Klub Aktywnych Ruchowo „Rekreo Styl” w Janowie Lubelskim.


Witamy na stronie internetowej stowarzyszenia Klub Aktywnych Ruchowo „Rekreo Styl” w Janowie Lubelskim.
Po kilku latach rozmów, planów i ustaleń, pod koniec 2019 r. odbyło się zebranie założycielskie a następnie Klub został zarejestrowany jako stowarzyszenie zwykłe w Rejestrze Starosty Janowskiego.
Siedziba Klubu mieści się w Domu Nauczyciela przy ul. Ogrodowej 16 w Janowie Lubelskim.
Celem Klubu jest rozwijanie różnych form kultury fizycznej.
Do Klubu należy około 20 osób, od kilku lat uczęszczających na zajęcia gimnastyki Pilates w Małej Sali PSP w Janowie Lubelskim oraz uczestniczących w zajęciach KT PTTK „Ziemia Janowska” i Klubu Żeglarskiego „ZEFIR” w Janowie Lubelskim. Klub planuje rozszerzenie działalności o inne dyscypliny, organizowanie i uczestniczenie w imprezach oraz pozyskiwanie środków finansowych na działalność.

Antoni Sydor – Instruktor PILATES