AUTOR TEKSTÓW: Komandor Klubu Antoni Sydor

 

19.IX.2021 Regaty żeglarskie na pożegnanie wakacji w Zoomie Natury w Janowie Lubelskim
 

Deszczowa pogoda z chłodnymi podmuchami zachodniego wiatru nie przeszkodziła w przeprowadzeniu regat żeglarskich w ramach imprezy „Pożegnanie wakacji w Zoomie Natury” w niedzielę 19.09.2021 r.
Trzeba wspomnieć, że pierwotny termin regat był wyznaczony na niedzielę 29.08.2021 r., ale ze względu na złe warunki atmosferyczne cała impreza została odwołana.
Regaty odbyły się na wyznaczonym obszarze zbiornika wodnego Zalew a portem regat była Przystań Klubu Żeglarskiego „ZEFIR” w Janowie Lubelskim.
Przed regatami Komisja Regatowa Klubu dopracowała dokumentację: Instrukcję żeglugi, zawiadomienie, zgłoszenie, oświadczenie, lista uczestników wyścigów na kajakach i łodziach wiosłowych, wzór obliczenia w klasie open, dyplom oraz opracowała trasę na mapie akwenu.
Regaty odbyły się w klasie OPEN, gdzie oprócz czasu pokonania trasy uwzględniane są parametry startującego jachtu.
Wyniki przedstawiają się następująco:
1/ slup „WOJTEK” (Korsarz) - Damian Kędra i Piotr Sadecki: I miejsce,
2/ slup „SIMERA” (420) - Dawid Kędra i Paweł Sadecki: II miejsce,
3/ ket „MAK 303” – Marzena Sadecka: III miejsce.
Wyścigi na kajakach i łodziach wiosłowych nie odbyły się - z uwagi na brak chętnych.
Oceniając regaty należy podkreślić wysokie umiejętności prowadzących slupy „WOJTEK” i „SIMERA” - Damiana i Dawida, członków Załogi „OKONIE” od kilku lat biorących udział w regatach na zbiornikach: Podwolina, Nielisz i Solina.
Dla tegorocznych absolwentów szkolenia na patent żeglarz jachtowy: Marzeny i jej synów - bliźniaków: Piotra i Pawła regaty były dobrym sprawdzianem i pokazem umiejętności.
Po uprzątnięciu trasy i sprzętu oraz zamknięciu hangaru Przystani, w przytulnym pomieszczeniu Bosmana odbyło się zakończenie regat. Przewodniczy Komisji Regatowej Kol. Krzysztof Zbiżek odczytał Protokół Komisji Regatowej,
pogratulował zwycięzcom a następnie wręczył zawodnikom pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe. Gratulacje złożyli też Członkowie Zarządu Klubu i zaproszeni goście. W koleżeńskich rozmowach omawiano wyniki zakończonych regat oraz tegorocznego sezonu na Przystani. Wspominano rejsy na Chorwacji oraz na Nieliszu i Solinie. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się relacje o rejsach na Mazurach. Porównywano załogi, sprzęt, trasę, infrastrukturę i warunki rejsu w br. i historycznego już rejsu w 1984 r. Pojawiły się propozycje do planu działań Klubu na kolejny, 2022 rok – co wskazuje na rosnące zainteresowanie żeglarstwem w naszym Janowie.
Organizatorzy dziękują Komisji Regatowej za przygotowanie i przeprowadzenie regat; dziękują też członkom i sympatykom Klubu za pracę w przygotowaniu sprzętu, pomostów i trasy.
Organizatorzy ponadto dziękują: Janowskiemu Ośrodkowi Kultury za współpracę w organizacji regat – w tym za nagłośnienie, Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu – Drużyna w Janowie Lubelskim za zabezpieczenie na wodzie, sponsorom za nagrody.
Antoni Sydor - Komandor
Klubu Żeglarskiego „ZEFIR” w Janowie Lubelskim
Foto: Krzysztof Zbiżek

 

17.IX.2021 „Zawiadomienie o wyścigach na kajakach, łódkach wiosłowych i regatach żeglarskich w Janowie Lubelskim w ramach imprezy „Pożegnanie wakacji w Zoomie Natury” które odbędą się 19 września 2021 roku na zbiorniku wodnym „Zalew” w Janowie Lubelskim.

Tekst do pobrania w .pdf

 

10.IX.2021 Rejs szkoleniowy Klubu Żeglarskiego „ZEFIR” w Janowie Lubelskim - Mazury 2021 r.

