Ku Pamięci      In Memory
Mojego Taty     of my Dad    

Mieczysława SP7ATH



Mieczysław Lalik  SK
/1935 - 2009/




 
Pierwsza i ostatnia łączność / First and Last QSO