40 – lecie Klubu Żeglarskiego „ZEFIR” w Janowie Lubelskim - 2018 r.

Żagle pełne wiatru, dalekie przestrzenie - ale też wysiłek wiosłowania i praca na Przystani. Tak wygląda codzienność w Klubie Żeglarskim „ZEFIR” w Janowie Lubelskim.  

Ponad 40 lat temu realnym impulsem do założenia Klubu Żeglarskiego „ZEFIR” przy FMJ były rozmowy o tej formie rekreacji w Komisji Wodnej Koła PTTK przy FMJ oraz przychylność Kierownictwa Fabryki. Warto wspomnieć, że ówczesne zakłady pracy zapewniały wypoczynek pracownikom a FMJ była zainteresowana rozwojem swojego Ośrodka Wypoczynkowego nad Zalewem  - łącznie z Przystanią Żeglarską. W dniu 20.04.1978 r. Klub został zarejestrowany w Tarnobrzeskim Okręgowym Związku Żeglarskim - przez co wszedł do struktur Polskiego Związku Żeglarskiego.

Do istniejącej już wypożyczalni nad Zalewem FMJ dokupiła 2 łodzie żaglowe OMEGA i 6 łodzi żaglowych MAK 303. W Klubie Technika FMJ (ul. Bialska 71) KŻ zorganizował kurs na stopień żeglarza jachtowego. Pracą społeczną KŻ powiększono istniejący  hangar nad Zalewem – tak powstała obszerna, funkcjonalna Przystań.  Dużo pływano po Zalewie, ale uczestniczono  też w rejsie po Bałtyku i po Wielkich Jeziorach Mazurskich.

Po zmianach podziału administracyjnego w kraju - od 1999 r.  Klub został wpisany do rejestru Lubelskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. Od 2000 r. Klub przestał być Klubem przyzakładowym przy FMJ i po zmianie Statutu został stowarzyszeniem prawnym zarejestrowanym w Sądzie Okręgowym; aktualnie w rejestrze KRS. Po likwidacji przez OSiR „Starej” Przystani  -  Klub przez kilka lat korzystał z Przystani Policji. Od 2015 r. Klub odpłatnie wynajmuje od Zoom Natury pomieszczenia i pomost w Nowej Przystani.

Jak zapisano w Statucie - Klub jest organizacją powołaną do rozwoju turystyki, sportu i rekreacji poprzez żeglarstwo we wszystkich jego formach i rodzajach. Dąży do podnoszenia kultury fizycznej, wpajania zasad ochrony przyrody oraz upowszechniania wiedzy o ochronie naturalnego środowiska człowieka. Uczy przyjaźni, gotowości niesienia pomocy, odpowiedzialności, odwagi i samodzielności.

Klub realizuje swoje cele w szczególności poprzez: tworzenie warunków do uprawiania żeglarstwa, zaspokajania i rozszerzania zainteresowania żeglarstwem; organizację imprez żeglarskich, turystycznych, wodnych i sportowych; szkolenie i doskonalenie kadry żeglarskiej; czuwanie nad przestrzeganiem etyki i dyscypliny żeglarskiej.

W swych działaniach Klub skupia żeglarzy i wioślarzy, rodziców i dziadków młodych  żeglarzy a także wychowawców i opiekunów. Działają grupy i załogi zainteresowane rejsami i spływami a także wypoczynkiem po pracy i rekreacją.

Znaczącym  elementem działalności jest prowadzenie szkolenia wstępnego żeglarskiego  wg programu KŻ „Wiatr i woda – pierwsze spotkanie”. Szkolenie „WiW” realizowana jest w Klubie od 1997 r. – początkowo jako szkolenie wodne (nauka pływania w wodzie i na sprzęcie) realizowane we współpracy z WOPR dla dzieci pracowników FMJ. Szkolenie w 2015 r. otrzymało od LGD „Leśny Krąg” tytuł „Produkt Lokalny Ziemi Janowskiej”. W sezonie 2017 r. z dofinansowaniem Gminy Janów Lubelski (jako zadanie publiczne) przeprowadzono wstępne szkolenie „WiW” dla 50 uczniów (ukończyło 42) z Publicznej Szkoły Podstawowej w Janowie Lubelskim. Również w sezonie 2017 r. z dofinansowaniem Starostwa Powiatowego  (jako zadanie publiczne) przeprowadzono   „Szkolenie Wodne  oraz V Powiatowe Zawody w Sportach Wodnych dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP”. Ponadto w sezonie 2017 r. przeszkolono 7 osób z Oddziału Rejonowego Polskiego Związku  Emerytów Rencistów i Inwalidów w Janowie Lubelskim i 23 osoby w Wakacyjnym Wolnym Naborze. W okresie 1997 – 2017 r. w szkoleniu  „WiW” łącznie uczestniczyło 686 osób a szkolenie ukończyło i certyfikat otrzymało 620 osób. Szkolenie  „WiW” prowadzone jest w wersji wstępnej 4 godz. i 12 godz. oraz rozszerzonej 12 godz.

 

Zainteresowanych zapraszamy do aktywności w Klubie oraz życzymy im spełnienia marzeń o białych żaglach, dalekich rejsach i stopie wody pod kilem.

Z okazji jubileuszu Zarząd Klubu dziękuje instytucjom, firmom i osobom fizycznym, które wspomagały i wspomagają Klub w realizacji zadań statutowych.

Zarząd Klubu dziękuje też Członkom, Sympatykom i Wolontariuszom za pracę na rzecz Klubu.

 

Antoni Sydor - Komandor

KŻ „ZEFIR” w Janowie Lubelskim

 

Janów Lubelski, 20.04.2018 r.

 

Foto: Archiwum Klubu (szkolenie 1997 r.)

Scan: Jarosław Lalik (decyzja założycielska)