Klub Żeglarski „ZEFIR” w Janowie Lubelskim tak jak każda organizacja dba o rozwój swojej kadry. Temu celowi służył rejs szkoleniowy na Mazury w dniach 01 – 05.09.2021 r.
Pod koniec czerwca skompletowano załogę posiadającą patenty żeglarz jachtowy i odpowiednią praktykę w rejsach oraz regatach. To członkowie Załogi „Okonie”: Jarosław, Dawid, Damian, Łukasz oraz współpracujący z Klubem Krzysztof. Wyznaczono kapitana – Członka Zarządu KŻ Krzysztofa Zbiżka. W jednym z ośrodków w miejscowości Ryn wyczarterowano jacht kabinowy mieczowy z balastem dennym ANTILA 24.4 (długość kadłuba = 7,35 m, powierzchnia żagli: grot 18 m2+ fok 12 m2).
Podczas wakacji kontynuowano rozmowy ze sponsorami rejsu a na spotkaniach uzgadniano trasę, program szkolenia i sprawy organizacyjne.
Dzień przed wyjazdem we wtorek 31.08.2021 r. (po tygodniu zimnego deszczu), gdy zza chmur wyjrzało słońce a prognozy zapowiedziały wyżową stabilizację - organizatorzy i załoga poczuli radość jaka towarzyszy odkrywcom przed wyprawą.
Do położonego nad Jeziorem Ryńskim ośrodka w miejscowości Ryn załoga dojechała busem wypożyczonym za promocyjną cenę. Po formalnościach odbioru i zakwaterowaniu na jachcie zwiedzili schludne, historyczne miasteczko i ładnie położony port.
Chłodnym rankiem następnego dnia wyruszyli z portu macierzystego na żeglarską trasę. Kierując się do Giżycka, w sprzyjających wiatrach sprawnie pokonali trasę przez Jezioro Ryńskie i Jezioro Tałty. Następnie przez kanał Tałcki wpłynęli w krainę małych jeziorek połączonych kanałami a razem tworzących trasę żeglugową. Pływanie tamtędy wymaga od załogi znajomości prawa drogi, umiejętności manewrowych oraz stałej obserwacji znaków żeglugowych. Ta znakomicie zaprojektowana i budowana od stuleci trasa aktualnie podlega rewitalizacji.
Po wpłynięciu na wietrzne Jezioro Niegocin znów rozpoczęła się prawdziwa żegluga. To balansowanie na granicy ryzyka nie dla wszystkich zakończyło się szczęśliwe – płynąca obok jednostka złamała maszt. Nasi żeglarze pomyślnie dopłynęli do celu, do Giżycka zwanego Stolicą Żeglarstwa. Relaksem był spacer po starym mieście z nowoczesną zabudową.
Następnego dnia rozpoczęli powrót. W silnych podmuchach zachodniego wiatru szybko przemknęli przez znane akweny: Jezioro Niegocin i krainę małych jeziorek. Był jeszcze biwak a następnego dnia wrócili na Jezioro Tałty. Przez Jezioro Mikołajskie wpłynęli na największe w Polsce (105,8 km2 pow.) Jezioro Śniardwy. Tu rozsądek nakazał bardzo ostrożną żeglugę na zrefowanych żaglach. Wspomagając się nawigacją elektroniczną zwracali uwagę na płycizny z głazami i krótką, wysoką falę wzbudzaną przez gwałtowne podmuchy wiatru.
Ostatni nocleg spędzili w turystycznych Mikołajkach a następnego dnia wczesnym rankiem pożeglowali do portu macierzystego – do Rynu. Po oddaniu jednostki i pożegnaniach z personelem ośrodka wyruszyli busem w drogę powrotną, by po kilku godzinach jazdy być już w rodzinnym Janowie.
Oprócz programowych rezultatów każdy uczestnik wyniósł z rejsu jeszcze coś, co pozostawił tylko w swojej pamięci – wspomnienia …….
Zarząd Klubu dziękuje instytucjom, firmom oraz osobom fizycznym za wsparcie finansowe i logistyczne umożliwiające organizację rejsu.
Opis na podstawie codziennych relacji Kapitana i własnych wspomnień z rejsu 1984 r. (na stronie KŻ „ZEFIR” JL) opracował -
Antoni Sydor - Komandor
KŻ „ZEFIR” w Janowie Lubelskim
Foto: Krzysztof Zbiżek

 

 

28.VIII.2021 Kolejny sukces w KŻ „ZEFIR” JL – 3 patenty żeglarz jachtowy – 2021 r.
 

