Zarząd:


Antoni Sydor                    - Komandor  tel.
888 640 421
Małgorzata Jasińska          - Skarbnik
Zbigniew Sołtysikowski      - Bosman
Andrzej Surtel                  - Kierownik Wyszkolenia Żeglarskiego
Krzysztof Zbiżek                   - Członek Zarządu