.07.2021r. Podsumowanie IX sezonu Pilates w Janowie Lubelskim (2021 - 2022 r.).Pilates IX sezonu 2021- 2022 r. w Janowie Lubelskim należał do udanych, choć początek był trudny z uwagi na jesienno - zimowe obostrzenia stanu korona wirusa. Uczestnicy byli zdyscyplinowani, rozumieli cele programowe, chętnie podejmowali nowe wyzwania. Nie było problemów z lokalem na ćwiczenia i spotkania organizacyjne.
Zajęcia dla zasadniczej grupy ok. 20 osób z Klubu Aktywnych Ruchowo "Rekreo - Styl" w Janowie Lubelskim były prowadzone w mniejszych grupach 2 x w tygodniu, po 2 godz. w Małej Sali przy Sali Sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Janowie Lubelskim.
Na początku sezonu, od września do października 2021 r. - w ramach zadania publicznego z dofinansowaniem Gminy Janów Lubelski "Rekreacja ruchowa seniorów w zdrowym stylu życia-2021" przeprowadzono kurs 20 godz.
Wstęp kursu obejmował: zapoznanie z istotą zdrowego stylu życia, omówienie zakresu przygotowania do zajęć rekreacji ruchowej, informację o przeciwwskazaniach do ćwiczeń, pogadankę i ćwiczenia: "obliczanie wagi należnej i wskaźnika BMI". Praktyka to nauka: rozgrzewki, studzenia i wstępnego zestawu ćwiczeń gimnastyki PILATES na matach i z przyborami. Na zakończenie była ankieta: "Dzięki gimnastyce zlikwidowałem / am problem - uzyskałem / am efekty".
Natomiast od października 2021 r. do czerwca 2022 r. prowadzono stałe zajęcia doskonalące i rozszerzające jako działanie własne KAR "Rekreo - Styl".
Na zajęcia uczęszczały osoby zarówno doświadczone, z kilkuletnim stażem jak i zupełnie nowe, dla których konieczny wysiłek i złożoność techniczna ćwiczeń były zaskoczeniem. Dlatego zostali tylko wytrwali.
W Klubie znaleźli zachęty Zarządu, wyrozumiałość Instruktora i wsparcie grupy a nagrodą były obserwowane przez siebie efekty w poprawie motoryki i samopoczucia. Zdobyte umiejętności i przeświadczenie o zaletach rekreacji ruchowej z pewnością zachęciły wielu do codziennej gimnastyki domowej.
Zdobyta kondycja pomaga teraz w letnich zajęciach ruchowych na wyjazdach rowerowych, marszach NW, wiosłowaniu na Przystani nad Zalewem Janowskim i
na spływach kajakowych czy w innych formach turystyki kwalifikowanej.

Za przychylność dla Grupy Pilates w KAR "Rekreo - Styl" JL organizatorzy i uczestnicy składają podziękowania dla Władz Miasta i Gminy, Pana Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Pani Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej.

Antoni Sydor
Instruktor PILATES, Instruktor Rekreacji Ruchowej i Sportu
Foto: Zuzanna Skoczyńska (XII 2021 r.)

 

 

03.09.2021r. Zaproszenie do PILATES w Janowie Lubelskim. IX sezon 2021 – 2022 r.Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób chcących poprawić swoją kondycję fizyczną i równocześnie uzyskać lepsze samopoczucie, składamy propozycję uczestnictwa w zajęciach gimnastycznych z zakresu rekreacji ruchowej metodą PILATES.
Zapraszamy na zajęcia IX sezonu, gdzie formą zajęć jest kurs podstawowy 20 – to godzinny lub 10 – cio godzinny (godzina lekcyjna = 45 min), prowadzony pod marką Fitness Klubu PILATES Janów Lubelski.
Na zajęcia można się zapisać w Klubie Aktywnych Ruchowo „Rekreo – Styl” w Janowie Lubelskim (ul. Ogrodowa 16 – Dom Nauczyciela) oraz w MOSiR Janów Lubelski.
Zajęcia w KAR „Rekreo – Styl” JL prowadzone są w Małej Sali Publicznej Szkoły Podstawowej w Janowie Lubelskim: 2 razy w tygodniu (wtorek, czwartek), po 2 godziny dziennie.
Więcej o PILATES na stronach internetowych: Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim (Rekreacja ruchowa), MOSiR w Janowie Lubelskim i KAR „Rekreo – Styl” JL.
Zapraszamy!
Z upoważnienia KAR „Rekreo – Styl” JL oraz MOSiR JL,
Antoni Sydor  -  Instruktor PILATES

