Pomoce dla Kursantów


 

   
Węzły  Sprzęt pływający Sprzęt ratowniczy
Osprzęt  Budowa łodzi Praca w charakterze członka załogi
 Prawo drogi.  Kursy względem wiatru.  
Ogólne zasady bezpiecznego żeglowania Postępowanie po wywrotce.