Zadania Publiczne.

 

W 2005 r. Klub nawiązał współpracę z Gminą Janów Lubelski w zakresie realizacji zadań publicznych w ramach profilaktyki uzależnień.

Konkretne zadania polegały na zorganizowaniu i przeprowadzeniu wstępnej nauki posługiwania się sprzętem ratowniczym, pływania na kajakach, łodziach wiosłowych i łodziach żaglowych. Ponadto uczestnicy byli zapoznani z wstępem do żeglarstwa, bazą Klubu i akwenem Zalewu. Zajęcia profilaktyki uzależnień prowadzono w oparciu o programy psychoprofilaktyczne.

Zajęcia prowadziła kadra Klubu i psychoterapeuci a dodatkową opiekę nad uczestnikami sprawowali rodzice, opiekunowie i nauczyciele.


Za środki finansowe otrzymane z Gminy Janów Lubelski na organizację poszczególnych zajęć Klub zakupił niżej wymieniony sprzęt:

 

w 2019 r. szkolenie dla uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Janowie Lubelskim. Zakupiono: kajak Solo std. – 1 szt, wiosła Swift Alu - 4 szt., wiosła Swift Junior – 2 szt., kamizelka ratunkowa – 2 szt., kamizelka asekuracyjna – 6 szt., materiały remontowe.

w 2018 r. szkolenie dla uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Janowie Lubelskim. Zakupiono: bojki cumownicze 3 szt., materiały remontowe (śruby, wkręty, farba, pędzel).

w 2017 r. szkolenie dla uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Janowie Lubelskim. Zakupiono: 1 szt.  łódź żaglową Mak 303

w 2016 r. szkolenie dla uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Janowie Lubelskim. Zakupiono: 1 szt. przyczepkę lekką, 1 szt.  łódź żaglową Mak 303.


w 2015 r. szkolenie dla uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Janowie Lubelskim.Zakupiono: 1 łódź żaglową, sprzęt ratowniczy (podkowa – 2 szt.), osprzęt (szekla, krętlik, lina
 

w 2014 r. szkolenie dla uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Janowie Lubelskim. Zakupiono: 1 szt. krętlik, 2 szt. bojki, 2 szt. odbijacze, klamry do remontu kamizelek ratowniczych, liny żeglarskie.
 

w 2013 r. szkolenie dla uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Janowie Lubelskim. Zakupiono: sprzęt ratowniczy - podkowę i rzutkę ratowniczą oraz gniazda dulek, liny i materiały do remontu sprzętu pływającego (żywica i mata).
 

w 2012 r. szkolenie dla uczniów z Publicznego Gimnazjum w Janowie Lubelskim. Zakupiono: kamizelki ratunkowe i liny.
 

w 2009 r. szkolenie dla uczniów z Publicznego Gimnazjum w Janowie Lubelskim. Zakupiono: 2 kajaki oraz wiosła, kotwicę i liny.
 

w 2008 r. szkolenie dla uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Janowie Lubelskim. Zakupiono: 1 łódź żaglowo – wiosłową „KOLIBRI” oraz silnik zaburtowy, przyczepkę podłodziową, bosak, boje cumownicze, odbijacze, liny, apteczkę.
 

w 2007 r. szkolenie dla uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Janowie Lubelskim.Zakupiono: 2 kajaki oraz wiosła, dulki, bloczki i liny.
 

w 2006 r. szkolenie dla uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Łążku Ordynackim i dla uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Momotach Górnych. Zakupiono: sprzęt ratowniczy - podkowy, koła, rzutki, kamizelki.
 

w 2006 r. szkolenie dla uczniów z Publicznego Gimnazjum w Janowie Lubelskim.Zakupiono 2 łodzie żaglowe – „ASTRON” i „KLEPPER YOUNGSTER”.
 

w 2005 r. szkolenie dla dzieci ze Świetlicy Środowiskowej „STOKROTKA” przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim. Zakupiono: 1 łódź wiosłowo – żaglową „MACZEK” oraz kilka kompletów wioseł.).