Foto: Zuzanna Skoczyńska, Małgorzata Wrześniewska, MOSiR Janów Lubelski

 

22.06.2021r. Podsumowanie VIII sezonu Pilates w Janowie Lubelskim (2020 – 2021 r.).


Po 10 sesjach poczujesz różnicę,
Po 20 sesjach zobaczysz różnicę,
Po 30 będziesz miał całkiem nowe ciało.
(Joseph Pilates – twórca metody pilates)


W trudnym VIII sezonie Pilates 2020 – 2021 r., przy zmiennych obostrzeniach stanu korona wirusa, zajęcia i gimnastykę tej metody realizowano w 2 ośrodkach w Janowie Lubelskim: w Środowiskowym Domu Samopomocy i w Klubie Aktywnych Ruchowo „Rekreo - Styl”. ŚDS usytuowany w centrum miasta posiada własną salę do ćwiczeń wyposażoną w urządzenia siłowni i sprzęt rekreacyjny. Zamknięty obiekt, system ochrony, środki sanitarne i kompetentna kadra zapewniają bezpieczne prowadzenie zajęć. Prowadzone od 2016 r. systemem kursowym zajęcia jesienne oraz zimowo – wiosenne mają swoich wiernych uczestników. Pojawiają się też nowe osoby – dla których Pilates jest wyzwaniem. Jednak wstępny zakres szkolenia umożliwia opanowanie techniki ćwiczeń a zgrana grupa pozwala pokonać pierwsze słabości. Tak było też na kursie luty – marzec 2021 r. z którego 2 relacje można obejrzeć na stronie internetowej ŚDS.
Założony w 2019 r. KAR R-S ma siedzibę w Domu Nauczyciela i korzysta z Małej Sali przy Sali Sportowej PSP w Janowie Lubelskim, gdzie zajęcia Pilates prowadzone są od początku, od 2013 r. Po wakacjach 2020 r. prowadzono zadanie publiczne wsparte dofinansowaniem Gminy Janów Lubelski „Rekreacja ruchowa w zdrowym stylu życia – 2020”. Niestety, nie wznowiono zajęć Pilates w PSP z uwagi na decyzje o zakazie użyczania lokali szkolnych dla organizacji zewnętrznych. Wtedy korzystając z ciepłych, słonecznych dni gimnastykę Pilates prowadzono na terenach otwartych Parku Rekreacji Zoom Natury nad Zalewem Janowskim. Pilates na otwartym terenie okazał się nowym wyzwaniem dla grupy. Trzeba było zadbać o dobry ubiór aby uniknąć przegrzania, ale też i przeziębienia. Zajęcia prowadzono w odpowiednio mniejszych grupach z zachowaniem zasad bezpieczeństwa: maseczki, dezynfekcja i dystans społeczny. W razie deszczu i ochłodzenia zajęcia prowadzono w Domu Pielgrzyma w Parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim. Uczestnicy byli zadowoleni z celowego wyjścia z domu i wspólnego treningu Pilates usprawniającego układ ruchu, poprawiającego samopoczucie i motywującego do stosowania zasad zdrowego stylu życia. Zdobyte umiejętności zachęcały do gimnastyki codziennej.
Po obostrzeniach przełomu roku, wiosną zluzowano rygory sanitarne i grupa Pilates rozpoczęła zajęcia na siłowniach terenowych. Spotkania spowodowały poprawę kondycji ruchowej ale też odbudowały integrację grupy. Podjęte starania o lokal na zajęcia zakończyły się sukcesem i od 08.06.2021 r. na dwa tygodnie grupa Pilates powróciła na zajęcia do Małej Sali PSP. Tam przeprowadzono intensywną powtórkę całego kursu, z czego wszyscy uczestnicy są bardzo zadowoleni. Otrzymano też dobrą wiadomość o kolejnym zadaniu KAR R-S na rzecz Gminy Janów Lubelski i powakacyjnych zajęciach Pilates.
Informacje o Pilates są dostępne na Janowskich stronach internetowych: Urzędu Miejskiego (zakładka: Rekreacja ruchowa), KAR „Rekreo Styl”, Środowiskowym Domu Samopomocy i MOSiR.
Zaprasza wytrwałych na zajęcia IX sezonu -
Antoni Sydor    
Instruktor PILATES, Instruktor Rekreacji Ruchowej, Instruktor Sportu
Foto: Małgorzata Wrześniewska (ŚDS- marzec 2021 r.), Małgorzata Tatko (KAR R-S, maj 2021 r.)
Scan.: Antoni Sydor
 