Pod koniec wakacji 2021 r. nad Jeziorem Solińskim 3 osoby z KŻ „ZEFIR” JL odbyły szkolenie doskonalące i zdały egzamin na ceniony patent żeglarza jachtowego.
Jest to wspólny sukces kadry KŻ i osób dla których podjęte szkolenie wymagało czasu i wytrwałości. Szczęśliwymi żeglarzami zostali: Pani Marzena i jej synowie bliźniacy: Piotr i Paweł.
A jak wyglądała ścieżka do patentu?
Najpierw ukończyli szkolenia „Wiatr i woda” a później odbyli kilkuletnią praktykę na Przystani KŻ nad Zalewem Janowskim. Przygotowania do egzaminu w kilkuosobowej grupie samokształcenia rozpoczęły się jesienią 2020 r. od zapoznania się z programem szkolenia, zgromadzenia potrzebnej literatury, ułożenia planu szkolenia wewnętrznego w KŻ. Następnie uzgodniono szkolenie doskonalące w ośrodku posiadającym sprzęt pływający odpowiedni do wymagań egzaminu.
Po wakacyjnym szkoleniu w Klubie i na akwenie Jeziora Solińskiego egzamin osób które wytrwały do końca szkolenia odbył się tam w dniu 19.08.2021 r.
W szkoleniu aktywnie pomagali członkowie Załogi „Okonie” – którzy patenty żeglarz jachtowy uzyskali w 2019 r. Opiekunem szkolenia i wyjazdu nad Jezioro Solińskie był Członek Zarządu Klubu - kol. Krzysztof Zbiżek.
Warto wspomnieć, że patenty w takim szkoleniu uzyskało w KŻ: w 2019 r. – 6 osób, w 2020 r. – 3 osoby.
W Polsce od 01.05.2013 r. do prowadzenia jachtów żaglowych (które mogą być wyposażone w pomocniczy napęd mechaniczny) o długości kadłuba do 7,5 mb nie są wymagane żadne uprawnienia. Jednak do prowadzenia takiej jednostki pływającej niezbędna jest wiedza i umiejętności, jakie najlepiej zdobyć na specjalnych kursach lub w czasie szkolenia w Klubie wyposażonym w odpowiedni sprzęt pływający i posiadającym odpowiednią kadrę.
Natomiast aby uzyskać patent żeglarza jachtowego trzeba mieć ukończone 14 lat i zadać egzamin. Taki patent uprawnia do:
1/ prowadzenia jachtów żaglowych (które mogą być wyposażone w pomocniczy napęd mechaniczny) po wodach śródlądowych,
2/ prowadzenia jachtów żaglowych (które mogą być wyposażone w pomocniczy napęd mechaniczny) o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.
Kolejnymi patentami są: jachtowy sternik morski i kapitan jachtowy – a więc łącznie 3 patenty.
W dość ryzykownej sytuacji, gdy np.: 14 – latek z patentem żeglarza jachtowego może prowadzić (czyli dowodzić i ponosić odpowiedzialność za sprzęt i załogę) 12 m jacht żaglowy po wodach morskich a do prowadzenia jachtu żaglowego o długości kadłuba do 7,5 mb nie są wymagane żadne uprawnienia - nasz Klub kilka lat temu zgłosił do PZŻ propozycje zmian systemu szkolenia i patentów. W miejsce 3 zaproponowaliśmy wprowadzenie 5 patentów. Ma to ułatwić uzyskanie patentu - żeglarza jachtowego. Po kolejnych interwencjach PZŻ przygotował projekt zmian i skierował go do konsultacji oraz uzgodnień międzyresortowych.

Zainteresowanych żeglarstwem już teraz zapraszamy do KŻ „ZEFIR” JL na szkolenia wstępne i rozszerzone WiW a wytrwałych do grupy samokształcenia na patent z.j.

Antoni Sydor – Komandor KŻ „ZEFIR” w Janowie Lubelskim
Foto: Krzysztof Zbiżek

 

 

25.VIII.2021 „Wiatr i woda – pierwsze spotkanie – 2021” – kurs żeglarski wstępny dla mieszkańców Gminy Janów Lubelski. Rejs żeglarski na Zbiorniku Nielisz.
 

