AUTOR TEKSTÓW: Komandor Klubu Antoni Sydor

 

 

26.11.2023 Omega w KŻ "ZEFIR" JL nad Zalewem Janowskim.
 

Informuję, że w listopadzie br. nasz Klub zakupił od Krośnieńskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego z siedzibą w Polańczyku łódź żaglową OMEGA.
W trudnych warunkach wczesnej i śnieżnej zimy, w dniu 26.11.2023 r. (N.) nowy nabytek z Polańczyka do Janowa Lubelskiego przywiozła dzielna ekipa: kol. Krzysztof, kol. Paweł (kierowca), kol. Marcin.
W imieniu Zarządu Klubu dziękuję Członkom i Sympatykom Klubu za starania o zakup, za pracę w transporcie ale też za wpłaty na zakup tej jednostki.
Nadmieniam, że w ten sposób Klub zrealizował wieloletnie zamierzenie o posiadaniu łodzi żaglowej do szkoleń na patent żeglarz jachtowy.
Antoni Sydor
Komandor Klubu Żeglarskiego „ZEFIR”
w Janowie Lubelskim.
foto: Krzysztof Zbiżek – 17.08.2023 r., Polańczyk.
foto: Paweł Fijałkowski – 26.11.2023 r. (dwa dni przed 50 cm śniegu), Polańczyk.

Dawid Kędra – 22.12.2023 r. (śniegi stopniały, teraz słoneczny pierwszy dzień zimy), Janów Lubelski.

 

 

26.09.2023 PROTOKÓŁ
 

Z IX Klubowych Regat Żeglarskich w Janowie Lubelskim,
które odbyły się 10 września 2023 roku
na zbiorniku wodnym "Zalew" w Janowie Lubelskim.

Plik do pobrania

 

18.09.2023 Regaty żeglarskie na zakończenie sezonu na Przystani KŻ "ZEFIR" JL nad Zalewem Janowskim.
 

W słoneczną i bardzo ciepłą niedzielę 10.09.2023 r. odbyły się regaty żeglarskie Klubu Żeglarskiego "ZEFIR" w Janowie Lubelskim. Zgodnie z zawiadomieniem, regaty odbyły się na wyznaczonym obszarze zbiornika wodnego Zalew a portem regat była Przystań KŻ "ZEFIR" JL.
Regaty to złożone działanie organizacyjne, więc już 2,5 godziny przed startem, od godz. 12.00 na Przystań przybywali członkowie Klubu i sympatycy.
Pod przywództwem Bosmana Przystaniowego zwodowali i otaklowali sprzęt pływający. Komisja Regatowa sprawdziła pomosty, łódź z silnikiem zaburtowym MACZEK dla Sędziów liniowych, rozmieściła oznakowanie trasy i wyznaczyła ochronę na kajaku z rzutką.
Ważną rolę rozpoczęła Grupa Kambuzowa, częstując herbatą i kawą z dodatkiem domowych ciast i ciasteczek.
Na odprawie Przewodniczący KR Kol. Krzysztof Zbiżek poinformował, że przyjęto zgłoszenia uczestnictwa a regaty odbywają się zgodnie z opublikowanym Zaproszeniem, Instrukcją i Przepisami PZŻ. Następnie wybrano załogi do poszczególnych 8 jednostek - łodzi żaglowych. Przy dość słabym, południowo - wschodnim wietrze o godz. 14.30 zawodnicy wypłynęli na akwen a po sygnałach dźwiękowych ruszyli na linię startu.
Ten moment, takie zgromadzenie żagli przy Pomoście a później na akwenie Zalewu był szczególny dla wszystkich janowskich żeglarzy i nieczęsto się tu zdarza. W tym czasie, słuchając żeglarskich shant, sprzed budynku Przystani pozostali obserwowali przebieg wyścigu i rozmawiali o minionym sezonie, w tym o wrześniowym rejsie na Mazury.
Zawodnicy dwukrotnie pokonali trasę o kształcie trapezu i przepłynęli linię mety, co oznaczało koniec wyścigu.
Pomimo zmęczenia, pod przywództwem Bosmana Przystaniowego wszyscy wykonali roztaklowanie i składowanie sprzętu.
Dopiero wtedy, na zbiórce nastąpiło zakończenie regat. Przewodniczy KR odczytał Protokół a następnie wspólnie z Komandorem Klubu pogratulowali zwycięzcom i wręczyli zawodnikom pamiątkowe dyplomy.
W ciepłym popołudniu, na pomoście przed budynkiem Przystani Grupa Kambuzowa poczęstowała kiełbaskami z grilla, co sprzyjało omawianiu wrażeń z regat. Rozmawiano też o planie jesiennych rejsów i uzgadniano termin posezonowego mycia sprzętu pływającego.
Organizatorzy dziękują Komisji Regatowej, Grupie Kambuzowej, zawodnikom oraz gościom za uczestnictwo w spotkaniu.
Załącznik: Protokół Komisji Regatowej - dostępny na stronie internetowej Klubu.
Antoni Sydor
Komandor
Klubu Żeglarskiego "ZEFIR"
w Janowie Lubelskim
Foto: Krzysztof Zbiżek, Damian Kędra

 

 

15.09.2023 Rejs szkoleniowy Klubu Żeglarskiego "ZEFIR" w Janowie Lubelskim - Mazury 2023 r.

Klub Żeglarski "ZEFIR" w Janowie Lubelskim prowadzi szkolenia wstępne i rozszerzone oraz przygotowujące do egzaminu na patent żeglarz jachtowy. Pozwala to później uczestnikom na udział w spływach kajakowych i rejsach. W sierpniu był rejs po Zalewie Zemborzyckim a we wrześniu na Jeziorach Mazurskich.
Warto nadmienić, że Mazury to budowana od stuleci naturalna sieć jezior połączona kanałami, razem tworzących trasy żeglugowe. Jeziora są usytuowane niekiedy na różnej wysokości nad poziomem morza, co w komunikacji wymaga tzw. śluzowania.
Tegoroczny rejs szkoleniowy dla kadry zaplanowano na obszarze południowym. Było to uzupełnienie rejsu z 2021 r. (obszar środkowy: port Ryn, Mikołajki, Giżycko) i z 2022 r. (obszar północny: port Piękna Góra, Giżycko, Węgorzewo, Mikołajki).
W przygotowaniach do tegorocznego rejsu wykorzystano poprzednie doświadczenia w opracowaniu programu szkolenia, doboru jachtu i wyszukaniu sponsorów.
W czasie wakacji wyczarterowano jacht kabinowy mieczowy z balastem dennym ANTILA 33 (taki jak w 2022 r.): długość / szerokość 9,99 m / 3,24, powierzchnia żagli: 49 m2 (grot + fok). Na dojazd i powrót wynajęto małego busa.
Na rejs zgłosiła się część załogi z 2021 - 2022 r.: Krzysztof, Jarosław, Dawid, Damian, Łukasz, Krzysztof, w br. uzupełniona o Zbigniewa i Gabriela. Wyznaczono kapitana - Członka Zarządu KŻ Krzysztofa Zbiżka i Zastępcę - Krzysztofa Kurasiewicza.
Do Przystani "U Faryja" w Rucianem - Nidzie załoga dojechała w poniedziałek 04.09.2023 r. Nastąpił odbiór i zapoznanie z jachtem, omówienie trasy, praw żeglugi, zasad bezpieczeństwa i programu szkolenia.
Nasi żeglarze w ciągu kolejnych dni pokonali trasę: Jezioro Nidzkie do Wyspy Maniak (skąd powrót), brzeg przy Leśniczówce Czaple, Ruciane - Nida, Jezioro Guzianka Wielka, Śluza Guzianka II, Jezioro Bełdany, Jezioro Mikołajskie, Port Miejski w Mikołajkach, Przesmyk Przeczka, wzdłuż północnego brzegu Jeziora Śniardwy, Okartowo, wzdłuż południowego brzegu Jeziora Śniardwy, przesmyk Przeczka, wschodnia część Jeziora Bełdany, Śluza Guzianka II, Jezioro Guzianka Wielka, Przystań docelowa "U Faryja" w Rucianem - Nidzie.
W czasie rejsu podziwiali miejscową przyrodę, zwiedzali porty i zabytki a na polach biwakowych organizowali grille i ogniska.
Większość trasy przepłynęli na żaglach, przy sprzyjających wiatrach. Były też odcinki na silniku, głównie w kanałach, w portach lub przy bezwietrznej pogodzie.
Zakończenie rejsu nastąpiło w sobotę, 09.09.2023 r.
Po sprawnym oddaniu jednostki wyruszyli busem w drogę powrotną. Po drodze ustalali propozycję rejsu 2024 r. a po kilku godzinach jazdy byli już w rodzinnym Janowie.
W czasie rozmów na regatach na Zalewie Janowskim, w niedzielę 10.09.2023 r., wspominali rozległe akweny Mazur i ciekawe wydarzenia z rejsu. Oceniono, że rejs pozwolił na praktyczny sprawdzian teorii, nabycie nowych umiejętności - tak potrzebnych w przekazywaniu wiedzy na zajęciach prowadzonych w naszym KŻ.
Zarząd Klubu dziękuje instytucjom, firmom oraz osobom fizycznym za wsparcie finansowe i logistyczne umożliwiające organizację rejsu.
Opis na podstawie relacji telefonicznych i zapisu z rejsu od Kapitana opracował -
Antoni Sydor
Komandor KŻ "ZEFIR" w Janowie Lubelskim
Foto: Krzysztof Zbiżek, Damian Kędra

 

05.09.2023 Powakacyjny spływ kajakowy rzeką Sanna z KŻ "ZEFIR" JL - wrzesień 2023 r.

Słonecznym przedpołudniem w piątek 01.09.2023 r. odbył się powakacyjny, krótki spływ kajakowy rzeką Sanna dla kadry Klubu Żeglarskiego "ZEFIR" w Janowie Lubelskim.
Szczelinowe wypływy Sanny z trzeciorzędowych wapieni znajdują się obecnie w położonych na Roztoczu Zachodnim Wierzchowiskach, kiedyś w Pasiece. Zasilana w kolejnych źródłach rzeczułka nabiera mocy zmierzając przez północno - zachodni skraj Kotliny Sandomierskiej do Wisły. Po drodze daje wodę licznym wioskom i miasteczkom leżącym na pradawnym szlaku konnym z Rusi Kijowskiej do Krakowa przez nadwiślański Zawichost. Dawała też energię licznym młynom, których pozostałości można jeszcze teraz zobaczyć a nadal zasila czystą wodą łańcuszkowe stawy rybne. Jej walorem jest wolna od uciążliwego przemysłu okolica, a tylko rozumność gospodarzy zapewnia jej czystość i urokliwość krajobrazu.
Do tej krainy o nieznanym nurcie klubowymi kajakami Aqua- solo wybrali się zaprawieni w zajęciach wodnych: Damian (szef spływu), Dawid , Julia, Cezary i Paweł (kierownik wyprawy - kierowca a prywatnie ojciec Julii i Cezarego) - wszyscy posiadacze patentów żeglarz jachtowy.
Rolą Pawła był dojazd do wybranego miejsca wodowania i odbiór grupy kajakowej z bezpiecznego brzegu, co nie było łatwe z uwagi na brak dostosowania rzeki do celów turystyki wodnej.
Z kolei Damian i grupa cały czas skupiali się na wyszukiwaniu możliwości spływu przez nurt z nieoczekiwanymi elementami zabudowy i zaroślami.
Wobec tego planowana trasa od Potoczka (Łysakowa) do Zaklikowa została przepłynięta tylko w części.
Osiągnięto natomiast pozostałe cele: wypróbowano sprzęt (usprawniona przyczepka), sprawdzono stan (wysokość) wody w rzece i czystość środowiska, wykorzystano sprawność organizacyjną, w tym umiejętność nawigacji, poznano kolejną rzekę, która jeszcze nie pokazała wszystkich swoich walorów a także zaplanowano kolejny spływ.
Warto też przytoczyć uzyskaną opinię z PGW Wody Polskie RZGW w Rzeszowie, administrującego Sanną: "pływanie kajakiem (rzeką) nie wymaga zezwolenia. W ramach powszechnego dostępu do wód można m. inn. uprawiać turystykę lub wypoczywać".
A więc, zapraszamy na kolejną wyprawę.
Antoni Sydor
Komandor
Klubu Żeglarskiego "ZEFIR"
w Janowie Lubelskim
Foto: Damian Kędra

 

01.09.2023 Zawiadomienie o regatach żeglarskich
 

w tym wyścigach na kajakach i łódkach wiosłowych,
które odbędą się 10 września 2023 roku
na zbiorniku wodnym "Zalew"
w Janowie Lubelskim.

