Zawody "Dzień Polny 1997" SP7DJD, SP7MOQ - Kawęczyn  -  1997 rok