Kończą się wakacyjne zajęcia szkolenia wstępnego żeglarskiego „Wiatr i woda – pierwsze spotkanie – 2021 r.” dla mieszkańców Gminy Janów Lubelski.
Na Przystani Klubu Żeglarskiego „ZEFIR” nad Zalewem Janowskim były już ćwiczenia z bezpieczeństwa, nauka wiosłowania i pływanie żaglówką. Był też spływ kajakowy rzeką Bukowa.
Na podsumowujący rejs żeglarski wybrano znany już w KŻ Zbiornik Nielisz a Kierownikiem wyjazdu został Członek Zarządu KŻ „ZEFIR” Krzysztof Zbiżek.
W słoneczny ranek 21.08.2021 r. (sobota) dwoma samochodami wyjechali z Janowa: kadra KŻ, absolwenci szkolenia WiW i rodzinna ekipa towarzysząca. Jeden z samochodów holował przyczepką na której ulokowano łódź żaglową WOJTEK. Skierowali się na wschód, DK 74 na Roztoczański Frampol i Szczebrzeszyn – za którym w rozległej dolinie znajduje się zbiornik retencyjny Nielisz.
Warto wspomnieć, że ten zbiornik o powierzchni ok. 950 ha wybudowano w 2008 r. na rzece Wieprz wypływającej z wyżyny Roztocza. Położony jest w odległości ok.57 km od Janowa Lubelskiego a zasila go również rzeka Por dziś mająca początek w Batorzu a jeszcze niedawno w Zdziłowicach.
Na miejscu cała ekipa wykonała slipowanie (wodowanie) sprzętu. W sprzyjających warunkach pogodowych zajęcia na wodzie przeprowadzili członkowie Załogi „Okonie”: Dawid i Damian. Ćwiczono: odejścia / podejścia do pomostu, zwroty, obsługę osprzętu, sterowanie pod nadzorem a jako załoga wystąpiły: Amelia i Karolina. Starania załogi zauważyła kadra która pozytywnie oceniła umiejętności młodych żeglarek na tym poziomie wyszkolenia.
Dodatkowym elementem wyjazdu było poznanie największego akwenu wschodniej Polski z dobrze urządzoną infrastrukturą dla sportów wodnych. Ambicją władz Gminy Nielisz i Okręgowego Związku Żeglarskiego w Lublinie jest organizowanie tam regat żeglarskich. W takich regatach w latach 2017 - 2019 uczestniczyły też załogi z KŻ „ZEFIR” w Janowie Lubelskim. Jak poinformował w rozmowie Sekretarz Gminy Nielisz p. Piotr Pyś: „regaty zostaną wznowione, gdy obostrzenia korona wirusa zostaną zluzowane”.
Planując tam wyjazd trzeba pamiętać, że jest to zbiornik retencyjny (z funkcją rekreacyjną) o zmiennej pojemności a tym samym zmiennej wysokości lustra wody. Mogą też być prowadzone prace remontowe urządzeń przez Wody Polskie – co miało miejsce w czasie pobytu naszej grupy - gdy lustro wody było obniżone o ok. 1 m.
Warto tam jednak pojechać „na żagle” a przynajmniej wstąpić na spacer jadąc do często odwiedzanego Zamościa.
Kurs jest realizacją zadania publicznego na rzecz Gminy Janów Lubelski p.n.: „Dofinansowanie organizacji imprez i działań o charakterze kulturalnym, turystycznym, integracyjnym, które mają na celu propagowanie idei trzeźwości oraz zdrowego stylu życia”.

Antoni Sydor
Komandor KŻ „ZEFIR”
w Janowie Lubelskim
foto: Krzysztof Zbiżek

 

 

16.VIII.2021 „Wiatr i woda – pierwsze spotkanie – 2021” – kurs żeglarski wstępny dla mieszkańców Gminy Janów Lubelski. Spływ kajakowy rzeką Bukowa.
 