1. Organizatorem regat żeglarskich oraz wyścigów na kajakach i łódkach wiosłowych jest Klubu Żeglarskiego "ZEFIR" w Janowie Lubelskim.
2. Regaty oraz wyścigi zostaną rozegrane na zbiorniku wodnym "Zalew"
w Janowie Lubelskim (załącznik graficzny jak niżej), w dniu 10 września 2023 r. Otwarcie regat oraz wyścigów nastąpi o godzinie 14 00.
3. Zgłaszanie do regat oraz wyścigów do godziny 14. Planowane rozpoczęcie regat oraz wyścigów o godzinie 14 15.
4. Portem regat oraz wyścigów będzie przystań Klubu Żeglarskiego "ZEFIR"
w Janowie Lubelskim ul. Turystyczna 1.
5. Regaty żeglarskie rozegrane zostaną w klasie Open oraz Mak. Punktacja będzie zgodna z przepisem A 4.1 (PRŻ) z uwzględnieniem wyrównania czasowego.
6. Regaty zostaną rozegrane w oparciu o zawiadomienie o regatach, instrukcję żeglugi oraz Przepisy Regatowe Żeglarstwa PZŻ.
7. Z instrukcją żeglugi należy się zapoznać i podpisać oświadczenie
o zapoznaniu się i akceptacji ustaleń w niej zawartych. Instrukcja żeglugi będzie dostępna po zgłoszeniu udziału w regatach na terenie przystani Klubu lub udostępniona e-mailem.
8. Udział w regatach oraz wyścigach jest darmowy. Zgłaszający się do regat oraz wyścigów zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez Organizatorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji
w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.
9. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach oraz wyścigach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów, nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, wynikającą z udziału w regatach.
10. Każdy uczestniczący w regatach powinien być ubezpieczony i posiadać ważne ubezpieczenie na czas regat. Niepełnoletni uczestnik musi posiadać ubezpieczenie i posiadać również zgodę rodziców.
11. Podczas regat oraz wyścigów każdy z uczestników musi na sobie mieć kamizelkę asekuracyjną a jeżeli nie posiada karty pływackiej kamizelkę ratunkową.
12. Zgłoszenia do regat oraz wyścigów można dokonać w siedzibie Klubu Żeglarskiego "ZEFIR" w Janowie Lubelskim przy ul. Turystycznej 1 u Komandora Klubu Antoniego Sydora poprzez wpis na listę uczestników regat lub
u Przewodniczącego Regat Krzysztofa Zbiżka tel, 667876682 do dnia 10 września 2023 roku do godziny 14 00.
13. Wyścigi rozgrywane będą na trasach przedstawionych (wraz z opisem znaków, ich kolejności oraz sposobem okrążania i mijania), na odprawie sterników. Wszystkie inne komunikaty umieszczone będą również na tablicy ogłoszeń.
14. Przewiduje się rozegranie w regatach 3 wyścigów z 1 okrążeniem w zależności od pogody i siły wiatru. Do końcowego wyniku będą brane wyniki ze wszystkich wyścigów.
15. Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu 1 wyścigu z 1 okrążeniem.
16. Start do 1 wyścigu planowany jest o godz. 14 30.
17. Wyniki zostaną ogłoszone po zakończeniu ostatniego wyścigu regat po przeliczeniu punktacji przez komisję regatową na terenie portu regat.
18. Wszyscy zawodnicy regat oraz wyścigów otrzymują pamiątkowe dyplomy.
19. Sposób przeprowadzenia regat oraz wyścigów uzależnia się od warunków pogodowych.
20. W przypadku złych warunków atmosferycznych uniemożliwiających rozegranie wyścigów, regaty zostaną anulowane lub przełożone na inny termin.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy
Przewodniczący Komandor
Komisji Regatowej Klubu Żeglarskiego "ZEFIR"
Krzysztof Zbiżek Antoni Sydor

 

 

 

23.08.2023 Kolejny sukces w KŻ "ZEFIR" JL - 8 patentów żeglarz jachtowy - 2023 r.

Końcówka wakacji to czas podsumowań szkoleń w Klubie Żeglarskim "ZEFIR" w Janowie Lubelskim. Był spływ kajakowy rzeką Bukowa, rejs żeglarski na Zalewie Zemborzyckim w Lublinie a teraz egzamin na patent żeglarza jachtowego na liczącym ponad 2 tys. ha powierzchni zbiorniku retencyjnym zwanym Jeziorem Solińskim w Bieszczadach.
Do znanej od kilku lat mariny przy kampingu Zjawa w Polańczyku pojechali przystępujący do egzaminu, kadra szkoląca i zainteresowani poznaniem tego akwenu; razem kilkanaście osób. Zamieszkali na wyczarterowanych jachtach.
Jak jest praktykowane od kilku lat większość przystępujących uczyła się od roku w Grupie Samokształcenia, ale intensywne zajęcia na Przystani Klubu nad Zalewem Janowskim rozpoczęli od początku wakacji 2023 r. Najpierw było wstępne szkolenie "Wiatr i woda - pierwsze spotkanie", później rozszerzone WiW, wreszcie zajęcia doskonalące, w tym znane już "ósemki" sztagowe i rufowe. Sprawdzianem nabytej wiedzy były testy kontrolne.
Nad Soliną "doszlifowali" wiedzę i umiejętności na wymaganym programem sprzęcie pływającym a w upalną niedzielę 20.08.2023 r. trudny egzamin zdało 8 osób. Nowymi żeglarzami zostali: Paweł, Julia, Cezary (córka i syn Pawła), Mariusz, Michał, Nikodem (syn Michała), Marcin i Marek.
Koordynatorem szkolenia i kierownikiem wyjazdu nad Jezioro Solińskie był Członek Zarządu Klubu - kol. Krzysztof Zbiżek.
Patenty w tym systemie szkolenia uzyskało dotychczas w KŻ "ZEFIR" JL: w 2019 r. - 6 osób, w 2020 r. - 3 osoby, w 2021 r. - 3 osoby, w 2022 r. - 2 osoby.
Warto dodać, że w Polsce patent żeglarski można uzyskać po ukończeniu 14 roku życia a uprawnia on do prowadzenia jachtów żaglowych (które mogą być wyposażone w pomocniczy napęd mechaniczny) po wodach śródlądowych; jachtów j. w. o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.
Organizatorzy gratulują nowym żeglarzom, dziękują kadrze, opiekunom i rodzinom za wszelką pomoc; szczególnie dziękują żeglarzom i znajomym znad Jeziora Solińskiego.
Zainteresowanych żeglarstwem już teraz zapraszamy do KŻ "ZEFIR" JL na szkolenia wstępne i rozszerzone WiW a zainteresowanych i wytrwałych do Grupy Samokształcenia na patent z. j.

Antoni Sydor - Komandor KŻ "ZEFIR" w Janowie Lubelskim
Foto: Krzysztof Zbiżek

 

17.08.2023 Rejs żeglarski na Zalewie Zemborzyckim w Lublinie. Sprawdzian umiejętności po szkoleniu w Klubie Żeglarskim "ZEFIR" w Janowie Lubelskim - sierpień 2023 r.

W drugiej części wakacji na Przystani Klubu Żeglarskiego "ZEFIR" nad Zalewem Janowskim trwa podsumowanie szkolenia wstępnego żeglarskiego "Wiatr i woda - pierwsze spotkanie - 2023 r." dla mieszkańców Gminy Janów Lubelski.
Jako sprawdzian umiejętności najpierw był spływ kajakowy rzeką Bukowa a teraz rejs żeglarski, na który wybrano Zalew Zemborzycki w Lublinie. Kierownikiem wyjazdu był Komandor KŻ "ZEFIR" Antoni Sydor a zajęciami na wodzie kierował Bosman Dawid Kędra.
Zalew Zemborzycki został zbudowany w 1974 r. jako zbiornik retencyjno - rekreacyjny na rzece Bystrzyca. Ma powierzchnię ok. 300 ha, a na brzegach ulokowaną infrastrukturę wypoczynku i rekreacji. Mieści się w granicach administracyjnych Lublina, na południe od centrum.
W słoneczny poranek 14.08.2023 r. (poniedziałek) dwoma samochodami wyjechali z Janowa: kadra KŻ i absolwenci szkolenia WiW. Jeden z samochodów holował przyczepkę z łodzią żaglową ASTRON a drugi - przyczepkę ze złożonym katamaranem a dodatkowo na dachowym bagażniku wiózł dwa kajaki Aquasolo.
Pojechano z Janowa nową S 19 a przed Lublinem, w Niedrzwicy zjechano na dawną DK 19, by później, przez Krężnicę Jarą dojechać do Zemborzyc.
Na miejscu, korzystając ze dostępnego slipu (specjalny zjazd) ekipa wykonała wodowanie sprzętu. Bazą był uzgodniony wcześniej teren i pomost UKS Żegluj, który specjalizuje się w szkoleniu i regatach dzieci na małych łodziach żaglowych klasy OPTYMIST o parametrach 2,36 m długości i 1,12 m szerokości.
W upalnej pogodzie ok. 35 o C, przy południowym wiaterku ok. 1 - 3 o B, zajęcia na wodzie przeprowadzili: Dawid, Damian, Gabriel, Paweł i Julia. W załogach ćwiczono: odejścia / podejścia do pomostu, zwroty, obsługę osprzętu, sterowanie pod nadzorem. Zamiennie pływano kajakami. Z akwenu patrzono na przystanie z jachtami czekającymi na silniejszy wiatr oraz na niektóre obiekty sportów wodnych i wypoczynku pamiętające czasy budowy zbiornika.
Spacerowano poznając najbliższe otoczenie ze ścieżką rowerową, zwracając uwagę na przykładne zachowanie rowerzystów, na co być może miały wpływ oznakowane patrole Policji samochodowej i rowerowej.
Na przyległym terenie UKS Żegluj obejrzano hangary i pomieszczenia biurowo - socjalne. Zwrócono uwagę na praktyczne sposoby składowania kadłubów łodzi, masztów z żaglami i sterów. Obserwowano doskonale zorganizowane taklowanie i wodowanie z klubowego slipu całej flotylli Optymistów i łodzi trenera.
W rozmowach z kadrą UKS wymieniono doświadczenia działalności organizacji pozarządowych NGO. Usłyszano o specyfice UKS, jakim jest szkolenie dzieci i młodzieży oraz ciągłe uczestnictwo w regatach miejscowych i na odległych nieraz akwenach.
Późnym popołudniem roztaklowano i załadowano sprzęt na przyczepki. Zmęczeni i pełni wrażeń Janowscy żeglarze ruszyli w drogę powrotną, na Przystań nad Zalewem Janowskim.
Nad Zalew Zemborzycki warto pojechać a przynajmniej wstąpić na spacer jadąc do (czy z) Lublina. Oprócz S 19 można tam też dotrzeć ciekawymi krajobrazowo trasami Roztocza Zachodniego i Wyżyny Lubelskiej: przez Godziszów, Batorz, Bychawę i Żabią Wolę lub przez Szastarkę, Sulów (z biegiem Bystrzycy), Zakrzówek, Strzyżewice, Piotrowice i Osmolice.
Kurs i rejs był realizacją zadania publicznego na rzecz Gminy Janów Lubelski p.n.:
"Dofinansowanie organizacji imprez i działań o charakterze kulturalnym, turystycznym, integracyjnym, które mają na celu propagowanie idei trzeźwości oraz zdrowego stylu życia w społeczności lokalnej".