 

 

17.10.2020r. Rekreacja ruchowa w zdrowym stylu życia – Członkowie Klubu Aktywnych Ruchowo „Rekreo - Styl” w Janowie Lubelskim na zajęciach Pilates – jesień 2020 r.


Zgodnie z naturalną potrzebą człowieka a także dostosowując się do zaleceń Władz Członkowie Klubu Aktywnych Ruchowo „Rekreo - Styl” w Janowie Lubelskim uczestniczą w różnych zajęciach aktywności ruchowej. Po wakacjach jest to zadanie publiczne „Rekreacja ruchowa w zdrowym stylu życia – 2020”.
Teraz korzystając z ciepłych, słonecznych dni uczestniczą w gimnastyce Pilates na terenach otwartych Parku Rekreacji Zoom Natury nad Zalewem Janowskim. W razie deszczu i ochłodzenia dobrym miejscem na Pilates okazały się pomieszczenia gościnnego Domu Pielgrzyma w Parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim.
Pilates na otwartym terenie jest nowym wyzwaniem dla grupy. Trzeba zadbać o dobry ubiór aby uniknąć przegrzania, ale też i przeziębienia.
Zajęcia prowadzone są w odpowiednio mniejszych grupach z zachowaniem zasad bezpieczeństwa: maseczki, dezynfekcja i dystans społeczny.
Uczestnicy są zadowoleni z celowego wyjścia z domu i wspólnego treningu Pilates usprawniającego układ ruchu, poprawiającego samopoczucie i motywującego do stosowania zasad zdrowego stylu życia. Zdobyte umiejętności zachęcają do gimnastyki codziennej.
Realizacja zadania publicznego wsparta jest dofinansowaniem Gminy Janów Lubelski.
Antoni Sydor – Instruktor Pilates
Foto: Krystyna Łukasiewicz

 

16.10.2020 r. Jesienna aktywność ruchowa. Zajęcia Pilates w stanie koronawirusa w Janowie Lubelskim – październik 2020 r.


