AUTOR TEKSTÓW: Komandor Klubu Antoni Sydor

 

Archiwalne wiadomości:

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2017-2018

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009

Rok 2008

Rok 2007

Rok 2006

Archiwum Druków:

1/ druk: Informacja – zgoda rodziców + oświadczenie KŻ w stanie korona wirusa – dla MDP OSP,
2/ druk: Informacja – zgoda rodziców + oświadczenie KŻ w stanie korona wirusa – dla wolnego naboru.
3/ Zalecenie zaktualizowane PZŻ

4. Wytyczne zaktualizowane KŻ – 2020.
5. Zalecenie zaktualizowane PZŻ

6/ Informacja +zgoda rodziców – WiW dla MDP-OSP-2022,
 

7/ Informacja +zgoda rodziców – WiW dla wolnego naboru – 2022.