Pomoce dla Kursantów


 

1. Węzły

2. Sprzęt pływający

3. Sprzęt ratowniczy

4.Osprzęt

5. Budowa łodzi

 
3/ Praca w charakterze członka załogi + Ogólne zasady bezpiecznego żeglowania + Postępowanie po wywrotce.
 
4/ Prawo drogi.
 
5/ Kursy względem wiatru.
6/ Wytyczne zaktualizowane KŻ – 2020.
 
7/ Zalecenie zaktualizowane PZŻ