W ostatnich zaleceniach Władz dotyczących bezpieczeństwa zdrowotnego w stanie korna wirusa pojawiły się dwie istotne propozycje: odpowiedniej aktywności ruchowej i pozostawania w domu osób starszych.
Argumentowano, że aktywność ruchowa poprawia kondycję i samopoczucie co w efekcie daje większą odporność na infekcje. Z kolei pozostawanie w domu osób starszych ma ochronić tą grupę populacji przed zagrożeniami środowiskowymi ale też wyeliminować te osoby z przestrzeni publicznej, jako najbardziej podatne na zarażenie i przenoszenie infekcji. Pozostawanie w domu nie jest całkowite a konieczne wyjścia powinny być bezpieczne.
Właśnie dbając o rozwój aktywności ruchowej proponuję tym osobom uczestnictwo w zajęciach edukacji zdrowego stylu życia i domowej gimnastyki Pilates.
Prowadzonymi w Janowie Lubelskim od 2013 r. zorganizowanymi zajęciami Pilates zainteresowane są głównie osoby w wieku dojrzałym, potrafiące rozłożyć w czasie osiągnięcie celu i posiadające zdolność do koniecznej tu wytrwałości. Przy odpowiedniej motywacji wyznaczanej przez poprawę własnej ruchowości, ogólnego samopoczucia i zdrowia są gotowi do zmiany dotychczasowego stylu i rytmu życia. Dbają o dietę i higienę, regularnie odwiedzają lekarza, starają się systematycznie odbywać badania okresowe i uczestniczyć w rehabilitacji, czasem bywają w sanatoriach, unikają używek, uczestniczą w pogadankach o zdrowym stylu życia. To zwrotnie skłania do aktywności ruchowej – w której po kilku latach osiągają dobre rezultaty. Wtedy są zupełnie innymi, nowymi ludźmi.
Polecanym przykładem aktywności ruchowej jest właśnie Pilates. Tam uczestnik poznaje 24 ćwiczeń, gdzie w różnych wersjach trudności początkujący zaczynają od zestawu 6 ćwiczeń.
Zamiar ćwiczeń Pilates trzeba skonsultować z lekarzem prowadzącym. Gdy nie ma przeciwwskazań to zalecana jest codzienna gimnastyka poranna i wieczorna a w ustaleniu z Instruktorem - 3 x w tygodniu zestaw wstępu do Pilates. Początek to małe, proste ćwiczenia rozciągająco - napinające i nauka koordynacji oddechu. Po kilku dniach trzeba opanować wiedzę o minimum podstaw anatomii i cechach motorycznych. W miarę postępów należy uregulować dietę, sięgnąć do literatury i doświadczeń innych oraz zbudować własny plan działania. Zawsze trzeba pamiętać, że w ćwiczeniach liczy się poprawność techniki i staranność wykonania. Nie można oczekiwać szybkich efektów; trzeba być wytrwałym. W Pilates jedynym niezbędnym sprzętem jest mata (lub dywan) i duży ręcznik.
Osoby bardziej sprawne i zdrowe powinny przy dobrej pogodzie spacerować z kijkami NW a rowerem pojechać na ścieżki rowerowe i do Lasów Janowskich. Na otwartych przestrzeniach zyskają słoneczna dawkę witaminy D. Natomiast w lesie czekają na nich barwy jesieni i wzmacniające układ oddechowy fitoaerozole.

Trzeba wyjaśnić, że we wrześniu br. nie wznowiono zajęć Pilates w Małej Sali PSP z
uwagi na decyzje o zakazie użyczania lokali szkolnych dla organizacji zewnętrznych.
Wobec tego warto byłoby zadbać w naszym Janowie o pozyskanie odpowiedniego
do tych zajęć lokalu, działającego tak jak inne w branży fitness czy fizjoterapii.
Informacje o Pilates są dostępne na Janowskich stronach internetowych: Urzędu Miejskiego (zakładka: Rekreacja ruchowa), KAR „Rekreo Styl” i MOSiR.

Antoni Sydor – Instruktor Pilates 

 

 

 

 

Ciągła aktywność ruchowa. Zajęcia domowe Pilates w stanie koronawirusa w Janowie Lubelskim – marzec 2020 r.


