O żeglarstwie.

Już dawno, i to nie tylko w Polsce, zwrócono uwagę że żeglarstwo uczy przyjaźni, gotowości niesienia pomocy, odpowiedzialności, odwagi, pracy w zespole i samodzielności. Zajęcia takie jak wiosłowanie, sterowanie czy praca żaglami wyrabiają zdolności manualne. Żeglarze podnoszą kulturę fizyczną, wpajają zasady ochrony przyrody oraz upowszechniają wiedzę o ochronie naturalnego środowiska człowieka. Kluby zrzeszone w Polskim Związku Żeglarskim rozwijają turystykę, sport i rekreację poprzez żeglarstwo we wszystkich jego formach i rodzajach.
Żeglarstwo skupia zarówno osoby towarzyskie jak i stroniące od wszelakiego kontaktu z innymi poza niezbędne minimum. Każdy może wypłynąć z portu jednostką z załogą kilkuosobowa, gdzie istnieje ścisłe podporządkowanie hierarchiczne „pierwszemu po Bogu”  lub jednostką gdzie „sam sobie będzie sterem, żeglarzem, okrętem”.
Żeglarstwo poprzez  dostępność sprzętu stało się egalitarne a tylko umiejętność zorganizowania się grupy zainteresowanych osób wokół jego idei doprowadza do spełnienia marzeń o białych żaglach, dalekich rejsach i stopie wody pod kilem.

                                                                                       Z żeglarskim pozdrowieniem: Ahoj !