Antoni Sydor
Komandor KŻ "ZEFIR"
w Janowie Lubelskim
foto: Damian Kędra

 

 

15.08.2023 Spływ kajakowy rzeką Bukowa. Sprawdzian umiejętności po szkoleniu w Klubie Żeglarskim "ZEFIR" JL - sierpień 2023 r.

Spływ kajakowy rzeką Bukowa był dynamicznym sprawdzianem nabytych umiejętności, ale też integracją wielu załóg po wakacyjnym szkoleniu "Wiatr i woda - pierwsze spotkanie - 2023 r." w Klubie Żeglarskim "ZEFIR" w Janowie Lubelskim.
Tegoroczna wyprawa na trasie Nalepy - Łążek odbyła się w chmurny i chłodny czwartek 10.08.2023 r.
Komandorem spływu był Andrzej Surtel z Zarządu KŻ a Zastępcą Krzysztof Kurasiewicz z OSP w Janowie Lubelskim.
Kadra dokładała starań by manewrowanie w nurcie wśród zakoli, mielizn, kamieni i pni zwalonych drzew odbyło się sprawnie i bezkolizyjnie. Dla zapewnienia bezpieczeństwa najmłodszych, w dwuosobowych kajakach z dziećmi płynęli rodzice lub wyznaczeni opiekunowie.
Sporą grupę stanowili członkowie Klubu Aktywnych Ruchowo "Rekreo - Styl" w Janowie Lubelskim, którzy po powrocie, na Przystani Klubu nad Zalewem Janowskim opowiedzieli o ciekawej trasie i konieczności przygotowania kondycyjnego do takiej wyprawy.
Warto podkreślić, że istotnym walorem wyprawy była pierwotna przyroda rozległych Lasów Janowskich i przeświadczenie uczestników o właściwej gospodarce leśnej w znajdujących się tam Parkach Krajobrazowych, Rezerwatach i Obszarach Natura 2000.
Spływ był realizacją zadania publicznego na rzecz Gminy Janów Lubelski p.n.: "Dofinansowanie organizacji imprez i działań o charakterze kulturalnym, turystycznym, integracyjnym, które mają na celu propagowanie idei trzeźwości oraz zdrowego stylu życia w społeczności lokalnej".

Antoni Sydor
Komandor KŻ "ZEFIR"
w Janowie Lubelskim
foto: Zuzanna Skoczyńska

 

 

24.07.2023 Szkolenie Wodne dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP w Klubie Żeglarskim "ZEFIR" w Janowie Lubelskim - 2023 r

Na Przystani Klubu Żeglarskiego "ZEFIR" w Janowie Lubelskim od początku wakacji trwa szkolenie żeglarskie wstępne "Wiatr i woda - pierwsze spotkanie" dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP z terenu Powiatu Janowskiego.
Najpierw jest pogadanka "wstęp do żeglarstwa", szkolenie praktyczne wiązania węzłów, zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa wodnego, naukę wiosłowania łodzią wiosłową i kajakiem oraz rejs łodzią żaglową.
Jak zwykle dynamiczna młodzież OSP najbardziej zainteresowana jest częścią praktyczną prowadzoną na przyległych do Przystani pomostach i akwenie. Chętnie przyswaja sobie umiejętności obsługi rzutki ratunkowej (rzut do koła ratunkowego), bezpieczny sposób wejścia do sprzętu (kajak, łódź wiosłowa) i wiosłowania: do przodu, do tyłu, skręty i zatrzymanie. W krótkim rejsie łodzią żaglową poznają tą formę rekreacji i sportu. Po zaliczeniach otrzymują certyfikaty - zaświadczenia ukończenia szkolenia. Już po emocjach egzaminu, w zależności od ilości czasu, organizowane są zajęcia doskonalące i pływanie na czas: kajaki - jedynki i łódź wiosłowa - jedynki.
Podsumowaniem oraz integracją poszczególnych MDP i kadry będzie spływ kajakowy rzeką Bukowa.
Dotychczas zajęcia ukończyły MDP OSP: Janów Lubelski i Modliborzyce. Zapowiedziały uczestnictwo MDP OSP: Stojeszyn i Wierzchowiska.
W organizacji zajęć współpracują: Ochotnicza Straż Pożarna w Janowie Lubelskim, OSP z Gmin Powiatu Janowskiego, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Janowie Lubelskim, Klub Żeglarski "ZEFIR" w Janowie Lubelskim.
Zajęcia są realizowane w ramach projektu "Szkolenie wodne dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP z terenu Powiatu Janowskiego - 2023 r." z dofinansowaniem Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim.
Na foto: jak zwykle aktywna MDP OSP Modliborzyce.
Antoni Sydor
Komandor KŻ "ZEFIR"
w Janowie Lubelskim
Foto: Paweł Firosz - OSP Modliborzyce

 

21.07.2023 "Od supełka do żagielka - 2023" - kurs żeglarski przedwstępny dla mieszkańców Gminy Janów Lubelski. Wakacyjne zajęcia na Przystani KŻ "ZEFIR" nad Zalewem Janowskim.
 

Kurs żeglarski przedwstępny 4 godz. "Od supełka do żagielka - 2023" dla mieszkańców Gminy Janów Lubelski jest nowym zadaniem realizowanym od br. na Przystani Klubu Żeglarskiego "ZEFIR" nad Zalewem Janowskim.
Są to oczekiwane od kilku lat zajęcia szkolenia dla małych (7 - 9 lat) dzieci, także z rodzicami, dziadkami lub opiekunami a także ze starszym rodzeństwem.
Najpierw w formie pogadanki jest "wstęp do żeglarstwa", również w postaci rysunków/ plansz i zajęcia praktyczne z węzłów. Później wiosłowanie na pomoście a następnie z kadrą (małe wiosła) na łodzi wiosłowej i kajaku oraz rejs łodzią żaglową z kadrą. Uzupełnieniem są gry, zabawy i konkursy o tematyce żeglarskiej. Na koniec następuje zaliczenie i wręczenie certyfikatów.
Małe dzieci z uwagą poznają program szkolenia. W grupie / załodze wzajemnie sobie pomagają, chętnie przystępują do kolejnych zadań. Postępami sprawiają radość troskliwym opiekunom.
Warto podkreślić, że celem głównym zadania jest podniesienie sprawności fizycznej uczestników oraz zainteresowanie sportem i rekreacją. Organizatorzy liczą na wzbudzenie zainteresowania mieszkańców Gminy Janów Lubelski żeglarstwem i sportami wodnymi, co spowoduje powstanie potrzeby uprawiania tej dyscypliny.
Kurs jest realizacją zadania publicznego na rzecz Gminy Janów Lubelski p.n.:
"Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania problemom alkoholowym jako element programów psychoprofilaktycznych, tj. pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży."
Teraz popatrzmy na foto z zajęć, gdzie kapitanami załóg byli: dziadek Marek, mama Ewelina i babcia Elżbieta.

Antoni Sydor
Komandor KŻ "ZEFIR"
w Janowie Lubelskim
foto: Joanna Sydor, Zuzanna Skoczyńska

 

20.07.2023 "Wiatr i woda - pierwsze spotkanie - 2023" - kurs żeglarski wstępny dla mieszkańców Gminy Janów Lubelski. Wakacyjne zajęcia na Przystani KŻ "ZEFIR" nad Zalewem Janowskim.
 

Na Przystani Klubu Żeglarskiego "ZEFIR" nad Zalewem Janowskim trwa kurs żeglarski wstępny 4 godz. "Wiatr i woda - pierwsze spotkanie - 2023 r." dla mieszkańców Gminy Janów Lubelski.
Znany już w Janowie program kursu obejmuje: pogadankę "wstęp do żeglarstwa", szkolenie praktyczne wiązania węzłów, zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa wodnego, naukę wiosłowania łodzią wiosłową i kajakiem oraz rejs łodzią żaglową.
Kursanci najbardziej zainteresowani są częścią praktyczną prowadzoną na przyległych do Przystani pomostach i akwenie. Chętnie przyswajają sobie umiejętności obsługi rzutki ratunkowej (rzut do koła ratunkowego), bezpieczny sposób wejścia do sprzętu (kajak, łódź wiosłowa) oraz wiosłowania: do przodu, do tyłu, skręty i zatrzymanie. Aktywnie uczestniczą też w krótkim rejsie łodzią żaglową.
Planujący uczestnictwo w zajęciach rozszerzonych 12 godz. WiW chętnie poznają zasady prawa drogi na wodzie i kursy względem wiatru.
Po zaliczeniu zdobytej wiedzy i umiejętności praktycznych są wręczane certyfikaty a dla chętnych jest możliwość zajęć doskonalących.
W sierpniu będzie spływ kajakowy i rejs żeglarski za najlepsze wyniki w szkoleniu.
Jak zwykle na zajęciach są osoby indywidualne ale najczęściej to grupy koleżeńskie i rodzinne z których tworzone są załogi.
Warto podkreślić, że celem głównym zadania jest podniesienie sprawności fizycznej uczestników oraz zainteresowanie sportem i rekreacją. Organizatorzy liczą na wzbudzenie zainteresowania mieszkańców Gminy Janów Lubelski żeglarstwem i sportami wodnymi, co spowoduje powstanie potrzeby uprawiania tej dyscypliny.
Kurs jest realizacją zadania publicznego na rzecz Gminy Janów Lubelski p.n.: "Dofinansowanie organizacji imprez i działań o charakterze kulturalnym, turystycznym, integracyjnym, które mają na celu propagowanie idei trzeźwości oraz zdrowego stylu życia w społeczności lokalnej".
Teraz popatrzmy na foto z zajęć grupy z Klubu Aktywnych Ruchowo "Rekreo - Styl" w Janowie Lubelskim w słoneczny wtorek 18.07.2023 r.

Antoni Sydor
Komandor KŻ "ZEFIR"
w Janowie Lubelskim
foto: Zuzanna Skoczyńska

 

 

14.07.2023 Grupa windsurfingowa KŻ "ZEFIR" JL na szkoleniu w Krynicy Morskiej, czerwiec - lipiec 2023 r.
 

Na początku wakacji (25.06.- 01.07.2023 r.) Grupa windsurfingowa Klubu Żeglarskiego "ZEFIR" w Janowie Lubelskim uczestniczyła w szkoleniu doskonalącym w Krynicy Morskiej - na Zalewie Wiślanym.
Nasza Grupa to żeglarze jachtowi Damian i Łukasz, którzy pływają na deskach od 2015 r. i byli na szkoleniu na Zalewie Nielisz w 2018 r. oraz Cezary i Julia pływający na deskach od 2022 r. Kierownikiem wyszkolenia w grupie był Damian a opiekunami całości - Pan Paweł i Pani Monika.
Program 7 - dniowy (po 2 godz. dziennie) w Szkole Windsurfingu Windsport Pana Jacka Kołodyńskiego obejmował: sprawdzenie umiejętności uczestników, podział na grupy i praktykę na sprzęcie z dostosowywaniem rodzaju deski i wielkości żagla do zdobywanych umiejętności.
Na miejscu nasi uczestnicy mieli dobre warunki zamieszkania, wyżywienia i pogodowe. W szkoleniu wiatry były od słabych na początku, do silniejszych - ok. 5 o w skali Beauforta w połowie kursu. Pozwoliło to na zapoznanie się ze sprzętem i akwenem a później na mobilizację w celu wykonania bardziej wymagających manewrów.
Pod okiem instruktorów z Windsport sprawnie wykonali początkowe zadania i późniejsze, trudne elementy szkolenia. Osiągnęli pozytywne oceny instruktorów a na koniec otrzymali certyfikaty ukończenia szkolenia.
Wrócili zadowoleni a swe umiejętności zaprezentowali po powrocie na Zalewie Janowskim w wietrzną niedzielę 02.07.2023 r.
Klub zamierza rozwijać tą wymagającą dyscyplinę, do której już teraz zaprasza zainteresowanych.
Warto nadmienić, że Krynica Morska jest znaną miejscowością turystyczną, usytuowaną na Mierzei Wiślanej między Zatoką Gdańską a Zalewem Wiślanym. Powstała jako miejsce postoju na trakcie pocztowo - handlowym z Gdańska do Królewca, osada rybacka a później miejscowość wypoczynkowa dla mieszkańców Elbląga dopływających tu statkami pasażerskimi przez Zalew Wiślany.