Do naturalnych potrzeb człowieka zalicza się aktywność ruchową. Jej zakres wpływa na stan zdrowia, co jest szczególnie istotne w obecnym stanie koronawirusa.
Gdy w środę 11.03.2020 r. odwołano zajęcia gimnastyki Pilates w Klubie Aktywnych Ruchowo „Rekreo Styl” w Janowie Lubelskim, wydawało się że stan koronawirusa potrwa 2 tygodnie (wtedy do 25.03. 2020 r. zawieszono zajęcia w PSP). W kolejnych decyzjach władze wydłużyły zawieszenie do Świąt Wielkanocnych i wprowadzały ograniczenia poruszania się.
To znacznie ograniczyło też możliwość tak popularnych aktywności w terenie. Marsze Nordic Walking, zajęcia na siłowniach terenowych, jazda rowerem – zalecane są tylko indywidualnie, z zachowaniem środków ochrony i odkażania. Liczne ograniczenia wyjść z domu dotyczą osób chorych i starszych.
W związku z tym dobrym wyborem są zajęcia domowe gimnastyki Pilates. Tu, w całej plejadzie iście artystycznych ćwiczeń jedynym niezbędnym sprzętem jest mata (lub dywan) z dużym ręcznikiem. Podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania i techniki ćwiczeń znają dotychczasowi uczestnicy zajęć gimnastyki Pilates, od 2013 r. prowadzonej w Janowie Lubelskim. Dobre instruktaże można znaleźć w internecie i w podręcznikach. Lokalne informacje są na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim (zakładka: dla turystów – rekreacja ruchowa) i Klubu Aktywnych Ruchowo „Rekreo Styl” w Janowie Lubelskim (gościnnie na stronie Koła Terenowego PTTK „Ziemia Janowska”).
Chętni zaczynają od konsultacji telefonicznej z lekarzem prowadzącym. Gdy nie ma przeciwwskazań to zalecana jest codzienna gimnastyka poranna i wieczorna a 3 x w tygodniu zestaw wstępu do Pilates. Początek to małe, proste ćwiczenia rozciągająco - napinające i nauka koordynacji oddechu. Po kilku dniach trzeba opanować wiedzę o minimum podstaw anatomii i cechach motorycznych. W miarę postępów należy uregulować dietę, sięgnąć do literatury i doświadczeń innych oraz zbudować własny plan działania.
Zawsze trzeba pamiętać, że w ćwiczeniach liczy się poprawność techniki i staranność wykonania. Nie można oczekiwać szybkich efektów; trzeba być wytrwałym.
I w tym zakresie życzy powodzenia -


Antoni Sydor – Instruktor Pilates (uprawnienia Instruktora Rekreacji Ruchowej oraz Instruktora Sportu), KAR „Rekreo Styl” JL.
Jako dodatek: Scan: Jakub Sydor - „Aktywność w czasach zarazy” Andrzej Marciniak – Angora Nr 13 (29.03.2020 r.).
Janów Lubelski, 31.03.2020 r.

 

 

K O M U N I K A T

Zapraszamy zainteresowanych, w tym absolwentów cyklu „Rekreacja ruchowa seniorów w zdrowym stylu życia 2014 - 2017” na zajęcia „Gimnastyka PILATES”.
Będą grupy - poziomy:
Grupa I poziom podstawowy - „Gimnastyka ze wstępem do gimnastyki PILATES”.
Grupa II poziom standard - „Gimnastyka PILATES”.
Miejsce zajęć: Mała Sala przy Sali Sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Janowie Lubelskim – ul. ks. Skorupki.
Zajęcia dla Członków KAR „Rekreo – Styl” są nieodpłatne. Uczestnicy ponoszą tylko koszt ubezpieczenia.
Terminy zajęć: - wtorki g. 18.00 i czwartki g. 16.00.
Zapisy: KAR „Rekreo – Styl”.
Zajęcia prowadzi: Antoni Sydor – Instruktor PILATES (uprawnienia Instruktora Rekreacji Ruchowej oraz Instruktora Sportu).
Uwaga! Do wstępnych ćwiczeń będzie potrzebny wygodny, niekrępujący ruchów (ale i niezbyt luźny) dres lub koszulka i getry. Będzie też przydatne sportowe obuwie (do rozgrzewki) i skarpetki na zmianę, bowiem większość pozycji pilatesowych wykonuje się boso, co pozwala także ćwiczyć mięśnie stóp. Konieczny jest duży ręcznik do położenia na macie. Ćwiczenia rozpoczynamy minimum 1 godzinę po małym posiłku np. po przekąsce a 3 – 4 godz. po większym posiłku np. po obiedzie.

Opracował: Antoni Sydor

Prezes KAR „Rekreo – Styl” Tadeusz Mayer