Zarząd:


Antoni Sydor                    - Komandor
Małgorzata Jasińska          - Skarbnik
Zbigniew Sołtysikowski      - Bosman
Andrzej Surtel                  - Kierownik Wyszkolenia Żeglarskiego
Zbigniew Gorzelewski       - Członek Zarządu