w sezonie 2019 r. jako zadanie publiczne przeprowadzono   „Szkolenie Wodne  oraz VII Powiatowe Zawody w Sportach Wodnych dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP”. Szkolenie ukończyło i  certyfikat uzyskało 23 osób z 4 OSP; w zajęciach wakacyjnych uczestniczyło 79 osób z 4 OSP a w zawodach uczestniczyło 32 osób (+2 rezerwa) - 4 drużyny dziewczęce i 4 drużyny chłopięce, z 4 OSP). Za dofinansowanie zakupiono: Materiały remontowe.

Projekt dofinansowany był przez Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim, z wkładem finansowym KŻ


 W sezonie 2018 r. jako zadanie publiczne przeprowadzono   „Szkolenie Wodne  oraz VI Powiatowe Zawody w Sportach Wodnych dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP”. Szkolenie ukończyło i  certyfikat uzyskało 23 osób z 5 OSP; w zajęciach wakacyjnych uczestniczyło 37 osób z 3 OSP a w zawodach uczestniczyło 20 osób z 5 MDP (z 4 OSP).
 
Za dofinansowanie zakupiono: kajak Solo standard – 1 szt.
 
Projekt dofinansowany był przez Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim, z wkładem finansowym KŻ.

 

W sezonie 2017 r. jako zadanie publiczne przeprowadzono   „Szkolenie Wodne  oraz V Powiatowe Zawody w Sportach Wodnych dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP”. Szkolenie ukończyło i  certyfikat uzyskało 28 osób z 5 OSP; w zajęciach wakacyjnych uczestniczyło 36 osób z 6 OSP a w zawodach uczestniczyło 42 osób z 11 MDP z 7 OSP.

W latach 2009 – 2017 takie szkolenie ukończyło łącznie 173 członków OSP.

Projekt dofinansowany był przez Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim.

 

W sezonie 2016 r. zrealizowano projekt p.t.  „Szkolenie Wodne  oraz IV Powiatowe Zawody w Sportach Wodnych dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP”. Po szkoleniu certyfikat uzyskało 56 członków OSP (w tym 48 członków MDP). W zawodach uczestniczyło 47 członków MDP.  Projekt dofinansowany był przez Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim.
 

Za dofinansowanie zakupiono: kamizelki ratunkowe (14 szt.) oraz szekle, krętlik i liny.

 

~~~ *** ~~~

 

 W sezonie 2015 r. z inicjatywy i we współpracy z Grupą Nieformalną „Młodzi Żeglarze i Strażacy” w KŻ „ZEFIR” w Janowie Lubelskim zrealizowano projekt p.t.  „Szkolenie Wodne  oraz III Powiatowe Zawody w Sportach Wodnych dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP” - dla 36 Członków MDP w 4 OSP z terenu Powiatu Janowskiego. Projekt dofinansowany był przez Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim i Lokalną Grupę Działania „Leśny Krąg” w Janowie Lubelskim – w regrantingu w LGD „Leśny Krąg”.

Za dofinansowanie zakupiono: wiosła (6 szt.) i pagaje (4 szt.).