Po zakończeniu szkolenia wstępnego „Wiatr i woda – pierwsze spotkanie – 2021 r.” na Przystani Klubu Żeglarskiego „ZEFIR” nad Zalewem Janowskim uczestnicy wyruszyli na spływ kajakowy – zaplanowany jako sprawdzian nabytych umiejętności. Spływ leśną rzeką Bukowa na trasie Nalepy – Łążek odbył się w słoneczny czwartek 12.08.2021 r. Komandorem spływu był Członek Zarządu KŻ – Krzysztof Zbiżek a wspomagali go członkowie Klubowej Załogi „Okonie” oraz rodzice płynący ze swoimi dziećmi w dwuosobowych kajakach.
Warto podkreślić, że Bukowa wypływa z torfowisk w okolicy Bagna Rakowskiego i w swym biegu jest zasilana przez rzeczułki i strumyki z terenu rozległych Lasów Janowskich, w znacznej części z wydzielonymi Parkami Krajobrazowymi i Rezerwatami - co zapewnia jej pierwszoplanowy teraz walor czystości wody.
Poranny, sierpniowy chłodzik stwarzał dobre warunki do wiosłowania i pozwalał dostrzec piękno otaczającej przyrody: czyste powietrze, czystą wodę, barwy roślinności i nieliczne odgłosy ptactwa. Bliżej południa było cieplej i wtedy dało się poczuć zapachy żniw z okolicznych pól oraz z całego bogactwa nadrzecznych ziół, w tym inwazyjnej nawłoci. Nieliczni wiedzieli, że płyną dawną rzeką graniczną zaborów: Austriackiego i Rosyjskiego a teraz wyznaczającą granicę Województw: Podkarpackiego i Lubelskiego.
Większość uczestników stosujących zasady zdrowego stylu życia nie miała problemów z wartkim nurtem i ciągłym manewrowaniem wśród zakoli, mielizn, kamieni i pni zwalonych drzew. Dla niektórych długi odcinek jednorazowego wiosłowania był wyzwaniem do którego musieli zmobilizować ukrytą siłę i wytrwałość. Jednak doświadczona grupa kadry Klubu i opiekunów – rodziców zapewniała pomoc najmniej wprawnym i była gwarancją powodzenia całej wyprawy.
Zarząd Klubu liczy, że część uczestników jeszcze w czasie tych wakacji przystąpi do szkolenia rozszerzonego a w następnym sezonie kilku z nich będzie przygotowywać się do egzaminu na patent żeglarza jachtowego.
Kurs jest realizacją zadania publicznego na rzecz Gminy Janów Lubelski p.n.: „Dofinansowanie organizacji imprez i działań o charakterze kulturalnym, turystycznym, integracyjnym, które mają na celu propagowanie idei trzeźwości oraz zdrowego stylu życia”.

Antoni Sydor
Komandor KŻ „ZEFIR”
w Janowie Lubelskim
foto: Krzysztof Zbiżek

 

28.VII.2021  „Wiatr i woda – pierwsze spotkanie – 2021” – kurs żeglarski wstępny dla mieszkańców Gminy Janów Lubelski. Zajęcia na Przystani KŻ „ZEFIR” nad Zalewem Janowskim.
 

Na Przystani Klubu Żeglarskiego „ZEFIR” nad Zalewem Janowskim trwa kurs żeglarski wstępny „Wiatr i woda – pierwsze spotkanie – 2021 r.”. Są to zajęcia - 4 godz. szkolenia dla mieszkańców Gminy Janów Lubelski: dzieci, młodzieży, dorosłych – w tym seniorów. Zakres: teoria, wiosłowanie łódź wiosłowa + kajak, rejs łodzią żaglową; wakacyjne zajęcia doskonalące; zliczenie czasów konkurencji wodnych i ustalenie tabeli wyników; spływ kajakowy i rejs żeglarski jako sprawdzian umiejętności - za najlepsze wyniki w szkoleniu.
Z uwagi na stan korona wirusa organizacja zajęć przebiega zgodnie z przepisami sanitarnymi. Na podstawie zaleceń PZŻ i wytycznych Klubu część teoretyczna zajęć (budowa sprzętu pływającego i ratunkowego, węzły, prawo drogi, kursy względem wiatru) prowadzona jest zdalnie poprzez dostęp do materiałów na stronie internetowej KŻ.
Przystępna formuła spowodowała, że kurs cieszy się sporą popularnością - od początku wakacji zorganizowano 12 załóg. Każda załoga to 2 – 4 osoby o zbliżonym wieku z kapitanem na czele; są też załogi rodzinne, np.: tata z 2 synami, mama z 2 córkami. Są 2 załogi kadrowe - to młodzi żeglarze za zgodą rodziców od kilku lat przechodzący w Klubie kolejne szkolenia oraz pomagający w zajęciach.
Część osób z tegorocznego naboru już ukończyła szkolenie i otrzymała certyfikat. Niektórzy uczęszczają na zajęcia doskonalące. Ambitni zgłaszają chęć nauki w kursie rozszerzonym 12 godz. (więcej żagli) a nawet zdobycia patentu żeglarz jachtowy.
Jest już ustalony termin spływu kajakowego i rejsu żeglarskiego, wobec tego zainteresowani i kadra dokładają starań w szkoleniu - co z pewnością przyda się w tej zewnętrznej praktyce.
Kurs jest realizacją zadania publicznego na rzecz Gminy Janów Lubelski p.n.: „Dofinansowanie organizacji imprez i działań o charakterze kulturalnym, turystycznym, integracyjnym, które mają na celu propagowanie idei trzeźwości oraz zdrowego stylu życia”.