Antoni Sydor
Komandor
Klubu Żeglarskiego
"ZEFIR"
w Janowie Lubelskim
foto: Monika Fijałkowska, Damian Kędra

 

24.06.2023 Delegacja KŻ "ZEFIR" JL jako obserwatorzy szkolenia żeglarskiego na Zalewie Zemborzyckim w Lublinie - czerwiec 2023 r.
 

W upalną niedzielę 04.06.2023 r., w drodze na Sejmik Lubelskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, delegacja Klubu Żeglarskiego "ZEFIR" w Janowie Lubelskim obserwowała zajęcia szkoleniowe na Przystani Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego "Żegluj' nad Zalewem Zemborzyckim.
UKS "Żegluj" specjalizuje się w szkoleniu i regatach dzieci na małych łodziach żaglowych klasy OPTYMIST o parametrach 2,36 m długości i 1,12 m szerokości.
Na miejscu nasza delegacja (kol. Antoni, kol. Krzysztof, kol. Dawid) obejrzała drogę dojazdową, obiekty kubaturowe, plac składowo - manewrowy, pomosty, akwen manewrowy oraz doskonale zorganizowane taklowanie i wodowanie całej flotylli Optymistów i łodzi trenera.
W rozmowach z kadrą UKS uzyskano praktyczne informacje o zaletach tych łódeczek w procesie szkolenia żeglarskiego oraz wskazówki o możliwościach zakupu i remontach sprzętu, w tym przyczepy transportowej. Uzgodniono wstępny zakres współpracy.
Warto powtórzyć, że Zalew Zemborzycki został zbudowany w 1974 r. jako zbiornik retencyjno - rekreacyjny na rzece Bystrzyca. Ma powierzchnię ok. 300 ha, a na brzegach ulokowaną infrastrukturę wypoczynku i rekreacji. Mieści się w granicach administracyjnych Lublina, na południe od centrum.
Najszybciej można dojechać z Janowa nową S 19 lub dawną DK 19 przez Kraśnik i Krężnicę Jarą (ok. 60 km). Można tam też dotrzeć ciekawymi krajobrazowo trasami Roztocza Zachodniego i Wyżyny Lubelskiej: przez Godziszów, Batorz, Bychawę i Żabią Wolę lub przez Szastarkę, Sulów (z biegiem Bystrzycy), Zakrzówek, Strzyżewice, Piotrowice i Osmolice.
P.s. W UKS "Żegluj" byliśmy już w niedzielę 15.09.2019 r. - relacja + foto na stronie internetowej KŻ "ZEFIR" JL.
Komandor
Klubu Żeglarskiego "ZEFIR"
w Janowie Lubelskim
Foto: Krzysztof Zbiżek

 

23.06.2023 Przedwakacyjny spływ kajakowy rzeką Bukowa z KŻ "ZEFIR" JL - czerwiec 2023 r.

Ciepłym wieczorem po upalnej (ok.+25 oC) środzie 21.06.2023 r. odbył się przedwakacyjny, krótki spływ kajakowy rzeką Bukowa dla kadry Klubu Żeglarskiego "ZEFIR" w Janowie Lubelskim. Klubowymi kajakami Aqua- solo zaprawieni w zajęciach wodnych Damian, Jarosław i Łukasz sprawnie pokonali trasę Nalepy - Łążek Garncarski.
Pojechali wypróbować sprzęt (przyczepka, kajaki, liny), sprawdzić stan (wysokość) wody w rzece i czystość środowiska a także zaplanować tegoroczne sprawdziany dla uczestników szkoleń w KŻ.
Trzeba wspomnieć, że od kilku lat na tej dzikiej, leśnej rzece KŻ prowadzi spływy będące podsumowaniem szkoleń "Wiatr i woda - pierwsze spotkanie" organizowanych na Przystani nad Zalewem Janowskim.
Jak się spodziewano, sprzęt dopisał a warunki na rzece były bardzo dobre.
Teraz zapraszamy do Przystani nad Zalewem Janowskim.
Antoni Sydor
Komandor
Klubu Żeglarskiego "ZEFIR"
w Janowie Lubelskim
Foto: Damian Kędra, Anna Placha

 

19.06.2023 Protokół z regat.
 

 

15.06.2023 ZAWIADOMIENIE o:
 

o regatach żeglarskich
oraz wyścigach na kajakach i łódkach wiosłowych,
które odbędą się 18 czerwca 2023 roku
na zbiorniku wodnym "Zalew"
w Janowie Lubelskim.


1. Organizatorem regat żeglarskich oraz wyścigów na kajakach i łódkach wiosłowych jest Klubu Żeglarskiego "ZEFIR" w Janowie Lubelskim.
2. Regaty oraz wyścigi zostaną rozegrane na zbiorniku wodnym "Zalew" w Janowie Lubelskim (załącznik graficzny jak niżej), w dniu 18 czerwca 2023 r. Otwarcie regat oraz wyścigów nastąpi o godzinie 14 00.
3. Zgłaszanie do regat oraz wyścigów do godziny 14. Planowane rozpoczęcie regat oraz wyścigów o godzinie 14 15.
4. Portem regat oraz wyścigów będzie przystań Klubu Żeglarskiego "ZEFIR" w Janowie Lubelskim ul. Turystyczna 1.
5. Regaty żeglarskie rozegrane zostaną w klasie Open oraz Mak. Punktacja będzie zgodna z przepisem A 4.1 (PRŻ) z uwzględnieniem wyrównania czasowego.
6. Regaty zostaną rozegrane w oparciu o zawiadomienie o regatach, instrukcję żeglugi oraz Przepisy Regatowe Żeglarstwa PZŻ.
7. Z instrukcją żeglugi należy się zapoznać i podpisać oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji ustaleń w niej zawartych. Instrukcja żeglugi będzie dostępna po zgłoszeniu udziału w regatach na terenie przystani Klubu lub udostępniona e-mailem.
8. Udział w regatach oraz wyścigach jest darmowy. Zgłaszający się do regat oraz wyścigów zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez Organizatorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.
9. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach oraz wyścigach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów, nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, wynikającą z udziału w regatach.
10. Każdy uczestniczący w regatach powinien być ubezpieczony i posiadać ważne ubezpieczenie na czas regat. Niepełnoletni uczestnik musi posiadać ubezpieczenie i posiadać również zgodę rodziców.
11. Podczas regat oraz wyścigów każdy z uczestników musi na sobie mieć kamizelkę asekuracyjną a jeżeli nie posiada karty pływackiej kamizelkę ratunkową.
12. Zgłoszenia do regat oraz wyścigów można dokonać w siedzibie Klubu Żeglarskiego "ZEFIR" w Janowie Lubelskim przy ul. Turystycznej 1 u Komandora Klubu Antoniego Sydora poprzez wpis na listę uczestników regat lub
u Przewodniczącego Regat Krzysztofa Zbiżka tel, 667876682 do dnia 2023-06-18 do godziny 14 00.
13. Wyścigi rozgrywane będą na trasach przedstawionych (wraz z opisem znaków, ich kolejności oraz sposobem okrążania i mijania), na odprawie sterników. Wszystkie inne komunikaty umieszczone będą również na tablicy ogłoszeń.
14. Przewiduje się rozegranie w regatach 3 wyścigów z 1 okrążeniem w zależności od pogody i siły wiatru. Do końcowego wyniku będą brane wyniki ze wszystkich wyścigów.
15. Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu 1 wyścigu z 1 okrążeniem.
16. Start do 1 wyścigu planowany jest o godz. 14 30.
17. Wyniki zostaną ogłoszone po zakończeniu ostatniego wyścigu regat po przeliczeniu punktacji przez komisję regatową na terenie portu regat.
18. Wszyscy zawodnicy regat oraz wyścigów otrzymują pamiątkowe dyplomy.
19. Sposób przeprowadzenia regat oraz wyścigów uzależnia się od warunków pogodowych.
20. W przypadku złych warunków atmosferycznych uniemożliwiających rozegranie wyścigów, regaty zostaną anulowane lub przełożone na inny termin.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy
Przewodniczący Komandor
Komisji Regatowej Klubu Żeglarskiego "ZEFIR"
Krzysztof Zbiżek

 

09.06.2023 Przystań KŻ "ZEFIR" JL nad Zalewem Janowskim. Przed sezonem: maj - początek czerwca 2023 r.
 

Pod koniec wiosny 2023 r. rozpoczął się remont flagowej jednostki Klubu, łodzi żaglowej ASTRON. Najważniejsze prace to wymiana zużytych wzmocnień pokładu dolnego. Pod koniec maja, już po ustąpieniu nocnych przymrozków, grupa robocza pod kierownictwem sympatyka Klubu - Pana Gabriela rozpoczęła laminowanie naprawionych profili i powierzchni.
Pozostały sprzęt pływający i ratowniczy też czekają drobne remonty i naprawy.
Trwają też intensywne prace nad naborem zadań i beneficjentów oraz pozyskaniem środków finansowych i przygotowaniem zakupów - dla realizacji planów oraz utrzymania Przystani i Klubu.
A w czasie wolnym od pracy na Przystani czasem spotyka się grupka chętnych, by sprawdzić żagle na wietrze. W niedzielę 28 maja próbowano zdolności manewrowych nowej jednostki - katamaranu, którego armatorem jest sympatyk Klubu - Pan Paweł.
A więc, zapraszamy do prac bosmańskich i pierwszych tego roku halsów na wodzie.
Antoni Sydor
Komandor KŻ "ZEFIR"
w Janowie Lubelskim
Foto: Paweł Fijałkowski

 

 

 

 

04.04.2023 Przystań KŻ "ZEFIR" JL nad Zalewem Janowskim. Przed sezonem 2023 r.
 

Opis.
W 2015 r. KŻ "ZEFIR"" w Janowie Lubelskim zawarł umowę odpłatną najmu lokalu Przystani od Zalew Sp. z o.o. w Janowie lubelskim - teraz Zoom Natury Sp. z o.o. w Janowie Lubelskim, działające w imieniu Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.
Od objęcia Nowej Przystani trwają Klubowe prace adaptacyjne i dostosowawcze. Zgromadzono wyposażenie: regały, stół warsztatowy, wsporniki na maszty, wieszaki, ławki, wózki podłodziowe.
Planuje się zakup wciągarki sprzętu pływającego.
Z UM prowadzone są rozmowy o budowie slipu do wodowania sprzętu, dobudowanie zadaszenia (okapu) do budynku Przystani, utwardzenie podłoża skarpy dla przyczepki podłodziowej - dla wyjazdu / zjazdu sprzętu do jezdni powyżej Przystani, utwardzenie podłoża i ustawienie ławek na zboczu pomiędzy budynkiem Przystani a Hotelem Duo,
Z UM prowadzone są rozmowy o dostosowaniu Przystani - dostępności komunikacyjnej dla osób niepełnosprawnych: budowa zjazdu po skarpie z poziomu jezdni do pomostów dla wózków inwalidzkich i rowerów, dobudowanie kilku stopni zejść z wysokich pomostów do sprzętu pływającego na wodzie, uruchomienie toalety dla niepełnosprawnych.
W sezonie 2021 r.:
Po dewastacjach kratek kominów wentylacyjnych, parapetu, opon odbojowych, bojki cumowniczej, sprzętu pływającego w 2021 r. zwrócono się do Burmistrza o ogrodzenie Przystani i o monitoring a do Komendanta Policji o zwiększenie patroli.
Po sezonie 2022 r.:
UM nie przyjął propozycji nadbudowy obiektu Przystani a w celu likwidacji przecieków stropodachu jesienią 2022 r. wykonał remont - pokrycie tarasu warstwą papy.
Przed sezonem 2023 r.:
1/ Prowadzone są przygotowania do remontu sprzętu oraz wyposażenia.
2/ W niedzielę 19.03.2023 r. Załoga OKONIE (kol. Jarosław, kol. Dawid, kol. Damian, kol. Łukasz) kontynuowała poszukiwania zaginionej jesienią 2022 r. bojki cumowniczej - jak dotychczas bezskutecznie. Na akwenie sprawdzono też klubowy silnik spalinowy YAMAHA 2 KM i łódź żaglową BOMI.
Antoni Sydor
Komandor KŻ "ZEFIR"
w Janowie Lubelskim
Foto: Dawid Kędra.

