WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

        prezes: Tadeusz Mayer
        skarbnik: Krystyna Łukasiewicz
        sekretarz: Małgorzata Tatko
        członek: Elżbieta Firosz

                    Maria Skakowska