Antoni Sydor
Komandor KŻ „ZEFIR”
w Janowie Lubelskim
foto: Krzysztof Zbiżek

 

 

26.VII.2021  Szkolenie Wodne dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP w Klubie Żeglarskim „ZEFIR” w Janowie Lubelskim – 2021r.

Na Przystani Klubu Żeglarskiego „ZEFIR” w Janowie Lubelskim trwa szkolenie żeglarskie wstępne „Wiatr i woda – pierwsze spotkanie” dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP z terenu Powiatu Janowskiego.
Tak jak w 2020 r., z uwagi na stan korona wirusa organizacja zajęć przebiega zgodnie z przepisami sanitarnymi, zaleceniami Polskiego Związku Żeglarskiego i wytycznymi Klubu – opublikowanymi na stronie internetowej KŻ „ZEFIR” JL.
Dobrze przyjęły się ubiegłoroczne zalecenia PZŻ zgodnie z którymi część teoretyczna zajęć (budowa sprzętu pływającego i ratunkowego, węzły, prawo drogi, kursy względem wiatru) prowadzona jest zdalnie poprzez dostęp do materiałów na stronie internetowej KŻ.
Natomiast część praktyczna prowadzona jest w mniejszych grupach na przyległych do Przystani pomostach i akwenie.
Po zaliczeniu umiejętności obsługi rzutki ratunkowej (rzut do koła ratunkowego) młodzi strażacy ruszają na wodę. Tam nabywają umiejętność wejścia do sprzętu (kajak, łódź wiosłowa) i wiosłowania: do przodu, do tyłu, skręty i zatrzymanie. Uczestniczą też w krótkim rejsie łodzią żaglową. Po zaliczeniach otrzymują certyfikaty – zaświadczenia ukończenia szkolenia.
Trwają też zajęcia doskonalące i pływanie na czas: kajak i łódź wiosłowa – jedynki oraz łódź wiosłowa –cała załoga pagajami.
Podsumowaniem – oczekiwanym przez wszystkich sprawdzianem umiejętności będzie spływ kajakowy rzeką Bukowa.
Natomiast z uwagi na stan korona wirusa już po raz drugi nie będzie tak popularnych kiedyś zawodów w sportach wodnych z elementami sportów pożarniczych.
W organizacji zajęć współpracują: Ochotnicza Straż Pożarna w Janowie Lubelskim, OSP z Gmin Powiatu Janowskiego, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Janowie Lubelskim, Klub Żeglarski „ZEFIR” w Janowie Lubelskim.
Zajęcia są realizowane w ramach projektu „Szkolenie wodne dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP z terenu Powiatu Janowskiego – 2021 r.” z dofinansowaniem Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim.
Dotychczas zajęcia ukończyły MDP OSP: Wierzchowiska I oraz Modliborzyce; trwają zajęcia MDP OSP Janów Lubelski; zapowiedziały przyjazd MDP OSP: Potok Wielki i Momoty Górne.
Organizatorzy zapraszają pozostałych zainteresowanych na zajęcia dla MDP OSP z terenu Powiatu Janowskiego.
Na foto: zajęcia MDP OSP Wierzchowiska I.
Antoni Sydor
Komandor KŻ „ZEFIR”
w Janowie Lubelskim
Foto: Jerzy Duda
 

 

6.VII.2021  Komunikat 4

23.VI.2021  Komunikat 3

08.VI.2021  Komunikat 2

02.VI.2021  Komunikat

 

 

25.I.2021  Komunikat Nr 1 / 2021

Szanowni żeglarze,
Dla posiadających patent żeglarz jachtowy i zainteresowanych dalszym szkoleniem – polecam:
1/ rejsy na s/y Roztocze – strona internetowa Lubelskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego – grafik rejsów na 2021 r.
2/ szkolenia w Jacht Klub Nisko: operator SRC i inne – strona internetowa JKN.

Komandor KŻ „ZEFIR” w Janowie Lubelskim
Antoni Sydor

 

Starsze wpisy w dziale ARCHIWUM