 

07.02.2023 Zimowe wspomnienie. Reprezentacja KŻ "ZEFIR" JL na "Regatach dla wytrwałych" na Jeziorze Solińskim - jesień 2022 r.
 

Klub Żeglarski "ZEFIR" w Janowie Lubelskim stale zwiększa swą aktywność na akwenach zewnętrznych.
Jest to możliwe dzięki posiadaniu Przystani nad Zalewem Janowskim, programów szkolenia i odpowiedniej kadry. To wszystko przyciąga zainteresowanych wychowaniem młodego pokolenia, rozwojem kultury fizycznej i zdrowym stylem życia.
Osiągnięcie swoich celów a zwłaszcza efekty w postaci patentów żeglarskich skłaniają adeptów do próbowania sił na rejsach i w regatach.
Teraz, w środku zimy zachęcamy do obejrzenia foto z "Regat dla wytrwałych" w Polańczyku w słoneczną sobotę 15.10.2022 r. na akwenie Jeziora Solińskiego, których organizatorem był Krośnieński Okręgowy Związek Żeglarski.
Uczestnikami byli: jako Kapitan - kol. Krzysztof - doświadczony żeglarz i organizator rejsów oraz jako Załoga - kol. Gabriel - absolwent szkoleń WiW w KŻ "ZEFIR" JL, który w 2022 r. uzyskał patent żeglarza jachtowego.
W regatach, w klasach T-1, T-2, T-3, OPEN startowało łącznie 20 jachtów. Regaty odbyły się na trasie: zatoka KOZŻ - Biała Flota - powrót do portu wyjścia; dla jachtów T-3 dodatkowa pętla wokół Wyspy Małej (Zająca).
Załoga z naszego KŻ startująca w klasie T2 na jachcie Antila 24 BRATANEK zajęła 5 miejsce (na 9 wszystkich załóg).
Tak dzień regat wspomniał teraz kol. Krzysztof:
"Tym razem tytuł nieadekwatny do realiów dnia 15 października 2022 r. w którym regaty się odbyły. Pogodny słoneczny dzień, temperatura 20 stopni C, wiatr 4 - 8 m/sek. Pozwalający wykazanie się sternikom swoimi umiejętnościami a jachtom sprawnością i wytrymowaniem. Żeglowanie tym przyjemniejsze, że w pełni zawitała kolorowa jesień."
Natomiast niedzielę 16.10.2022 r nasi wytrwali przeznaczyli na żeglowanie rodzinne kol. Gabriela.
Załodze regat i uczestnikom rejsu gratulujemy wytrwałości w realizacji pasji żeglowania, tym razem z bonusem barw jesieni okolic Jeziora Solińskiego.

Opis na podstawie relacji kol. Krzysztofa i kol. Gabriela opracował -
Antoni Sydor
Komandor Klubu Żeglarskiego "ZEFIR" w Janowie Lubelskim

Foto: Krzysztof Zbiżek - część I regaty, część II rodzinne żeglowanie.
Scan: Gabriel Piwiński - DYPLOM

 

 

24.10.2022 Regaty żeglarskie na zakończenie sezonu na Przystani KŻ "ZEFIR" JL nad Zalewem Janowskim - 25.09.2022 r.
 

Pod koniec września, w niedzielę 25.09.2022 r. na Przystani Klubu Żeglarskiego "ZEFIR" w Janowie Lubelskim nad Zalewem Janowskim odbyły się regaty żeglarskie na zakończenie sezonu 2022 r.
Regaty były zaplanowane na pierwszą niedzielę września, jednak zajęty na zawody wędkarskie cały zbiornik wodny Zalew, później deszczowa pogoda zniweczyły te zamiary.
W dniu regat pogoda też nie zachwycała: słabiutki wiaterek a przy tym całkowite zachmurzenie.
Regaty w końcu odbyły się - na wyznaczonym obszarze zbiornika wodnego Zalew a portem regat była Przystań KŻ "ZEFIR" JL.
Komisja Regatowa, zaprawieni w takich działaniach uczestnicy a zwłaszcza goście nie zawiedli.
Najpierw wszyscy sprawnie przygotowali pomosty (zanieczyszczone przez kaczki) i sprzęt, oznakowali akwen a o wyznaczonej porze zawodnicy ruszyli na linię startu.
Gdy zawodnicy wypłynęli na akwen i długo nie wracali, na Przystani w przerwach między seriami żeglarskich shant toczyły się rozmowy o minionym sezonie i planach na kolejne wakacje na Przystani nad Zalewem Janowskim.
Natomiast gdy zawodnicy pokonywali linię mety, warto było posłuchać rodziców dumnych z umiejętności i sukcesów swoich pociech ale też z uznaniem wyrażających się o pracy kadry Klubu.
Regaty przeprowadzone zostały zgodnie z opublikowanym Zaproszeniem, Instrukcją i Przepisami PZŻ. Wyniki - w załączonym Protokole Komisji Regatowej.
Po uprzątnięciu trasy i przeniesieniu sprzętu do hangaru odbyło się zakończenie regat. Przewodniczy Komisji Regatowej Kol. Krzysztof Zbiżek odczytał Protokół KR, pogratulował zwycięzcom a następnie wręczył zawodnikom puchary, pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe.
Organizatorzy dziękują Komisji Regatowej, zawodnikom oraz gościom za uczestnictwo w spotkaniu.
Wszyscy dziękują: Janowskiemu Ośrodkowi Kultury za nagłośnienie, sponsorom za nagrody a Grupie Kambuzowej za nieustanne serwowanie gorącej herbaty, aromatycznej kawy oraz pysznych ciast i ciasteczek.
Załącznik: Protokół Komisji Regatowej.

Do spotkań na Przystani w kolejnym sezonie zaprasza -
Antoni Sydor - Komandor
Klubu Żeglarskiego "ZEFIR"
w Janowie Lubelskim

Protokół
Foto: Ewa Kędra, Damian Kędra

 

03.10.2022 Członkowie KŻ "ZEFIR" JL na powakacyjnych regatach żeglarskich na Jeziorze Solińskim - 24.09.2022 r.
 

Wczesnym rankiem w sobotę 24.09.2022 r. na Jeziorze Solińskim odbyły się powakacyjne regaty żeglarskie, w zaproszeniu określone jako XIV Regaty "Żagle o Świcie". Organizatorem regat był Rzeszowski Podkarpacki Związek Żeglarski.
Całość spotkania, od nocnych zapisów w piątek 23.09.2022 r. w godz. 19.30 - 21.00, poprzez start "o świcie" w sobotę 24.09.2022 r. godz. 5.00 i same regaty - przebiegała w iście zjawiskowej atmosferze. Uroku i tajemniczości dodawały kolejno światełka na omasztowaniu i takielunku żeglujących w nocy jachtów i księżyc nad jeziorem, później poświata poranku i kłębiące się nad wodą mgły, wreszcie jachty zmierzające w słoneczny ranek do mety na otwartej przestrzeni wody okolonej Bieszczadzkimi wzgórzami.
Kierownikiem wyjazdu z KŻ "ZEFIR" JL i kapitanem załogi był kol. Krzysztof Zbiżek; w skład załogi wchodzili jeszcze: Gabriel, Jarosław, Damian, Dawid. Załoga popłynęła na jachcie kabinowym Antila 24: długość 7,20 m; szerokość 2,78 m; powierzchnia żagli 27 m2.
W regatach udział wzięło 28 jednostek w klasach T3, T2, T1 i Open. Załoga KŻ w klasie T2 zajęła 9 miejsce. Trasa regat to: start pomost na Wyspie Energetyka - okrążenie boi przy Zaporze - opłynięcie Wyspy Skalistej - ominięcie lewą burtą Wyspy Zajęczej - powrót na miejsce startu - meta pomost na Wyspie Energetyka.
Czas ukończenia przez załogę KŻ ok. godz. 11.00; godz. 17.00 rozdanie nagród w Ośrodku na Wyspie Energetyka.
Należy dodać, że wg przepisów regatowych do klasy T należą produkowane seryjnie jednokadłubowe jachty żaglowe z kabiną, zaprojektowane i zbudowane dla potrzeb turystyki.
Oprócz sportowego charakteru powakacyjnych regat, wyjazd nad Jezioro Solińskie miał jak zwykle wymiar szkoleniowy, turystyczny oraz integracyjny. Otóż w składzie doświadczonej załogi był Gabriel, tegoroczny absolwent szkolenia "Wiatr i Woda" w KŻ "ZEFIR" JL nad Zalewem Janowskim a później szkolenia i pomyślnie zdanego egzaminu na patent żeglarz jachtowy nad Jeziorem Solińskim.
Niech droga Gabriela będzie zachętą dla myślących o bezpiecznym, rozważnym pływaniu pod żaglami oraz dla chcących poznawać nowe, dalekie akweny.

- na podstawie relacji i foto uczestnika regat, Damiana Kędry - opisał
Antoni Sydor - Komandor
Klubu Żeglarskiego "ZEFIR" w Janowie Lubelskim
Foto: Damian Kędra

 

 

23.09.2022 Zawiadomienie o regatach żeglarskich
 

oraz wyścigach na kajakach i łódkach wiosłowych,
które odbędą się 25 września 2022 roku
na zbiorniku wodnym "Zalew"
w Janowie Lubelskim
.

1. Organizatorem regat żeglarskich oraz wyścigów na kajakach i łódkach wiosłowych jest Klub Żeglarski "ZEFIR" w Janowie Lubelskim.
2. Regaty oraz wyścigi zostaną rozegrane na zbiorniku wodnym "Zalew" w Janowie Lubelskim (załącznik graficzny jak niżej), w dniu 25 września 2022 r. Otwarcie regat oraz wyścigów nastąpi o godzinie 14 00.
3. Zgłaszanie do regat oraz wyścigów do godziny 14. Planowane rozpoczęcie regat oraz wyścigów o godzinie 14 15.
4. Portem regat oraz wyścigów będzie przystań Klubu Żeglarskiego "ZEFIR" w Janowie Lubelskim ul. Turystyczna 1.
5. Regaty żeglarskie rozegrane zostaną w klasie Open oraz Mak. Punktacja będzie zgodna z przepisem A 4.1 (PRŻ) z uwzględnieniem wyrównania czasowego.
6. Regaty zostaną rozegrane w oparciu o zawiadomienie o regatach, instrukcję żeglugi oraz Przepisy Regatowe Żeglarstwa PZŻ.
7. Z instrukcją żeglugi należy się zapoznać i podpisać oświadczenie
o zapoznaniu się i akceptacji ustaleń w niej zawartych. Instrukcja żeglugi będzie dostępna po zgłoszeniu udziału w regatach na terenie przystani Klubu.
8. Udział w regatach oraz wyścigach jest darmowy. Zgłaszający się do regat oraz wyścigów zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez Organizatorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.
9. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach oraz wyścigach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów, nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, wynikającą z udziału w regatach.
10. Każdy uczestniczący w regatach powinien być ubezpieczony i posiadać ważne ubezpieczenie na czas regat. Niepełnoletni uczestnik musi posiadać ubezpieczenie i posiadać również zgodę rodziców.
11. Podczas regat oraz wyścigów każdy z uczestników musi na sobie mieć kamizelkę asekuracyjną a jeżeli nie posiada karty pływackiej kamizelkę ratunkową.
12. Zgłoszenia do regat oraz wyścigów można dokonać w siedzibie Klubu Żeglarskiego "ZEFIR" w Janowie Lubelskim przy ul. Turystycznej 1 u Komandora Klubu Antoniego Sydora poprzez wpis na listę uczestników regat lub
u Przewodniczącego Regat Krzysztofa Zbiżka tel, 667876682 do dnia 2022-09-25 do godziny 14 00.
13. Wyścigi rozgrywane będą na trasach przedstawionych (wraz z opisem znaków, ich kolejności oraz sposobem okrążania i mijania), na odprawie sterników. Wszystkie inne komunikaty umieszczone będą również na tablicy ogłoszeń.
14. Przewiduje się rozegranie w regatach 3 wyścigów z 1 okrążeniem w zależności od pogody i siły wiatru. Do końcowego wyniku będą brane wyniki ze wszystkich wyścigów.
15. Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu 1 wyścigu z 1 okrążeniem.
16. Start do 1 wyścigu planowany jest o godz. 14 30.
17. Wyniki zostaną ogłoszone po zakończeniu ostatniego wyścigu regat po przeliczeniu punktacji przez komisję regatową na terenie portu regat.
18. Wszyscy zawodnicy regat oraz wyścigów otrzymują pamiątkowe dyplomy.
19. Sposób przeprowadzenia regat oraz wyścigów uzależnia się od warunków pogodowych.
20. W przypadku złych warunków atmosferycznych uniemożliwiających rozegranie wyścigów, regaty zostaną anulowane lub przełożone na inny termin.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy
Przewodniczący Komandor
Komisji Regatowej Klubu Żeglarskiego "ZEFIR"
Krzysztof Zbiżek Antoni Sydor

