Pomoce dla Kursantów


 

1. Węzły

2. Sprzęt pływający

3. Sprzęt ratowniczy

4.Osprzęt

5. Budowa łodzi

6.Praca w charakterze członka załogi
7. Prawo drogi.
8. Kursy względem wiatru.
9. Wytyczne zaktualizowane KŻ – 2020.
10. Zalecenie zaktualizowane PZŻ

11. Ogólne zasady bezpiecznego żeglowania

12. Postępowanie po wywrotce.