 

 


 

 

12.09.2022 Kolejny rejs szkoleniowy Klubu Żeglarskiego "ZEFIR" w Janowie Lubelskim - Mazury 2022 r.
 

Efekty systematycznego szkolenia w Klubie Żeglarskim "ZEFIR" w Janowie Lubelskim są widoczne w postaci coraz liczniejszych wyjazdów na okoliczne akweny, w wakacje było to Jezioro Tarnobrzeskie (podsumowanie szkolenia wstępnego) i Jezioro Solińskie (szkolenie i egzamin na patent żeglarz jachtowy). Natomiast na początku września żeglarze z KŻ "ZEFIR" JL pojawili się na Mazurskim szlaku (szkolenie dla kadry).
Pomysł kolejnego rejsu na Mazury powstał się jesienią 2021 r. Ustalono założenia na 2022 r.: trasa na północ od Giżycka z kilkoma odcinkami uzupełniającymi, kanały, większa jednostka dla liczniejszej załogi, nowoczesny ster kołowy. Skupiono się na poszukiwaniu sponsorów rejsu, omawiano program szkolenia, kompletowano załogę.
Jeszcze przed wakacjami wyczarterowano na czas 03 - 09.09.2022 r. jacht kabinowy mieczowy z balastem dennym ANTILA 33: długość / szerokość 9,99 m / 3,24, powierzchnia żagli: 40 m2 (grot + fok). Wynajęto również busa na dojazdy.
Na rejs zgłosiła się cała załoga z 2021 r.: Krzysztof, Jarosław, Dawid, Damian, Łukasz, Krzysztof, w br. uzupełniona o Łukasza i Marcina. Wyznaczono kapitana - Członka Zarządu KŻ Krzysztofa Zbiżka i Zastępcę - Krzysztofa Kurasiewicza.
Na Mazury, do położonego w pobliżu Giżycka i Jeziora Niegocin ośrodka w miejscowości Piękna Góra załoga dojechała w słoneczną sobotę 03.09.2022 r. Nastąpił odbiór jachtu, zaokrętowanie, posiłek i wreszcie pierwsza noc na jednostce. Już następnego dnia, zgodnie z zasadami rejsów i programem szkolenia, całość załogi podzielono na wachty, rozpoczęto prowadzenie dziennika pokładowego a "nowicjuszowi" Marcinowi przydzielono opiekuna - Jarosława. Dzięki dobrej organizacji sprawnie wyruszyli na zaplanowane akweny.
W ciągu kolejnych dni pokonali trasę: Piękna Góra, Sztynort, Węgorzewo, Wyspa na Jeziorze Jagodne, Mikołajki, Piękna Góra. Łącznie przepłynęli ok. 200 km, z czego większość na żaglach, przy sprzyjających wiatrach. Były też odcinki na silniku, głównie w kanałach, w portach, pod liniami energetycznymi i pod mostami lub przy bezwietrznej pogodzie. Był też element archaicznego holowania jachtu liną przez załogę "na burłaka" w kanale, jako szkolenie na wypadek braku napędu silnikiem.
Warto nadmienić, że Mazury to znakomicie zaprojektowana i budowana od stuleci sieć jezior połączona kanałami, razem tworzących trasy żeglugowe. Jeziora są usytuowane niekiedy na różnej wysokości nad poziomem morza, co w komunikacji wymaga tzw. śluzowania.
Trzeba zwrócić uwagę, że infrastruktura, w tym drogi wodne na Mazurach są stale modernizowane, budowane są nowoczesne mariny, jest dbałość o ekologię - co przyciąga rzesze turystów, w tym żeglarzy. Są też relikty, czekające na swoją dziejową kolej, jak np. niedokończony Kanał Mazurski, w zamyśle z XIX wieku mający połączyć Mazury z Bałtykiem.
Trzeba stanowczo podkreślić, że prowadzenie jachtów wymaga od załogi znajomości prawa drogi, umiejętności manewrowych oraz stałej obserwacji znaków żeglugowych. Dlatego też do wyczarterowania jachtu niezbędne są umiejętności ale i formalne uprawnienia w postaci stosownego patentu.
Zakończenie rejsu nastąpiło chmurnym rankiem w piątek, 09.09.2022 r. Po sprawnym oddaniu jednostki i pożegnaniach z personelem ośrodka wyruszyli busem w drogę powrotną, by po kilku godzinach jazdy być już w rodzinnym Janowie.
Rejs pozwolił na praktyczny sprawdzian teorii, nabycie nowych umiejętności - tak potrzebnych w przekazywaniu wiedzy na zajęciach prowadzonych w naszym KŻ. Był odskocznią od codzienności, ale też poletkiem integracji i nauki współdziałania nie zawsze dobrze znających się dotychczas żeglarzy.
Zarząd Klubu dziękuje instytucjom, firmom oraz osobom fizycznym za wsparcie finansowe i logistyczne umożliwiające organizację rejsu.
Opis na podstawie kilku relacji telefonicznych z rejsu od Kapitana i własnych wspomnień z rejsu 1984 r. (na stronie KŻ "ZEFIR" JL) opracował -
Antoni Sydor - Komandor
KŻ "ZEFIR" w Janowie Lubelskim                                           
Foto: Damian Kędra

 

01.09.2022 Sprzątanie rzeki Bukowej w ramach kampanii społecznej "wody to nie śmietnik" - koniec wakacji 2022 r.
 

W dniu 31.08.2022 r., w ramach kampanii społecznej "Wody to nie śmietnik" członkowie i sympatycy Klubu Żeglarskiego "ZEFIR" w Janowie Lubelskim oraz Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim wykonali sprzątanie rzeki Bukowa na trasie Łążek Garncarski - Kuziory. Kierownikiem wyjazdu był Krzysztof Kurasiewicz, Prezes OSP w Janowie Lubelskim.
Należy wspomnieć, że Bukowa to leśna rzeka a na odcinku przy S 19 stanowi granicę Województw: Lubelskiego i Podkarpackiego.
W czasie pracy usunięto zalegające w nurcie rzeki i otoczeniu liczne odpady, w tym zużyte opakowania oraz opony. Poza wymiarem rzeczowym, działanie miało element wychowawczy dla młodzieży uprawiającej sporty wodne.
Kajaki niezbędne do poruszania się po rzece udostępnił Pan Artur Skiba z firmy Bagienne Bractwo Obserwatorów Terenowych Grażyna Skiba w Janowie Lubelskim, skąd od kilku lat KŻ "ZEFIR" JL wypożycza kajaki na spływy po Bukowej, między innymi dla MDP z terenu Powiatu Janowskiego.
Sprzątanie zostało przeprowadzone w uzgodnieniu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
Organizatory otrzymali list od Dyrektora PGW WP RZGW w Rzeszowie, Pani Anny Sowa, która napisała między innymi:
"doceniamy podjętą przez Państwa niezwykle cenna inicjatywę sprzątania rzeki Bukowej na trasie Łążek Garncarski - Kuziory. Z pewnością przyczyni się ona do poprawy czystości wody oraz linii brzegowej, a tym samym wpłynie na polepszenie stanu środowiska naturalnego".
Warto nadmienić, że od kilku lat corocznie w marcu, w naszym Janowie obchodzone są Światowe Dni Wody a organizatorem jest Koło Terenowe PTTK "Ziemia Janowska", które współpracuje w tym zakresie z PGW WP RZGW w Rzeszowie, Biblioteką Pedagogiczną w Janowie Lubelskim, Publiczną Szkołą Podstawową w Janowie Lubelskim i KŻ "ZEFIR" JL.
Organizatorzy dziękują uczestnikom za społeczne zaangażowanie i pracę na rzecz ochrony środowiska Ziemi Janowskiej.
Antoni Sydor - Komandor
Klubu Żeglarskiego "ZEFIR"
w Janowie Lubelskim
Foto: Dawid Kędra

 

29.08.2022 Kolejny sukces w KŻ „ZEFIR” JL – 2 patenty żeglarz jachtowy – 2022 r

W drugiej połowie wakacji 2022 r. nad Jeziorem Solińskim, w marinie przy kampingu Zjawa w Polańczyku, 2 osoby z KŻ „ZEFIR” JL odbyły kilkudniowe szkolenie doskonalące i zdały trudny egzamin na patent żeglarza jachtowego. Nowymi żeglarzami zostali: Gabriel i Dawid – ojciec i syn.

Zanim do tego doszło, szkolenie w Grupie Samokształcenia KŻ rozpoczęło się zimą 2021 / 2022 r. a uczestniczyło w nim ok. 10 osób. Najpierw było zapoznanie z programem szkolenia, dostępną literaturą i materiałami na stronie internetowej KŻ. Od początku wakacji rozpoczęły się intensywne zajęcia teoretyczne i praktyczne na Przystani Klubu nad Zalewem Janowskim w ramach szkolenia „Wiatr i woda – pierwsze spotkanie” wstępnego. Następnie były zajęcia WiW szkolenia rozszerzonego, wreszcie zajęcia doskonalące, w tym znane już „ósemki” sztagowe i rufowe. Sprawdzianem nabytej wiedzy były testy kontrolne.

„Zielone wzgórza nad Soliną”, całe flotylle jachtów na wodzie i na postoju w marinach, liczne kempingi, wreszcie atmosfera podgórskiego kurortu przyciągnęła w br. liczne grono klubowiczów towarzyszących przystępującym do elitarnego sprawdzianu.

Ostatecznie w upalną środę 17.08.2022 r. egzamin zdały 2 wymienione osoby. Pozostali członkowie Grupy Samokształcenia chcą jeszcze trochę przygotować się praktycznie w Janowie, odbyć kolejne testy; kilka osób czeka na osiągnięcie wymaganego wieku 14 lat przez swoje dzieci. Oni deklarują podejście do egzaminu w przyszłym lub kolejnych sezonach.

W szkoleniu aktywnie pomagali członkowie Załogi „Okonie” – którzy patenty żeglarz jachtowy uzyskali w 2019 r., po 5 latach pływania w KŻ.

Koordynatorem szkolenia i kierownikiem wyjazdu nad Jezioro Solińskie był Członek Zarządu Klubu - kol. Krzysztof Zbiżek.

Warto wspomnieć, że patenty w tym systemie szkolenia uzyskało dotychczas w KŻ: w 2019 r. – 6 osób, w 2020 r. – 3 osoby, w 2021 r. – 3 osoby.

Warto dodać, że patent żeglarski można uzyskać po ukończeniu 14 roku życia a uprawnia on do prowadzenia jachtów żaglowych (które mogą być wyposażone w pomocniczy napęd mechaniczny) po wodach śródlądowych; jachtów j.w. o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

Organizatorzy gratulują nowym żeglarzom, dziękują też kadrze, opiekunom i rodzinom za wszelką pomoc; szczególnie dziękują żeglarzom i znajomym znad Jeziora Solińskiego.

Zainteresowanych żeglarstwem już teraz zapraszamy do KŻ „ZEFIR” JL na szkolenia wstępne i rozszerzone WiW a wytrwałych do Grupy Samokształcenia na patent z.j.Antoni Sydor – Komandor KŻ „ZEFIR” w Janowie Lubelskim

Foto: Julia Fijałkowska, Paweł Fijałkowski, Michał Dola
t.

 

22.08.2022 Rejs żeglarski na Jeziorze Tarnobrzeskim. Sprawdzian umiejętności po szkoleniu w Klubie Żeglarskim "ZEFIR" w Janowie Lubelskim - sierpień 2022 r.
 

Kończą się wakacje, kończą się też zajęcia szkolenia wstępnego żeglarskiego "Wiatr i woda - pierwsze spotkanie - 2022 r." dla mieszkańców Gminy Janów Lubelski na Przystani Klubu Żeglarskiego "ZEFIR" nad Zalewem Janowskim.
Po kursie WiW (bezpieczeństwo, nauka wiosłowania i pływanie żaglówką po Zalewie Janowskim) był spływ kajakowy rzeką Bukowa. Teraz był też podsumowujący rejs żeglarski, na który wybrano nowy, mało u nas znany zbiornik - Jezioro Tarnobrzeskie (dawniej Zalew Machowski).
Warto nadmienić, że zbiornik o powierzchni ok. 450 ha i głębokości ok.42 m wybudowano w latach 1994 - 2009 poprzez zalanie wodą z pobliskiej Wisły nieczynnego wyrobiska górniczego (siarka). Czynione w kolejnych latach nakłady na turystykę i rekreację są przykładem udanej rewitalizacji terenów poprzemysłowych o znacznym rozmiarze.
Kierownikiem wyjazdu na rejs był Członek Zarządu KŻ "ZEFIR" kol. Krzysztof Zbiżek.
W słoneczny ranek 10.08.2022 r. (środa) dwoma samochodami wyjechali z Janowa: kadra KŻ i absolwenci szkolenia WiW. Jeden z samochodów holował przyczepkę z łodzią żaglową ASTRON a na dachowym bagażniku wiózł dwa małe kajaki Aquasolo.
Skierowano się na południe a na początku Lasów Janowskich wjechano na nową trasę S 19, ale w dalszej podróży korzystano też z dawnej DK 19. Za rzeką San skręcono na obwodnicę Niska i Stalowej Woli a stamtąd już łatwo dojechano do Tarnobrzega - stolicy dawnego województwa (1975 - 1998 r.), w którym ulokowany był też nasz Janów. Jezioro znajduje się przy Wisłostradzie w kierunku na Połaniec, ale w dojeździe można ominąć Centrum, wcześniej kierując się na podmiejski Miechocin.
Na miejscu, na uzgodnionym wcześniej, zamkniętym terenie Jacht Klubu Kotwica, cała ekipa wykonała slipowanie (wodowanie) sprzętu.
W sprzyjających warunkach pogodowych (słońce, stabilny zachodni wiatr ok. 4 - 5 o B) zajęcia na wodzie przeprowadzili członkowie Załogi "Okonie": Dawid, Damian i Jarosław. W podzielonych załogach ćwiczono: odejścia / podejścia do pomostu, zwroty, obsługę osprzętu, sterowanie pod nadzorem. Szczególnie do zajęć przykładało się 2 uczestników, bowiem już niedługo czekał ich egzamin na patent żeglarz jachtowy. Zamiennie pływano kajakami i spacerowano, poznając najbliższe piaszczyste plaże i nowoczesne obiekty infrastruktury, rozmawiając z innymi żeglarzami. Godna polecenia jest dostępna marina, doskonały piasek na plażach, czysta woda w jeziorze i ochrona ratowników.
Warto dodać, że w strategii dawnego województwa Ziemia Janowska była zapisana jako teren nieskażonej przyrody a w związku z tym jako miejsce turystyki i wypoczynku. Stąd ówczesne wspomaganie rozwoju, czego przykładem była pomoc Okręgowego Związku Żeglarskiego w Tarnobrzegu w powstaniu naszego KŻ.
Były też niezrealizowane zamierzenia, jak na przykład plan rozbudowy powierzchni Zalewu i lokalizacji ośrodka przygotowań olimpijskich - kajaki.
Zauważalnym efektem byli natomiast liczni wczasowicze i turyści z północy obecnego Podkarpacia.
Nad Jezioro Tarnobrzeskie warto pojechać "na żagle" a przynajmniej wstąpić na spacer jadąc trasą do Krakowa, do często odwiedzanych przez Janowiaków "wód": Buska - Zdroju i Solca - Zdroju czy też do przynoszącej ukojenie Pustelni Złotego Lasu w Pokamedulskim Zespole Klasztornym w Rytwianach.
Kurs i rejs był realizacją zadania publicznego na rzecz Gminy Janów Lubelski p.n.: "Dofinansowanie organizacji imprez i działań o charakterze kulturalnym, turystycznym, integracyjnym, które mają na celu propagowanie idei trzeźwości oraz zdrowego stylu życia w społeczności lokalnej".
P.s.
Uczestnikowi rejsu, mojemu Koledze Wiesławowi dziękuję za wspomnienia, opowieści o Tarnobrzegu i ciekawe foto.
Antoni Sydor
Komandor KŻ "ZEFIR"
w Janowie Lubelskim
foto: Damian Kędra, Wiesław Guła (Tarnobrzeg)
 

16.08.2022 Spływ kajakowy rzeką Bukowa. Sprawdzian umiejętności po szkoleniu w Klubie Żeglarskim "ZEFIR" JL - sierpień 2022 r.
 

Spływ kajakowy rzeką Bukowa był sprawdzianem nabytych umiejętności ale też integracją wielu załóg po wakacyjnym szkoleniu "Wiatr i woda - pierwsze spotkanie - 2022 r." w Klubie Żeglarskim "ZEFIR" w Janowie Lubelskim.
Wyprawa na trasie Łążek - Kuziory odbyła się w słoneczny wtorek 09.08.2022 r. Komandorem spływu był Krzysztof Kurasiewicz z prężnej OSP w Janowie Lubelskim a Zastępcą Andrzej Surtel z Zarządu KŻ. W opiece wspomagali ich Członkowie Załogi Okonie. Sporą grupę stanowili rodzice płynący ze swoimi dziećmi w dwuosobowych kajakach. Taka organizacja spływu z dużą ilością kadry gwarantowała bezpieczeństwo początkujących i młodych uczestników na tej leśnej, dzikiej rzece.
Wiosłujący musieli skupiać się na ciągłym manewrowaniu wśród zakoli, mielizn, kamieni i pni zwalonych drzew. Za to pokonanie odcinka przyniosło nobilitację wśród pasjonatów kajakarstwa pływających po innych rzekach, choćby po Roztoczańskim Wieprzu.
Istotnym walorem wyprawy była pierwotna przyroda Lasów Janowskich z wydzielonymi Parkami Krajobrazowymi, Rezerwatami i Obszarami Natura 2000.

Kurs jest realizacją zadania publicznego na rzecz Gminy Janów Lubelski p.n.: "Dofinansowanie organizacji imprez i działań o charakterze kulturalnym, turystycznym, integracyjnym, które mają na celu propagowanie idei trzeźwości oraz zdrowego stylu życia w społeczności lokalnej".

Antoni Sydor
Komandor KŻ "ZEFIR"
w Janowie Lubelskim
foto: Damian Kędra, Krzysztof Kurasiewicz

 

08.08.2022 Wakacyjne zajęcia KAR "Rekreo - Styl" JL na Przystani KŻ "ZEFIR" JL nad Zalewem Janowskim - sierpień 2022 r.
 

W bardzo popularnym w Janowie szkoleniu "Wiatr i woda - pierwsze spotkanie - 2022 r.", na Przystani Klubu Żeglarskiego "ZEFIR" nad Zalewem Janowskim biorą udział także członkowie Klubu Aktywnych Ruchowo "Rekreo - Styl" w Janowie Lubelskim. Są dwie załogi, łącznie 10 osób.
Szkolenie 4 godz. wg programu KŻ obejmuje: wstęp do żeglarstwa, elementy bezpieczeństwa wodnego, wiosłowanie łodzią wiosłową i kajakiem, krótki rejs łodzią żaglową.
Na zajęciach są osoby po raz kolejny uczęszczające na takie zajęcia a teraz doskonalące umiejętności, ale są i takie dla których jest to faktycznie "pierwsze spotkanie" z wodą - po której się pływa. Dla zachęty i pokonania stresu nowicjuszy bardzo pomocny jest przykład już doświadczonych kolegów i koleżanek.
Po szkoleniu większość pływa już samodzielnie. W czasie kolejnych spotkań doskonalą umiejętności i opowiadają o wodnych wyprawach w których uczestniczyli: spływie kajakowym rzeką Wieprz czy rejsie jachtem żaglowym po Jeziorze Solińskim.
Wprawdzie połowa wakacji już minęła ale zachęceni własną sprawnością niektórzy planują kolejne wyjazdy na ciekawe akweny ….

Kurs jest realizacją zadania publicznego na rzecz Gminy Janów Lubelski p.n.: "Dofinansowanie organizacji imprez i działań o charakterze kulturalnym, turystycznym, integracyjnym, które mają na celu propagowanie idei trzeźwości oraz zdrowego stylu życia w społeczności lokalnej".

Antoni Sydor
Komandor KŻ "ZEFIR"
w Janowie Lubelskim
foto: Władysława Ciupak, Damian Kędra (łódź żaglowa WOJTEK)

 

25.07.2022 "Wiatr i woda - pierwsze spotkanie - 2022" - kurs żeglarski wstępny dla mieszkańców Gminy Janów Lubelski. Wakacyjne zajęcia na Przystani KŻ "ZEFIR" nad Zalewem Janowskim.
 

Na Przystani Klubu Żeglarskiego "ZEFIR" nad Zalewem Janowskim trwa kurs żeglarski wstępny "Wiatr i woda - pierwsze spotkanie - 2022 r.". Są to zajęcia - 4 godz. szkolenia dla mieszkańców Gminy Janów Lubelski: dzieci, młodzieży, dorosłych - w tym seniorów. Krótki kurs obejmuje wiele tematów: teoria, elementy bezpieczeństwa wodnego, wiosłowanie łodzią wiosłową + kajakiem, rejs łodzią żaglową. Tu sposobem na realizację programu w tak krótkim czasie jest element samokształcenia - zapoznanie się z materiałami do części teoretycznej dostępnymi na stronie internetowej KŻ: budową sprzętu pływającego i ratunkowego oraz węzłami. Po zaliczeniu wiedzy i umiejętności praktycznych oraz wręczeniu certyfikatów są prowadzone wakacyjne zajęcia doskonalące.
W sierpniu będzie spływ kajakowy i rejs żeglarski za najlepsze wyniki w szkoleniu - wobec czego zainteresowani i kadra dokładają starań w szkoleniu.
Na zajęciach są osoby indywidualne ale najczęściej to grupki koleżeńskie i rodzinne: mama z córką lub ojciec z synem, dziadek lub babcia w wnukami. Tworzone są złogi, w których lepiej przyswajana jest wiedza i lepiej wykonywane są prace bosmańskie oraz przystaniowe.
Duża waga przykładana jest do praktycznej umiejętności stosowania osobistych środków bezpieczeństwa: kamizelek ratunkowych i asekuracyjnych. Zalecane jest posiadanie Kart Pływackich, jakie po zdaniu stosownego egzaminu można uzyskać w Krytej Pływalni OTYLIA w Janowskim MOSiR.
Część osób z tegorocznego naboru już ukończyła szkolenie i otrzymała certyfikaty. Było to w pierwszym tygodniu wakacji, przy wręcz upalnej (ok. 30 o C) pogodzie i ciepłym, wschodnim wietrze. Kolejne grupy pływały, przy północno - zachodnim, zimnym wietrze. Później były upały, nocna burza i znowu jest gorąco.
Pływając w różnych warunkach pogodowych młodzi adepci żeglarstwa uczą się korzystania z odnawialnych sił natury i szacunku człowieka do otaczającej przyrody.
Kurs jest realizacją zadania publicznego na rzecz Gminy Janów Lubelski p.n.: "Dofinansowanie organizacji imprez i działań o charakterze kulturalnym, turystycznym, integracyjnym, które mają na celu propagowanie idei trzeźwości oraz zdrowego stylu życia w społeczności lokalnej".
Na foto: dziecięca załoga gdzie rodzicami - opiekunami byli Joanna Sydor i Kamil Golec.
Antoni Sydor
Komandor KŻ "ZEFIR"
w Janowie Lubelskim
foto: Joanna Sydor, Damian Kędra (łódź żaglowa WOJTEK)

17.07.2022 Szkolenie Wodne dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP w Klubie Żeglarskim "ZEFIR" w Janowie Lubelskim - 2022r.
 

Na Przystani Klubu Żeglarskiego "ZEFIR" w Janowie Lubelskim od początku wakacji trwa szkolenie żeglarskie wstępne "Wiatr i woda - pierwsze spotkanie" dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP z terenu Powiatu Janowskiego.
Część teoretyczna zajęć: budowa sprzętu pływającego i ratunkowego, wiązanie węzłów, prawo drogi, kursy względem wiatru - prowadzona jest zdalnie poprzez dostęp do materiałów na stronie internetowej KŻ.
Najbardziej interesująca młodzież część praktyczna prowadzona jest w mniejszych grupach na przyległych do Przystani pomostach i akwenie. Chętnie przyswajają sobie umiejętności obsługi rzutki ratunkowej (rzut do koła ratunkowego), bezpieczny sposób wejścia do sprzętu (kajak, łódź wiosłowa) i wiosłowania: do przodu, do tyłu, skręty i zatrzymanie. Uczestniczą też w krótkim rejsie łodzią żaglową. Po zaliczeniach otrzymują certyfikaty - zaświadczenia ukończenia szkolenia. Już po emocjach egzaminu, w zależności od ilości czasu, organizowane są zajęcia doskonalące i pływanie na czas: kajaki - jedynki i łódź wiosłowa - jedynki.
Podsumowaniem oraz integracją poszczególnych MDP i kadry będzie spływ kajakowy rzeką Bukowa.
Dotychczas zajęcia ukończyły MDP OSP: Modliborzyce i Stojeszyn. Zapowiedziały uczestnictwo MDP OSP: Janów Lubelski, Wierzchowiska i Potok Wielki.
Spotkania na Przystani są poznawcze również dla kadry szkolącej, która poprzez rozmowy z uczestnikami i obserwację ich zachowań przyswaja sobie bogactwo wielokulturowej przeszłości Ziemi Janowskiej.
W organizacji zajęć współpracują: Ochotnicza Straż Pożarna w Janowie Lubelskim, OSP z Gmin Powiatu Janowskiego, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Janowie Lubelskim, Klub Żeglarski "ZEFIR" w Janowie Lubelskim.
Zajęcia są realizowane w ramach projektu "Szkolenie wodne dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP z terenu Powiatu Janowskiego - 2022 r." z dofinansowaniem Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim.

Antoni Sydor
Komandor KŻ "ZEFIR"
w Janowie Lubelskim
Foto: nadesłane przez: Paweł Firosz OSP Modliborzyce

 

 

15.07.2022 Wakacje 2022 r. na Przystani KŻ "ZEFIR" JL nad Zalewem Janowskim.

 

Wakacje 2022 r. na Przystani KŻ "ZEFIR" JL nad Zalewem Janowskim.
W Klubie Żeglarskim "ZEFIR" w Janowie Lubelskim, na Przystani nad Zalewem Janowskim członkowie i sympatycy pływają indywidualnie ale najwięcej zajęć odbywa się w różnych grupach i załogach.
Szkolenie rozszerzone "Wiatr i woda - pierwsze spotkanie".
Od 2016 r. prowadzone są kursy 12 godz. "Wiatr i woda - pierwsze spotkanie" szkolenia rozszerzone , nazywane też "więcej żagli" i są przeznaczone dla absolwentów łatwego szkolenia wstępnego 4 godz. "Wiatr i woda - pierwsze spotkanie". Na początku wakacji, po ukończeniu szkolenia wstępnego WiW, do zajęć rozszerzonych na "zasadzie wolnego naboru" przystąpiło ok. 10 zainteresowanych. W domach uczą się samodzielnie, na podstawie materiałów zamieszczonych na stronie internetowej Klubu i użyczonych z KŻ książek. Na Przystani zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne. Program jest wymagający a pogoda nie zawsze jest sprzyjająca, czyli brak jest odpowiedniego (w skali Beauforta) wiatru do zajęć pod żaglami. Jednak większość uczestników wytrwale dąży do celu - zalicza kolejne elementy programu.
Grupa samokształcenia na patent żeglarz jachtowy.
Równolegle kilku zainteresowanych wraz z kadrą Klubu tworzą działającą od zimy kolejną "Grupę samokształcenia", przygotowującą do egzaminu na patent żeglarza jachtowego. W chłodną niedzielę 10.07.2022 r. członkowie Grupy pod nadzorem Koordynatora, Członka Zarządu KŻ Krzysztofa Zbiżka uczestniczyli w próbnym teście wiedzy z materiałów egzaminacyjnych ż. j. Po zajęciach umysłowych z chęcią popłynęli na łodziach żaglowych "ASTRON" i "WOJTEK" na krótki rejs po zupełnie pustym Zalewie - przy donośnych odgłosach imprezy "Dni Janowa" na terenach Parku Rekreacji Zoom Natury.
Zadania publiczne.
Na Przystani realizowane są też zadania publiczne: na rzecz Gminy Janów Lubelski to kurs żeglarski wstępny "Wiatr i woda - pierwsze spotkanie - 2022 r." dla mieszkańców Gminy Janów Lubelski i na rzecz Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim to "Szkolenie Wodne dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP z terenu Powiatu Janowskiego - 2022 r.".
Przygotowania do rejsu na Mazury.
Trwają też przygotowania do kolejnego klubowego rejsu szkoleniowego dla kadry na Mazury. Od czerwca, na spotkaniach załogi omawiane są sprawy finansowe, wyboru firmy czarterującej i jednostki, trasy dojazdu i rejsu, ekwipunku, elementów zaplanowanego szkolenia. Temu ostatniemu zagadnieniu poświęca się najwięcej uwagi, a są to: prawo drogi w manewrowaniu na akwenie z dużą ilością jednostek o różnym napędzie i przeznaczeniu, manewrowanie na silniku, refowanie / zrzucanie żagli przy wejściu do portów i kanałów, locja i nawigacja, umiejętność pracy w grupie na minimalnym obszarze jachtu.
Pozostałe działania.
Warto nadmienić, że od kilku lat w KŻ działa kadrowa Załoga "Okonie", corocznie organizuje się załoga seniorów - od 2 lat z Klubu Aktywnych Ruchowo "Rekreo - Styl" JL, z pewnością Przystań odwiedzą kolejne osoby doceniające zalety aktywnego wypoczynku nad wodą.

Na foto - zajęcia WiW rozszerzone w dniu 14.07.2022 r. (przed nocną burzą i ulewą).

Antoni Sydor
Komandor KŻ "ZEFIR"
w Janowie Lubelskim
foto: Damian Kędra

 

 

 

 

 

5.5.2022 Przystań KŻ "ZEFIR" JL nad Zalewem Janowskim. Przed sezonem 2022 r.

 

Wstęp.
W 2015 r. KŻ "ZEFIR"" w Janowie Lubelskim zawarł umowę odpłatną najmu lokalu Przystani od Zalew Sp. z o.o. w Janowie lubelskim - teraz Zoom Natury Sp. z o.o. w Janowie Lubelskim, działające w imieniu Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.
Od objęcia Nowej Przystani trwają Klubowe prace adaptacyjne i dostosowawcze - gromadzone jest wyposażenie: regały, stół warsztatowy, wsporniki na maszty, wieszaki, ławki, wózki podłodziowe. Z UM prowadzone są rozmowy o budowie slipu i zadaszenia części pomostu.
Są też problemy: przeciekający stropodach - taras ogólnodostępny nad Przystanią, dewastacja kratek wentylacyjnych w kominach na tarasie, zniszczenia desek pomostu. O remontach i sposobie zabezpieczenia w tym zakresie trwają rozmowy z Zoom Natury Sp. z o.o. i UM.
Z UM prowadzone są też rozmowy o dostosowaniu Przystani - dostępności komunikacyjnej dla osób niepełnosprawnych: zjazd, obniżony pomost.
Przed sezonem 2022 r.:
1/ Trwa usuwanie skutków większych przecieków wody z sufitu - stropodachu w Przystani, po dwudniowym ociepleniu (od wtorku 08.02.2022 r.) powodującym stopienie śniegu i lodu na stropodachu.
2/ Prowadzone są przygotowania do remontu sprzętu oraz wyposażenia.
3/ W niedzielę 10.04.2022 r. Bosman kol. Zbigniew przywiózł klubowy silnik spalinowy YAMAHA 2 KM który wyremontował w swoim Warsztacie.
Próby na wodzie - foto: Damian Kędra.

Antoni Sydor
Komandor KŻ "ZEFIR"
w Janowie Lubelskim

 

 

19.I.2022 „Zaproszenie do szkolenia na patent żeglarz jachtowy – 2022 r.”

11.I.2022 Rejs szkoleniowy Klubu Żeglarskiego "ZEFIR" w Janowie Lubelskim - Mazury 2021 r., dodatkowe foto - styczeń 2022 r.
 

Do opracowania z dnia 10.09.2021 r. o rejsie KŻ "ZEFIR" JL na Mazury w dniach 01 - 05.09.2021 r. załączamy dodatkowe foto kapitana rejsu - kol. Krzysztofa Zbiżka.
Na początku bezśnieżnego choć mroźnego stycznia 2022 r., po grudniowych wyjazdach z Klubem Aktywnych Ruchowo "Rekreo - Styl" w Janowie Lubelskim na łyżwy do Zamościa i Stalowej Woli oraz na narty biegowe do Ośrodka Narciarskiego w Chrzanowie - Narciarski Raj u Rzetelskiego i do Parku Rekreacji Zoom Natury w Janowie Lubelskim - warto obejrzeć dodatkowe foto z Krainy Wielkich Jezior.
Co poleca -
Antoni Sydor - Komandor
KŻ "ZEFIR" w Janowie Lubelskim
Foto: Krzysztof Zbiżek

 

 

11.I.2022 "Wiatr i woda - pierwsze spotkanie - 2021" - kurs żeglarski wstępny dla mieszkańców Gminy Janów Lubelski, wspomnienie wakacyjnego spływu kajakowego rzeką Bukowa - styczeń 2022 r.
 

W sierpniu 2021 r. opublikowaliśmy relację ze spływu kajakowego rzeką Bukowa na trasie Nalepy - Łążek w dniu 12.08.2021 r. dla uczestników szkolenia WiW-2021 r.
Teraz zamieszczamy kolejne foto, tym razem uczestnika spływu Pana Macieja Ponczka, który jako jeden z opiekunów płynął kajakiem ze swoim synem Jakubem.
Wspominając dotychczasowe i planując kolejne wyprawy Bukową popatrzmy na bogactwo i naturalne kolory tej pięknej, leśnej rzeki uchwycone w obiektywie fotografika przyrody.
Warto tam pojechać.
Antoni Sydor
Komandor KŻ "ZEFIR"
w Janowie Lubelskim
foto: Maciej Ponczek
 

 

Starsze wpisy w dziale ARCHIWUM